Köznevelési együttműködés a digitális módszerek és eszközök használatának támogatására Magyarországon és a szomszédos országokban

A projekt azonosító száma: 2023-2-HU01-KA220-SCH-000170055

A projekt címe: Köznevelési együttműködés a digitális módszerek és eszközök használatának támogatására Magyarországon és a szomszédos országokban

A projekt megvalósítói:

 • Koordinátor: Oktatási Hivatal
 • Partnerek: Észak-Bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete, Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége, Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége, Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete
 • Társult partnerek: Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma, Muravidéki Pedagógusok Egyesülete, Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség

A támogatás összege (euró): 400.000 €

A projekt megvalósítási ideje: 2024. április 1. – 2027. március 31.

Felhívás: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2022/444/07&from=EN

A projekt célja:

Új digitális közoktatás-támogató megoldások európai összefogással történő fejlesztése: a digitális kompetenciák és ismeretek bővítése, a meglévő digitális módszerek összehangolása, közös bővítése a szervezetek által 7 országban bevont pedagógusok, iskolavezetők és köznevelési munkatársak széles körében. Ezek hozzájárulnak a digitális fejlődéshez és a digitális ökoszisztéma kiterjesztéséhez, valamint az intézmények rezilienciájának fokozásához az érintett 7 ország köznevelésében.

Megvalósítandó feladatok:

A projekt keretében 4 szakmai munkacsomag rendezvényei, fejlesztései valósulnak meg.

1. Tudásmegosztás és fejlesztés

A munkacsomag keretében 2 konferencia, illetve 30 fejlesztő workshop kerül megszervezésre és lebonyolításra.

A konferenciák résztvevői elismert belső és külső szakemberek plenáris előadásain kaphatnak képet a projekttematika kurrens, releváns tudományos és szakmai hátteréről, illetve a projektmunka kiindulási és záróstátuszáról. A plenáris előadások mellett a 3 nagy horizontális témacsoport szekcióelőadásai nyújtanak mélyebb, a részleteket is érintő ismereteket, illetve lehetőséget az elhangzottak megvitatására, értékelésére, a projekt céljait és tevékenységeit érintő konzekvenciák levonására.

A workshopokon a résztvevő országok pedagógusai, intézményvezetői és közoktatási szakértői vitathatják meg, formálhatják és fejleszthetik a projekt vállalásait, produktumait. Az első workshopokon kerül kidolgozásra a rövid és hosszú tréningek részletes tematikája, majd ezt követően a többi produktum is.

2. Tréningek

A munkacsomag keretében a projekttémákba betekintést nyújtó, a pedagógusok, intézményvezetők és más köznevelési szakemberek folyamatos képzését célzó hosszú (30 kontaktórás) tréningek és rövid (10 kontaktórás) tréningek kerülnek kifejlesztésre és lebonyolításra.

3. Tanulmányutak

A munkacsomag tevékenységei (6 tanulmányút) eredményeként a résztvevők tisztában lesznek egymás szervezeti, működési kereteivel, infrastruktúrájával, illetve betekintést nyernek a digitális eszközök, módszerek, tartalmak és rendszerek helyi tárába, alkalmazási területeibe, jógyakorlataiba.

4. Disszemináció

A munkacsomag keretében végzett tevékenységek célja a disszemináció, két, szakmailag strukturált, a vonatkozó projektvállalásokra reflektáló eredménytermék (1 digitális platform, tudástér és tudásmegosztó felület, tervezetten a Nemzeti Köznevelési Portálba integrálva, valamint 1 elektronikus és nyomtatott formában is megjelenő zárókiadvány) előállítása, illetve az eredményeknek a célcsoportok széles résztvevői körében való promotálása, a lehető legnagyobb elérés biztosítása.

A projekt tervezett eredményei:

 • 2 megrendezett konferencia minimum 400 fő részvételével és 30 megrendezett workshop minimum 450 fő részvételével
 • 24 db 10 órás és 12 db 30 órás megtartott tréning összesen 540 fő részvételével
 • 6 megrendezett tanulmányút 240 fő részvételével
 • 1 digitális tehetséggondozó diákverseny terve, anyagai
 • 1 online kompetenciamérés terve, anyagai
 • 2 tematikus okosgyűjtemény és 50 tanulási objektum
 • 1 digitális platform
 • 1 zárókiadvány
 • 2 sajtóközlemény
 • 5 honlap-aloldal

A projekt megkezdésekor hatályos támogatási szerződés megtekinthető itt.

A projekt hatályos támogatási szerződése megtekinthető itt.