Spolupráca v oblasti verejného vzdelávania na podporu využívania digitálnych metód a nástrojov v Maďarsku a susedných krajinách

Identifikačné číslo projektu: 2023-2-HU01-KA220-SCH-000170055

Názov projektu: Spolupráca v oblasti verejného vzdelávania na podporu využívania digitálnych metód a nástrojov v Maďarsku a susedných krajinách

Koordinátor: Úrad pre vzdelávanie Maďarsko

Partneri: Združenie maďarských pedagógov Severnej Báčky, Združenie maďarských pedagógov Rumunska, Združenie maďarských pedagógov Slovenska, Združenie maďarských pedagógov Vojvodiny

Výška grantu (EUR): 400 000 EUR

Obdobie realizácie projektu: 1. apríl 2024 - 31. marec 2027.

Výzva: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2022/444/07&from=EN

Cieľom projektu je:

Vyvinúť nové riešenia digitálnej podpory verejného vzdelávania prostredníctvom európskej spolupráce: zvýšiť digitálne kompetencie a znalosti, zosúladiť a spoločne rozšíriť existujúce digitálne metódy medzi širokou škálou učiteľov, riaditeľov škôl a pracovníkov verejného vzdelávania zapojených organizáciami v 7 krajinách. Tie prispejú k digitálnemu rozvoju a rozšíreniu digitálneho ekosystému, ako aj k zvýšeniu inštitucionálnej odolnosti verejného vzdelávania v 7 dotknutých krajinách.

Výsledky:

V rámci projektu sa budú realizovať podujatia a vývoj 4 odborných pracovných balíkov.

1. Zdieľanie a rozvoj vedomostí

V rámci tohto pracovného balíka sa zorganizujú a uskutočnia 2 konferencie a 30 rozvojových seminárov.

2. Školenia

V rámci pracovného balíka sa pripravia a poskytnú dlhodobé (30 kontaktných hodín) a krátkodobé (10 kontaktných hodín) školenia,

3. Študijné návštevy

4. Šírenie

Predpokladané výsledky projektu:

- 2 konferencie s minimálne 400 účastníkmi a 30 seminárov s minimálne 450 účastníkmi

- 24 školení v rozsahu 10 hodín a 12 školení v rozsahu 30 hodín s celkovým počtom 540 účastníkov

- 6 študijných ciest s 240 účastníkmi

- 1 súťaž digitálnych talentov pre študentov

- 1 plán a materiály na hodnotenie kompetencií online

- 2 tematické inteligentné zbierky a 50 vzdelávacích objektov

- 1 digitálna platforma

- 1 záverečná publikácia

- 2 tlačové správy

- 5 podstránok webovej stránky