A sikeres pedagógiai innovációk és az eredményközpontú iskolavezetés
2017-03-01
Oktatási-nevelési célokat segítő cirkuszi előadás a Fővárosi Nagycirkuszban
2017-03-02
Minden elem

XXII. KPN – Látogatás egy Waldorf-iskolában

A XXII. Komáromi Pedagógiai Napok utolsó napján került sor egy budapesti kihelyezett képzésre, mely iránt hatalmas érdeklődés mutatkozott. A Fóti Szabad Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Gimnázium 49 felvidéki pedagógust látott vendégül.

Az 1996-ban létrejött oktatási intézményben jelenleg 378 diák tanul tizenhárom évfolyamban és két óvodai csoportban. A felvidéki pedagógusok bemutató órákon vehettek részt, hogy megismerkedjenek a Waldorf-pedagógiával és oktatási módszereivel. Az intézmény igazgatója, Fekete Andrea és tanárai elmondták, pedagógiai célkitűzésük, hogy olyan körülményeket biztosítsanak a gyermek fejlődése számára, mely adottságai függvényében lehetővé teszi a testi-lelki-szellemi értelemben egészséges emberre jellemző tulajdonságok, képességek széles skálájának lehető legoptimálisabb kibontakoztatását. A tanítást fő- és szakoktatás szerint tagolják. Az epochális oktatás keretében tömbösített formában egy-egy kerek témát dolgoznak fel, melynek tipikus tantárgyai az anyanyelv, matematika, földrajz, történelem, biológia, fizika. A főoktatás a tanítás első egysége, naponta 120 percig tart. A tanítás beszélgetéssel kezdődik, majd közös imával folytatódik. A gyertyagyújtás, a közös éneklés vagy furulyázás jó hatással van a gyerekek figyelmére, s a ritmusjátékok után következik a hagyományos értelemben vett tanulás. Tankönyveket nem használnak, a pedagógus felelőssége és feladata, hogyan dolgozza fel az elsajátítandó tananyagot a tantervi követelményeknek megfelelően. A főoktatás után hosszabb szünetet tartanak, és ez után kerül sor a szakórákra, ahol elsősorban a gyakorlást igénylő tantárgyakkal foglalkoznak, hogy folyamatosan fejlesszék a gyermekek képességeit. Az iskolában gyakori tanulási forma a projekt vagy az éves munka, melynek során a tananyag alkotó jellegű feldolgozása a feladat. A Waldorf-iskolában nincs osztályzás, a gyerekek részletes szöveges értékelést kapnak a tanév végén a bizonyítványukban. Az osztálytanítóval, majd később a szaktanárokkal kialakult szoros kapcsolat naponta ad a gyerekeknek visszajelzést, értékelést.

A felvidéki pedagógusok az óvodában, az általános iskolában és a gimnáziumban eltöltött órákon intenzíven megtapasztalhatták az intézmény sokszínűségét és sajátosan egyedi szabad szellemiségét. A délután folyamán pedig a képzés kulturális részeként a Pesti Magyar Színházban megtekintették A muzsika hangja című csodálatos előadást. A darab hatalmas élményt nyújtott mindenkinek, sőt egyik szereplője Rancsó Dezső felvidéki magyar színész volt, s az ő varázslatos játékát is élvezhették a pedagógusok.

                                                                                                             Lacza Aranka