„Csak az tudja, hogy meddig mentünk, aki azt látta, hogy honnan indultunk el.„

Jókai Mór

 Az idén kerek 30 esztendeje Szövetségünk megalakulásának.

Az önmeghatározás az első nyitrai alakuló konferencián/ 1990.január 13./ és az első országos közgyűlésen Komáromban /1990. május 12. / biztos alapokon nyugodott, a szakmai útkeresés lassabb ütemben haladt, hiszen új utakon jártak elődeink, amelyekből még számos ösvény is utat sejtetett.

A kezdetek a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének aranylapjaira tartoznak.

Rendkívül tiszteljük elődeink úttörő munkáját, akik elsőként a Kárpát-medencében felismerték annak szükségét és lehetőségét, hogy létrejöjjön egy hazai, a magyar pedagógusokat tömörítő országos civil szervezet, amely értük, a hazai magyar iskolákért, a szlovákiai magyar köznevelésért tevékenykedik. Ez történelmi tett volt.

Az alapítók harcos, felelősségteljes, bátor kiállása a magyar oktatás védelme és felemelése érdekében tiszteletre méltó, és gondoskodunk arról, hogy ez ne merüljön el a feledés homályában, sőt meg se fakuljon ragyogása.

Az SZMPSZ filozófiája és fő célkitűzései a mai napig nem változtak, ezeket a pilléreket elődeink szilárdan lerakták, csak más tartalommal is gazdagodtak, hiszen a világ rohamlépésekben változik körülöttünk, és számunkra korparancs, hogy lépést tartsunk a fejlődéssel.

Az SZMPSZ további célja megvédeni és építeni a magyar nyelvű oktatás intézményrendszerét, és biztosítani a pedagógusok, a tanulók és a szülők érdekeinek védelmét.