Megkezdődött a XXIII. Komáromi Pedagógiai Napok szakmai rendezvénysorozata
2018-02-26
Határtalanul… – A Magyar Cserkészszövetség felhívása
2018-03-04
Minden elem

A Mentor TT 2017-es tevékenysége

A Mentor Felvidéki Tehetségsegítő Tanács (Mentor TT) polgári társulás az SZMPSZ keretében működő Felvidéki Tehetségsegítő Tanács jogutódjaként jött létre 2015-ben. A váltásra azért volt szükség, hogy polgári társulásként bejegyeztethető legyen a SZK Belügyminisztériumában, mert csak így nyerhette el a jogot céljai megvalósításához szükséges pályázatokhoz. Tevékenységét természetesen továbbra is az SZMPSZ-szel, annak helyi szerveivel közösen valósítja meg, hisz tevékenysége mindenekelőtt az iskolai tehetséggondozásra irányul.

A Mentor TT célja a szlovákiai magyar nemzetiségű tehetséges fiatalok segítése és támogatása a magyar kulturális örökség, a természeti és szellemi értékek ápolása és fejlesztése a tudományos, művészeti, sport és vallási területen. Tevékenysége elsősorban a kognitív, megismerési tevékenységekre irányul. Segítséget nyújt a tehetségek kibontakoztatásában, számukra ösztöndíjak és egyéb forrásokat igyekszik biztosítani, támogatja a tehetséges fiatalok hazai és nemzetközi kapcsolatainak kialakulását.

A Mentor TT tevékenysége során a felvidéki tehetségpontok hálózatára támaszkodik, és szoros együttműködést tart fenn a magyarországi Nemzeti Tehetségsegítő Tanáccsal, illetve kapcsolódik az Európai Tehetségsegítő Hálózathoz.

2017-ben főbb tevékenységei közé tartozott az Ady-ösztöndíj meghirdetése és a pályázatok kiértékelése, a Tehetségtáborok megvalósítása és a Talentum 2 c. kiadvány megjelentetése. Az elnökségi tagok rendszeresen részt vettek a magyarországi tehetségsegítő szervezetek közgyűlésein és mindazon rendezvényeken, amelyek hazai tehetséggondozásunkat érintik, hogy tájékozódjanak és tájékoztassanak a programok szervezéséről és a pályázati lehetőségekről.

Ady-ösztöndíj – a tehetséges, de hátrányos helyzetű tanulók anyagi segítségére alapított ösztöndíj elnyerését pályázat keretében valósítottuk meg az SZMPSZ Központi Irodájával közösen. Bár területi megoszlásban hirdettük meg a tehetséges tanulók pályáztatását, de mind a felhívást, mind a pályázatok kiértékelését közösen végeztük, így nem fordulhatott elő, hogy valamely területről a gyengébben teljesítő tanulók is elnyerhették az ösztöndíjat a más területeken erősebbekkel szemben.

Tehetségtáborok – 2017-ben ugyancsak az SZMPSZ-szel közösen valósítottuk meg a tehetséges tanulók fejlesztésére és szellemi gazdagítására irányuló tehetségtáborokat. A 30 órásra tervezett rendezvények keretében a tanítva tanulunk jelmondat jegyében a tanulókkal együtt felkészítő tanáraik is újabb inspirációt (nem utolsó sorban pedagógiai fejlesztést) kaphattak további munkájukhoz.

Talentum 2 – a kiadvány a szlovákiai magyar iskolák tehetséges diákjainak sikeres pályamunkáiból mutat be válogatást, a diáktudományosság, a közéleti véleményformálás és a képzőművészeti alkotómunka területéről. A Mentor Felvidéki Tehetségsegítő Tanács fontosnak tartja, hogy legalább egy válogatás szintjén megörökítse a jelentős kutatásokat, diákmunkákat, de ugyanakkor azt a sokszínűséget is, amelyet a diákok a különféle versenyeken megjelenítenek. Jelen kiadvány célja megismertetni a felvidéki diákok munkáit az érdeklődők szélesebb táborával – diáktársakkal, szülőkkel, pedagógusokkal, szakemberekkel, ismerősökkel, érdeklődőkkel –, bizonyítva ezzel a folyamatosságot, mely a diákok érdeklődésében, a felkészítő tanárok odafigyelésében, az iskolák által biztosított feltételek megteremtésében, valamint a szervezetek nyújtotta pályázati lehetőségekben továbbra is megmutatkozik.

Természettudományi versenyek – A MentorTT  2017-ben a Magyar Természettudományi Társulattal együttműködve három magyarországi természettudományi országos verseny felvidéki elődöntőjétt és döntőjét szervezte, amelyekbe először kapcsolódhatnak be határon túli magyar diákok is, az alapiskolák 7-8 osztályos tanulói és a nyolcosztályos gimnáziumok 3. és 4. évfolyamos tanulói.

A versenyek:

Hevesy György Kárpát-medencei kémia verseny,

Teleky Pál  Kárpát-medencei kémia verseny,

Herman Ottó  Kárpát-medence biológiai verseny.

 

A Mentor TT idén is egyik szervezője volt a Kincskeresők – helyi értékeket kutató diákkonferenciának és a TUDOK TUDOK 2017 – szlovákiai országos konferenciának.

A Mentor TT a kitűzött céljai megvalósítása érdekében továbbra is tudománynapokat, konferenciákat, továbbképzéseket, szakmai programokat, diákversenyeket, szaktáborokat, bemutatókat, kiállításokat szervez, a  pályázati tevékenységet folytat, tájékoztatást nyújt és kiadványokat jelentet meg.