Interkulturális oktatás
2017-10-01
Emlékkonferencia Tompa Mihály születésének 200. évfordulója tiszteletére – 2017. november 24-26.
2017-10-03
Minden elem

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének állásfoglalása az ukrán Legfelsőbb Tanács oktatási törvényéhez

 

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének állásfoglalása

az ukrán Legfelsőbb Tanács oktatási törvényéhez

 

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége határozottan  elítéli az ukrán oktatási reform jelenlegi formájában való bevezetését,  mely hátrányosan érinti az Ukrajnában élő nemzeti kisebbségeket megfosztva őket az anyanyelven való tanulás lehetőségétől.

Megítélésünk szerint a teljes körű magyar nyelvhasználat iskolai korlátozása létében veszélyezteti a kárpátaljai magyarságot, beláthatatlan következményekkel járhat annak fennmaradását illetően.

Meggyőződésünk, hogy a kisebbségek számára az  államnyelv mint idegen nyelv  elsajátítása csak a tökéletes  anyanyelvi tudás birtokában lehetséges.  Erre épülnek az idegen nyelvek, melyeknek bármilyen szintű elsajátítása az oktatás módszerének függvénye.

Ez az ukrán oktatási törvény az őshonos kisebbségek anyanyelven való tanulásának jogát csorbítva kívánja erősíteni az ukrán nyelv jelenlétét az alapiskolától kezdődően az egyetemig bezárólag.

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége elfogadhatatlannak tartja ezt az alapvető emberi és kisebbségi jogokat sértő jogszabályt, szolidaritásáról biztosítja a Kárpátalján élő nemzettársainkat, támogatja tiltakozásukat és ellenállásukat  az anyanyelvi oktatás teljes körű megőrzéséért.