Értékformálás a valláson keresztül
2016-02-17
Az idegen nyelv, mint érték – Angol nyelv az alapiskola V. osztályában
2016-02-17
Minden elem

Érték és érték ütköztetése a Bánk bánban – irodalomóra a gimnázium II. osztályában

  1. február 17-én 10.00 órai kezdettel Mózes Endre Érték és érték ütköztetése a Bánk bánban címmel tartott bemutatóórát a Komáromi Marianum MTNY Egyházi Iskolaközpontban. A műelemző óra olvasmányélménye a dráma 4. szakasza volt, célja a két főhős jelleme azonosságainak és különbségeinek megfigyelése, illetve a hősök által képviselt értékek föltérképezése és összehasonlítása volt, melyeknek vizsgálata csoportmunkában drámapedagógiai konvenciók alkalmazásával történt.

A diákok a műelemző óra során színes és változatos feladatokkal szembesültek: Az óra első szakaszában a ráhangoló játék meglévő tudásukat és ismereteiket hívta elő. Ezt követően a dráma szövegének feldolgozása a belső hangok módszerével történt, fejlesztve a diákok interpretációs – szövegértési – szövegalkotási kompetenciáját, logikus gondolkodását és kommunikációs készségét, hiszen a személyes vélemények, reflexiók kerültek előtérbe. Ezután az állóképek segítségével a szakasz jeleneteinek eljátszására, a szerepbe helyezkedés gyakorlására került sor, miközben a hősök által képviselt értékek ellentéte egyre nyilvánvalóbbá vált. Az óra befejező szakaszában a diákok reklámot készítettek, melyben érveket sorakoztattak fel amellett, miért érdemes elolvasni a Bánk bánt, valamint kilépőkártyákon fogalmazták meg, mennyire érezték sikeresnek a tanítási órát.

Nemcsak Mózes Endre R-J-R munkafázisokat követő, az említett kompetenciákon kívül a szociális kompetenciát is fejlesztő órája volt sikeres, hanem az a módszertani beszélgetés is hasznosnak bizonyult, amely a műelemző óra után következett.

                                                                                                      Kálosi Gabriella