Különdíj „A legaktívabb külhoni magyar közösség” számára
2020-03-05
Értesítés – HATÁRTALANUL
2020-03-06
Minden elem

Közlemény

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Országos Elnöksége a sajtóban és a médiában megjelent félreértések és félinformációk tisztázása érdekében közzé teszi állásfoglalását a NAT-tal kapcsolatban, melyet valamennyi Kárpát-medencei pedagógusszervezettel egyetemben az EMMI felkérésére fogalmazott meg.

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének állásfoglalása a módosított Nemzeti Alaptantervhez:

 A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége üdvözli a módosított Nemzeti Alaptanterv elkészültét. A jövőben is figyelemmel kísérjük majd annak gyakorlatban való alkalmazását, különös tekintettel országaink közötti tanulói mobilitására.

Meglátásunk szerint a NAT korszerű módszertani alapelvekre épül (egyénre szabott és aktív tanulási lehetőségek, az ismeretek kreatív felhasználását lehetővé tevő tanulói kompetenciák fejlesztése, multidiszciplináris témák hangsúlyozása). Mindezekhez biztosítani kívánja a XXI. század elvárásainak megfelelő tanulási környezetet, beleértve az IKT, a digitális források és eszközök széleskörű alkalmazását. Annak érdekében, hogy a közoktatásban a diákok terhei ne növekedjenek, a módosított NAT a tanórák számának csökkentését irányozza elő. Az Európai Unió által ajánlott és a magyarországi sajátosságokkal összhangban lévő kulcskompetenciák a XXI. századi elvárásokhoz igazodnak. Ezt a célt véleményünk szerint jól szolgálja az új tantárgyak bevezetése is. Az alaptanterv lehetőséget biztosít a tanároknak az adott tananyaghoz az adekvát módszertani, értékelési módok szabad megválasztásához. Számunkra, kisebbségben élő szlovákiai magyaroknak pozitívum az alaptanterv azon vonulata, amely a Kárpát- medence magyarságának irodalmát, szellemi örökségét egységben kezeli.