A PETŐ INTÉZET és az SZMPSZ KÖZLEMÉNYE
2020-01-10
Szakma Sztár 2020 – felvidéki elődöntők
2020-01-10
Minden elem

Információk a Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny szlovákiai lebonyolításával kapcsolatban

A 2019/2020-as iskolai évben meghirdetett Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny szlovákiai lebonyolításával, szervezésével kapcsolatban fellépő VÁLTOZÁSOKRÓL tájékoztatatjuk Önöket:

  1. A Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny központi szervezője a  Magyar Nyelvtudományi Társaság  az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karával együttműködve. Minden, a versennyel kapcsolatos kiírás, lebonyolítás  a központi szervező joga, abban változtatást nem lehet eszközölni. A versenykiírás tartalmazza a versennyel kapcsolatos lebonyolítás minden fázisát, megszabja a verseny szintjeinek időpontját.
  2. Az idei tanévben az említett verseny szervezésével kapcsolatban a központi szervező esetében  felmerült a verseny korszerűsítésének lehetősége, ami  alatt a verseny digitalizált – online –  lebonyolítását szerették volna megvalósítani. Mivel  ez hatalmas  munka, ezért a lebonyolítás módja úgy alakult, hogy a jelentkezés online történt, a verseny szintjei redukálódtak iskolaira és országosra és továbbra is papíralapúak.
  3. A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége mint alszervező, igyekezett időben tájékoztatni a szlovákiai magyar iskolákat a versennyel kapcsolatos tudnivalókról  a tanulmányi versenyek füzetében. Ám a verseny központi szervezői  október 22-én közzé tették a központi versenykiírást, amit az SZMPSZ programfelelőse  elküldött minden szlovákiai magyar iskolába. Ezt azt is jelentette, az SZMPSZ említett füzetében a versenykiírást felülírta az októberi központi versenykiírás. Magyarul:  a 2019. október 22-én megküldött versenykiírás szerint történik az idei tanévben a Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny lebonyolítása.
  4. Az Ön iskolája 2019. november 12-ig online jelentkezhetett a versenybe, később a határidőt meghosszabbította a központi szervező november végéig – erről az SZMPSZ programfelelőse tájékoztatta az iskolákat. A verseny magyarországi honlapján olvasható, hogy az újabb jeletkezési határidő 2020. január 10-ig szól.
  5. A verseny első fordulója  papíralapú, ez  az iskolai forduló lesz,  ami Szlovákia esetében egyben regionális verseny is, mert az eddigi lebonyolítási rend szerint nincs módunkban külön regionális versenyt szervezni.

Az 1. forduló időpontja: február 26. szerda 13 óra. 

  1. Minden fordulóban a tanulók évfolyamonként/kategóriánként eltérő tartalmú és fokozatosan növekvő nehézségi szintű helyesírási feladatlapot töltenek ki, és tollbamondást írnak. A központi szervezők állítják össze és küldik el minden határon túli fordulóhoz a versenyanyagot, a javítókulcsot és a javítási útmutatót. Az 1. fordulóban a részt vevő iskolák gondoskodnak a javításról a központi útmutató alapján, amit szintén megkapnak. 

A 60 pontos helyesírási feladatlapok különböző típusú feladatokat tartalmaznak: kiegészítő, csoportosító, feleletválasztó, többszörös választó, párosító, igaz-hamis, alkotó stb. Az 1. forduló feladatlapjai kizárólag gyakorlati, alkalmazó jellegű feladatokat tartalmaznak.

A 40 pontos tollbamondásszövegek terjedelmükben és témájukban az adott évfolyam sajátosságaihoz igazodnak. A holtversenyt  a tollbamondás pontszáma dönti el, ha ez is azonos, akkor a központi szervezők által előre megadott feladat(ok) pontszáma dönti el a sorrendet.

  1. A 2020 februárjában megrendezésre kerülő 1. fordulóban a felvidéki iskolákban intézményenként és évfolyamonként max. 10-10 gyerek vehet részt a versenykiírás szerint.
  2. Az 1. fordulóban elért tanulónkénti eredmények elküldése a központi szervezőknek (Budapestre) a versenybe benevezett iskola feladata.
  3. A verseny 2. fordulója Szlovákiában az országos döntő, ami szintén papíralapú. Ennek időpontja:  március 25., helyszíne: Érsekújvár, szervező: Czuczor Gergely Alapiskola. Erről a későbbiekben az SZMPSZ programfelelőse tájékoztatja az országos döntőbe jutott tanulók felkészítőjét, iskoláját.
  4. A szlovákiai országos döntőbe kategóriánként (7., 8. évfolyam) a válogatóverseny során a legtöbb pontszámot elért  20-20 tanuló kap meghívást.  Az országos döntő kategóriánkénti 4 – 4 legtöbb pontszámot elért tanulója képviseli majd  Budapesten a Kárpát-medencei döntőben – 2020. május  –  a szlovákiai magyar iskolákat.

A versenybe benevezett tanulóknak hatékony felkészülést, sikeres versenyzést kívánunk.