Boldogságóra képzés volt Nagykaposon is
2019-04-16
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének állásfoglalása
2019-04-20
Minden elem

Interaktív mesemondás – Hetény

2019. március 25-én és 26-án került sor az „Interaktív mesemondás – mese- és mozgásműhely pedagógusoknak“ című szakmai továbbképzésre Imre Mács Katalin vezetésével, amelynek a Hetényi Óvoda adott otthont.

A 12 tanórás továbbképzésre az Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége és a Comenius Pedagógiai Intézet közös szervezésében került sor. Azzal a céllal valósult meg, hogy a résztvevő pedagógusok elsajátítsák  a mese megjelenítésének jó gyakorlatát, amely által beépíthetik  a mesélés-mondókázás-játék-dal-tánc összekapcsolását az óvodai és iskolai nevelői munkába. A képzés útmutatót adott az alapmozgások, a testtudat és a térhasználat fejlesztéséhez és lehetőséget nyújtott a pedagógus részére a drámapedagógiai eszközök használatának saját élményű alapfokú elsajátításához.

A képzésen részt vett a komáromi járásból 9 óvónő, az érsekújvári és pozsonyi járásból 2 óvónő, valamint a szenci és az alsóbodoki óvoda 2-2 óvónője. Rajtuk kívül  alsó tagozatos pedagógusok és napközis nevelők is érkeztek a képzésre, összesen 23 fő, akik közvetve 15 oktatási intézmény oktató-nevelői munkájában hasznosítják majd az itt megszerzett tudást.

A kétnapos, gyakorlati jellegű képzésen a résztvevők elsajátították a mesemegjelenítés alapvető eszközeit, a a mozgás-beszéd-ének hármas egységének a gyakorlatba való minél szélesebb körű beépítését. Megismerkedtek az interaktív mesemondás szerepével és szabályaival. Bővítették eszköztárukat a mozgás- és  testtudatfejlesztés kapcsán. Az itt elsajátított tudást az élmény alapú nevelésben kamatoztatják majd.

Imre Mács Katalin néptánc- és óvodapedagógus korszerű, saját tapasztalatokon alapuló pedagógiai módszere által a pedagógus sikerélményhez jut az élőszavas mesemondás terén, könnyebben felkelti a gyerek érdeklődését a mesék iránt, támogatja a mese érzelmi átélését. A program erősíti az óvodában és iskolában, az anyanyelven történő élmény alapú nevelést-oktatást.

A most lezajlott program befejeződött. Terveink közt szerepel a résztvevők körének kibővítése, a jövőben újabb helyszínekre szeretnénk elvinni ezt a képzést.

Markovics Tímea, óvodapedagógiai munkatárs, Comenius PI