Szakma Sztár
2018-12-06
A XXIV. Országos Tudományos és Technikai Diákalkotó Kiállítással (OTTDK)
2018-12-14
Minden elem

Kincskeresők XIV.

2018. november 7–8-án 14. alkalommal valósult meg a Kincskeresők – helyi és regionális értékeket kutató diákok konferenciája az SZMPSZ Galántai Regionális Központja mint Tehetségpont, valamint a Mentor Felvidéki Tehetségsegítő Tanács szervezésében. A diákokat és felkészítő tanárokat, szülőket Pék László, a Mentor TT alelnöke köszöntötte. Bevezető köszöntőjében kiemelte annak a munkának a tudásgyarapító és társadalmi hasznát, amely a tananyagon túli ismeretszerzéssel érhető el. Hangsúlyozta a helyi ismeretek megszerzésének – a szülőföld megismerésének fontosságát, mert ez egész életen át kötődést, visszatérési pontot jelent az egyén és a közösség számára.

A konferencia idén is a dunaszerdahelyi Építészeti Szakközépiskolában valósult meg, ahol nemcsak a konferenciának, de az esti programoknak is megfelelő helyszínt kaptunk.

A konferencia célja kezdetektől fogva nem változott: a szlovákiai magyarság tájaihoz, településeihez és közösségeihez kapcsolódó, a téma iránt a pályázó személyes kötődését is nyilvánvalóvá tevő pályamunka bemutatása 10 perces vetített képes (PowerPoint) előadás keretében, tetszés szerint választható (kultúrtörténet, helytörténet, néprajz, vallástörténet, művészet, irodalom, földrajz, természetvédelem, gazdaságtörténet, építészet stb.) témakörben. (Az előadáshoz tárgyi emlékek bemutatása is kapcsolódott.)

A konferencián elhangzott előadások a diákok saját kutatásaira épültek, melyet egyénileg vagy csoportosan végeztek. A kutatási eredményeket – a versenykiírás értelmében – egyedül, de legfeljebb ketten mutathatták be a diákok. Az egyes témakörök feldolgozása iskolán kívüli tevékenységhez kötődik, ugyanis a kutatás a társadalmi emlékezetre (néprajzi, történelmi, helytörténeti témák), levéltárakra, múzeumi és helytörténeti gyűjteményekre támaszkodik.

A konferencia évről évre tükrözi a szlovákiai magyarság emlékezetét és évfordulóit érintő témaköröket. Az idén bejelentett 34 előadás ismét rendkívül változatos témákat ölelt fel, köztük fontos témákat: a háborúk családi emlékei, nagyszülők visszaemlékezései a háború utáni jogfosztottságról és életük, valamint a közösség életének újraszerveződéséről. Örvendetes, hogy kincskeresőseink élnek a lehetőséggel, hogy magnóra/videóra vegyék nagyszüleikkel folytatott beszélgetéseiket a háborús emlékekről, a 100 éve szerveződött sportegyesületről vagy éppen a jövőre 70 éves Csemadok helyi szervezetének történetéről.

A diákok előadásait jeles szakemberek értékelték, de nem abszolút győzteseket hirdettek, hanem arany, ezüst, bronz sávos besorolást kellett megállapítaniuk. A szervezőt büszkeség tölti el, hogy nem volt bronz sávos előadás, ezüst sávos is aránylag kevés. Ez pedig annak a bizonyítéka, hogy az évek folyamán a színvonal egyre magasabb lett, és a gyakorlott diákok komoly önálló kutatásokra képesek. Előadásaikban az tükröződött, hogy az általuk ismertetett témát alaposan körüljárták, magukévá tették. Különösen érvényes ez a középiskolásokra, akik a korábbi évek távolmaradása után egyre nagyobb számban jelentkeznek: 55 diák közül 16 középiskolás volt. A kassai, pozsonyi és komáromi gimnáziumok tanulói mellett egy zsolnai gimnazista és több szakközépiskolai tanuló előadását is hallhattuk. Örvendetes tény, hogy közülük többen alapiskolás koruk óta töretlenül vesznek részt a Kincskeresők diákkonferencián, de ugyanilyen örömmel tölt el az újak és a szakközépiskolások jelentkezése is.

Az előadásokat Prokopp Mária művészettörténész, az ELTE emerita professzorasszonya mellett H. Csukás Györgyi, a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum nyugalmazott fő muzeológusa, Pázmány Ágnes, a váci Apor Vilmos Katolikus Főiskola tanára és Debreczeni-Droppán Béla történész-muzeológus, a magyar Honismereti Szövetség elnöke értékelte.

Ha a statisztikát nézzük, az elhangzott 34 előadás lényegesen kevesebb, mint a korábbi évek 45–50 előadása (sőt többször is 50 fölé emelkedett száma), azonban úgy érzem, hogy – ez az ideális szám ahhoz, hogy a diákoknak tartalmas kiegészítő (gazdagító) programokat biztosíthassunk. A diákokat 34 tanár és szülő segítette a felkészülésben. Az előadók 27 iskolából voltak, de csak 24 iskola színeit képviselték, mert három előadást prezentáló négy tanuló egyéni jelentkezőként, szülői segítséggel készült fel a versenyre.

Sajnálatos, hogy a legtöbb iskola nem tudja két napra nélkülözni pedagógusait, de talán még ennél is sajnálatosabb, hogy sokszor maguk a pedagógusok is rohannak haza, alig tekintenek meg pár előadást. És ez nem a távolabbi iskolákra vonatkozik, hanem éppen azokra, akik, ha két napot nem is, de az egyik teljes napjukat rászánhatnák a konferenciára. Ezek a pedagógusok nem tudatosítják, hogy maguk is szegényebbek lesznek néhány tapasztalattal, de főleg diákjaikat szegényítik ezáltal, akiknek lehetőséget sem adnak kapcsolatteremtésre és a változatos témakörök megismerésére. Pedig Kassától Pozsonyig nemcsak a felvidéki magyarság helytörténetének egy szeletét, de annak tájait is megismerheti, aki rendszeresen meghallgatja az előadásokat. Arról nem is beszélve, milyen sok szép barátság szövődött az évek folyamán nemcsak pedagógusok, hanem iskolák és diákok között is. Az egymás tájegységeinek, a szlovákiai magyarság kistájainak a megismerésén túl ez is nagyon fontos hozadéka a konferenciának.

A konferencia jó időbeosztásának – az előadók és a zsűri fegyelmének – köszönhetően első nap délutánján Prokopp Mária előadását hallgathattuk meg a dunaszerdahelyi Szent György templomban. A professzorasszony a templom történetének (gótikus és barokk) építési szakaszai által mutatta be az egyes korok építészettörténetét. Előadásában felhívta a figyelmet arra, hogy a települések történetének fontos megismerési forrása a templomtörténet, amely nemcsak a település egykori gazdasági helyzetét, de a donátorok vagy a templomépítő közösségek művészetszeretetét is visszatükrözi. A templom történetének kiegészítését, konkretizálását, és a templom megtekintésének lehetőségét Nagy Attila Dunaszerdahely helytörténészének köszönhetjük. 

A résztvevők esti szabadidejét Pap Boglárka, Rozsnyói-Zsolczer Csilla Edit és Murányi Veronika Petőfi ösztöndíjasok táncházzal tették tartalmassá.

A konferencián minden résztvevő oklevelet, a diákok könyvjutalmat, a felkészítő tanárok szakkönyv vásárláshoz segítő könyvutalványt kaptak. Huszár László, a Magyar Művelődési Intézet igazgatója, a Felvidéki Értéktár Bizottság alelnöke a konferenciát a Macskarév c. (családi) társasjátékokkal ajándékozta meg, amely Csallóköz történetével, mese és mondavilágával ismerteti meg használóit. Idén több különdíj is gazdára talált: a Csemadok megalapításának jövőre esedékes 70. évfordulója alkalmából külön jutalomban részesültek azok az előadók, akik a Csemadok helyi szervezetek történetét dolgozták fel. Debreczeni-Droppán Bélától, a magyar Honismereti Szövetség elnökétől pedig 9 személy (diákok és felkészítő tanáraik) kapott lehetőséget, hogy ingyen vegyen részt a jövő nyári kőszegi honismereti táborban.

A Kincskeresők XIV. konferenciája fotóalbuma megtekinthető a Facebook Kincskeresők – Tehetségpont RPK Ga oldalán, illetve a Google fotótárban: Rozsnyói-Zsolczer Csilla Edit honlapján: www.szmpsz.sk. További fotók találhatók a Google fotótárban: https://photos.app.goo.gl/1oXFU0YjcVzaYmJH3. Médiapartnerünk a Magyar Interaktív Televízió, melynek igazgatója, egyben szerkesztő-operatőre, Haraszti Gyula videóra vette az előadásokat, a MIT honlapján https://www.televizio.sk/?s=Kincskeres%C5%91k, folyamatosan megjelenteti az előadásokat, amelyek rendre megosztásra kerülnek további Facebook oldalakon:, Pedagógusfórum, Pedagógusfórum SZMPSZ – www.szmpsz.sk, és Mentor TT.

A Kincskeresők zavartalan lebonyolítását a konferencia már állandónak tekinthető munkatársai segítik évről évre: Rancsó Andrea, a hetényi Tarczy Lajos AI pedagógusa, a Mentor FTT országos válaszmányi tagja a technikát kezeli, Szabó Judit, az SZMPSZ galántai irodájának alkalmazottja és Szetyinszký Veronika a vágsellyei Pázmány Péter AI pedagógusa, az SZMPSZ Galántai Regionális Pedagógiai Központja elnöke a szervezési feladatait látják el. Odaadó unkájuknak köszönhető, hogy a konferencia évről évre mindenki elégedettségére, gördülékenyen zajlik. Köszönet érte!

A konferencia végén minden zsűritag elmondta benyomásait, valamint sok-sok dicsérő és biztató szót az előadóknak és felkészítőiknek. Prokopp Mária professzorasszony, a zsűri elnöke zárszavában nyomatékkal hangsúlyozta az elhangzott előadások pedagógiai, helytörténeti és történelemismereti jelenőségét.

A diákok és a felkészítők pedig már most tervezgették – egymástól is ellesve az ötleteket – hogy jövőre milyen előadásokkal készülnek majd, hogy jövőre a Kincskeresők jubileumi, XV. konferenciáján is képviseljék iskolájukat és helyi közösségüket.

2018. december 11.

                                                                                                       Szanyi Mária, a Kincskeresők főszervezője

Fényképek:

A rendezvény képgalériája a képre kattintva érhető el.

A rendezvény képgalériája a képre kattintva érhető el.