X. LEGERE IRODALMI VERSENY – felhívás
2020-09-16
Ady Endre – ösztöndíj 2020
2020-09-21
Minden elem

Közös munka – közös öröm – közös élmény, Gömöri és nógrádi értékeink bemutatása

A rimaszombati Tompa Mihály Alapiskola tornatermét 2019. június 7-én a gömöri és a nógrádi alap-és középiskolai tanulók töltötték meg, hogy meghívják egymást egy régiós sétára, melynek célja Gömör és Nógrád szellemi értékeinek, hagyományainak, természeti kincseinek a bemutatása volt a Megmutatjuk, megéri! projektnap keretén belül.

A Pro scholis és az SZMPSZ Rimaszombati Regionális Pedagógiai Központja közös szervezésében a sorban a 12. pedagógiai projekt értékösszefoglaló projektként zárult, aminek központi gondolata: amit a világnak érdemes megmutatnunk Gömörből és Nógrádból – Gömör és Nógrád helyi értékei, természeti kincsei, szellemi és kulturális öröksége címmel -, azt a több hónapos kutató munka során összegyűjtjük, közzé tesszük, bemutatjuk egymás erősítésére, önbecsülésünk izmosítására. A Pro scholis és az SZMPSZ Rimaszombat Regionális Pedagógiai Központ szervezésében a pedagógiai projektben 17 iskola prezentálta a témában 15-20 percben saját kutatásainak eredményét. A projektnapon két kíváncsi turista segítségével ismerkedett a mintegy 300 résztvevő és meghívott kedves vendég a történelmi táj kultúrkincseivel, megőrzésre érdemes szellemi értékeivel, természeti adottságaival, páratlan művelődéstörténeti gazdagságával. Vendégeink között örömmel üdvözöltük többek között Czimbalmosné Molnár Évát, a Nemzetpolitikai Államtitkárság Felvidéki Főosztály főosztályvezetőjét, valamint a régió iskoláinak igazgatóit, akik tanúi lehettek tehetséges tanítványaik élményt teremtő munkájának, illetve megtapasztalták azt a vibráló atmoszférát, amit az egyes projekttermékek bemutatása váltott ki a hallgatóságból.

A pedagógiai projektet két szorgalmi feladat is gazdagította: a témán belül az egyes iskolák által kutatott téma feldolgozott anyagának bemutatása egy-egy értéktabló elkészítésével, valamint a gömöri/nógrádi hagyományos ételeket összefoglaló színes lapozó, leporellószerű összefoglaló.

Már a 12. projektnap előkészítése szakaszában megszületett a gondolat, hogy támogatással akár értékes kiadvánnyá is bővülhetne az összegyűjtött anyagot. A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázatára benyújtott tervezet támogatást nyert. 2020-ban újabb kiadvánnyal gazdagodott immár a régió értékeit tartalmazó kiadványok sorozata Hagyományos gömöri és nógrádi falatok címmel.

A tartalmas kiadvány bevezetőjében olvassuk: (a szellemi termék) „Értékét és egyediségét mindenképpen az adja, hogy 10-15 éves projektes tanulók kutatták fel, válogatták össze szülőfalujuk, iskolájuk településének gömöri, nógrádi és a településre jellemző ételeit… „   Célja a gömöri és a nógrádi régió értékeinek, kincseinek, hagyományainak, egyediségének felkutatása volt, mindaz, amit Európának, egymásnak értékként, többletként  másoknak is meg szeretnénk mutatni. Évszázadok hosszú sora emberi tevékenységnek, a táj alakulásának, a természettel, az egymással való együttélésnek nyomait   viseli magán ember, közösség, környezet, hagyomány. A szellemi és épített örökség nem csak a tájat alakította, gyarapította, gondozta, hanem a régióban élők személyiségét, életét is meghatározta, egyedi bélyeget nyomott lelkületükbe, alakította és formálta viszonyukat a tájhoz, szoros kötődést alakított ember és ember, táj, épületek, kulturális intézmények, értékek súlyának megítélése között.

Gömör és Nógrád a magyar művelődéstörténet kincsestára, tájékszer, akár Toscána is lehetne, ha a bőkezű természettel való együttélés, a táj szeretete találkozna az itt élők alkotó figyelmével, tevékenységével.  A felnevelő szülőföld ízei, terményeinek színpompája, egyedi zamata, a munkás ember furfangja, (hogy testét és szellemét életben tartsa, munkára fogja), a gömöri ember találékonysága, ízlése, ízvilága mind-mind a régió szellemi, dologi, tárgyi értéktárházának kincse. Az ősöktől kapott évszázados hagyomány és adottság ez, mélyen a tudatalattiba égve, az érzékszervek idegrostjaiba épülve ösztönösen tárul fel a létfenntartás érdekében.  (…)”

A kiadvány külön értéke, hogy teljes egészében bemutatja a pedagógiai projekt értékteremtésének folyamatát, a tehetséges tanulók alkotó munkáját, az őket irányító pedagógusok elkötelezettségét a tájhaza tisztelete, értékeinek megbecsülése iránt.

A könyv minden iskola projektjét, jellegzetes ételreceptjeit külön-külön mutatja be képekkel szemléltetve. A bemutatásnak keretet ad az iskola környezetének megismerése, az értéktabló gazdagságának bemutatása, a projektben dolgozó csapatok közös képe, névsora a munkát vezető pedagógusok nevének feltüntetésével.

A színes kiadványt a Pro scholis adta ki, a komáromi KEMAR vállalat nyomdájának a terméke.

A mintegy száz oldalas könyv Gömör és Nógrád hagyományos ízértékeinek állít maradandó emléket bemutatva a történelmi tájban élő magyar iskolák folyamatos értékteremtő tevékenységét. A projekt és minden abból eredő termék a közös munka élménye, aminek lenyomata a személyiséget gazdagítja, ami révén a tanuló felismeri a munka lényegét: amivé lehet válni általa.

Köszönet a projekt elkészítésében résztvevő tanulóknak kitartó munkájukért, a régióbeli iskolák vezetőinek, pedagógusainak, szülőknek, segítőknek a projekt megvalósításában tanúsított lelkesedéséért, az élmény magasztosságáért, ami segíti az értékek beépülését az önbecsülésbe, a nemzeti identitásba. Köszönet a Bethlen Alap odafigyelő támogatásának, ami segít szülőföldként élni a tájhazában minden értékeivel együtt.

Gömör és Nógrád megismerését az ízeken keresztül is érdemes megkísérelni, az élmény és érték az érzékeken keresztül a szívünkbe talál. Aki egyszer megkóstolja ezeket a falatokat, Gömör/Nógrád tájai, dolgos emberei nem engedik el, visszavárják, jobb- és többlétéről odafigyelő házigazda módján gondoskodnak.

A gömöri/nógrádi hagyományos ételeket összegyűjtő projekt csapatok:

Almágyi Óvoda és Alapiskola

Várgedei Alapiskola

Szombathy Viktor Alapiskola, Feled

Mocsáry Lajos Alapiskola, Fülek

Nagydaróci Alapiskola

Tompa Mihály Alapiskola, Rimaszombat

Tompa Mihály Református Gimnázium, Rimaszombat

Bátkai Alapiskola

Nagybalogi Alapiskola

Cakói Alapiskola

Rimaszécsi Alapiskola

Rimaszécsi Speciális Alapiskola

Kazinczy Ferenc Alapiskola

Sajógömöri Alapiskola

Dénes György Alapiskola, Pelsőc

Dernői Alapiskola

Szádalmási Alapiskola

 

Ádám Zita