Felhívás: SAKKPALOTA képzés
2021-08-19
FIGYELEM! Fontos tájékoztatás az országos tanévnyitó résztvevői számára
2021-08-26
Minden elem

Magyar Arany Érdemkeresztben részesül Vörös Mária

 

Magyarország Pozsonyi Nagykövetségén

az SZMPSZ alelnöke, Vörös Mária 

2021. augusztus 20-án vette át

az Áder János köztársasági elnök által adományozott

Magyar Arany Érdemkereszt állami kitüntetést.

 

 

 

 

 

Vörös Mária nyugalmazott iskolaigazgató az ELTE magyar-pszichológia szakán szerzett képesítést.

Néhány évig pszichológusként dolgozott a komáromi pszichológiai tanácsadó központban, de hamarosan katedrára állt, hogy a diákokat a magyar nyelv és irodalom szépségeire taníthassa.

Kiemelkedően fontosnak tartotta a jól megalapozott, biztos anyanyelvi tudást, a nemzeti irodalom és kultúra iránti szeretet és tisztelet kialakítását. Tanárként és pszichológusként is szilárdan hitte és vallotta, hogy minden gyermek csak anyanyelvén sajátíthatja el a számára szükséges ismereteket a legelemibbtől a legösszetettebbekig, erősítve bennük a nemzeti hovatartozást, a magyarságtudatot.

Megalapozott szaktekintélye, pedagógusi rátermettsége, igényes emberi tartása, kiváló szervezői készsége alapján 1991-ben az iskola vezetését bízták rá: a komáromi Jókai Mór Alapiskola igazgatójaként dolgozott egészen nyugdíjba vonulásáig.

Az iskola irányításában komoly, felelősségteljes munkát végzett. Jól átgondolt, hosszú távú koncepciót dolgozott ki a tantestülettel egyetértésben az iskola hírnevének öregbítésére. 23 éven keresztül töretlen hittel, tenni akarással vezette az intézményt. Az élete volt az iskola, hivatása a tanítás, a nagyon igényes, a fáradtságot nem ismerő, színvonalas oktató-nevelő munka. Ennek rendelt alá mindent, ehhez méltóan élt és dolgozott. Személyes példaadása volt a mérce a kollégái előtt: a fáradhatatlan, a mindig újat kereső jó szándékú tettek a rábízott gyerekek érdekében. Nevéhez fűződik az olyan iskola megteremtése, ahol az oktatás egész napos, és ő tartozott az első intézményvezetők közé a Felvidéken, akinek iskolája jogalanyi formában működött.

Lankadatlanul tervezett, szervezett, szorosan összetartó közösséggé kovácsolta a keze alatt dolgozókat. Egy jól szakképzett tantestületet formált maga köré, akik vele együtt gondolkodva vallották: a tartós, igazi sikerhez fontos a minőség igénye, a fejlődésben való hit, a nyitottság, a mások megismerése.

Olyan munkahelyi légkört teremtett, ahol mindenki jól érezte magát, mert lehetőséget kapott a kiteljesedésre. Nyitott volt mindig, ha kollégái akár gondjaikkal, akár az oktató-nevelő munkát illető elképzeléseikkel, ötleteikkel keresték fel.

Pedagógiai hitvallásának alapja volt az értékállandóság, az igényességre való törekvés, a szakmai alázat, az állandó megújulás iránti elkötelezettség, a gyermekek határtalan szeretete, a becsületes helytállás, a küldetéstudat.

De nemcsak az iskola falain belül fejtette ki áldásos tevékenységét, hanem megalakulása óta jelentős részt vállal a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége munkájában is. Az SZMPSZ alelnökeként immár 12 éve aktívan bekapcsolódik a szervezet munkájába. Az oktatáspolitikában rendszeresen szakmai anyagok kidolgozását, véleményezését vállalja.

Elindítója és napjainkban is szervezője az évente megrendezésre kerülő Kaszás Attila Versmondó Fesztiválnak, ahol a szlovákiai magyar tanulók mellett magyarországi, vajdasági, erdélyi és kárpátaljai fiatalok egyaránt bizonyíthatják tehetségüket. Ezáltal e verseny mára már nemzetközi rangra emelkedett. Nevéhez fűződik a Jókai és kora elnevezésű játékos irodalmi és műveltségi vetélkedő elindítása is, amely egykori iskolájában kerül megrendezésre minden évben az iskola névadójának, Jókai Mórnak tiszteletére. Lelkesen bekapcsolódik a Komáromi Pedagógiai Napok valamint a komáromi Jókai Mór Nyári Egyetem szervezésébe: elengedhetetlenül fontosnak tartja, hogy a magasabb fokú szakképzettség érdekében a szlovákiai magyar pedagógusok folyamatosan bővíthessék, mélyíthessék szaktudásukat.

Vörös Mária pedagógiai felkészültsége, sokoldalú szakmai tevékenysége, példamutató emberi tulajdonságai alapján a legkiválóbb iskolavezetők és SZMPSZ tisztségviselők sorába tartozik.