Jakucs László Nemzetközi Középiskolai Földrajzverseny – 2018. január 31.
2017-11-02
Szlovákiai Magyar Iskolaigazgatók II. Országos Konferenciája – előadások
2017-11-03
Minden elem

Beszámoló: Országos Óvodapedagógiai Konferencia, 2017

Az Országos Óvodapedagógiai Konferenciát 2017.október 26-27-én tartottunk Galántán. A konferencia  sok más szakmai képzéssel együtt a Nemzetpolitikai Államtitkárság által támogatott  kárpát -medencei óvodafejlesztési program keretén belül valósult meg.

Az országos Óvodapedagógiai Konferencia az Óvodapedagógiai Társulás egyik legrangosabb eseménye, hiszen olyan alkalom ez, amikor az egész felvidéket átfogva, Kassától –Komáromig találkoznak az óvodapedagógusok, hogy megbeszéljék gondjaikat, sikereiket, hogy egymást segítsék, erősítsék hivatásunkban. Az idei konferencián csaknem száz felvidéki óvodapedagógus vett részt.

Konferenciánk mottójaként Mária Montessori idézetét választottuk :

„Kezdeményezni, azután hagyni, hogy a gyermek szabadon kibontakoztathassa képességeit. Ez a pedagógus feladata.  „

Ahhoz, hogy a pedagógus kezdeményezni tudjon, minden helyzetből a lehető legtöbbet hozza ki, nagyon alapos, gazdag szakmai felkészültségre, sokrétű ismeretekre van szükség, ezért konferenciánk programját igyekeztünk úgy összeállítani, hogy hasznos ismereteket nyújtson elméletben és gyakorlatban egyaránt .

Az ünnepi beszédet Fekete Irén a SZMPSZ irodavezetője tartotta, majd sorra követték egymást a szakmai előadások, bemutató foglalkozások.

Deákné B. Katalin a hatékony gyereknevelésről beszélt a konferencia megnyitó előadásán, a szülői közreműködés fontosságáról, hogy legyen bármilyen jó az intézményrendszer, ha a szülő nem látja a gyermeknevelés buktatóit, és nem alkalmazza a helyes és célravezető gyermeknevelési módszereket, nem leszünk eredményesek, a határozottság és céltudatosság, a befektetett idő és energia nélkül nem lehet sikeres a gyermeknevelés.

Béres Mária BMM pedagógiai módszerét mutatta be, ami egy olyan alternatív pedagógiai módszer, mely tiszteletben tartja a Maria Montessori által lefektetett alapokat, ugyanakkor továbbgondolja azokat, és a 21. század gyermekeire alkalmazza őket. A BMM-módszer a klasszikus Montessori-eszközök mellett speciális, saját maga kitalált és a legtöbb esetben saját kézzel  gyártott eszközöket használ.  Ezek az eszközök lehetővé teszik, hogy a gyermek maga tegyen szert a különböző ismeretekre, egyedül fedezzen fel logikai összefüggéseket, és közben még az alkotókészségét is kibontakoztathassa.

Berta Alexandra népzenei szakelőadó a magyar népi ének oktatásának fontos és alapvető kérdéseivel foglalkozott. Elméleti és gyakorlati foglalkozás keretében ismerhettük meg a stílusos népdaléneklés mibenlétét, illetve a népdalok tanításának módszereit és lehetőségeit.

Sándor Ildikó néprajzkutató, a Hagyományok Háza tudományos munkatársa arról tartott bemutató foglalkozást hogyan segítsük a népi játékok a táncos mozgás élményszerű elsajátítását óvodáskorban.

Babinecz Sándor néptáncos szakelőadó bemutatóórát tartott eszközös táncokból. Az eszközös táncokkal könnyen felkelthető és fenntartható a gyerekek érdeklődése, a táncos tér irányai, a test kétoldalúsága, a személyiségfejlődésük fontos részeként a szocializáció és a szabálykövetés mind kiválóan fejleszthető.

Az est fénypontja a Vankó Terike – díj átadása volt:

A 2017-es Vankó Terike díjjal a fülekpüspöki óvodapedagógust, Katona Évát tüntettük ki. Katona Évát a Vankó Terike díjra a SzMPSz Nógrádi Óvodapedagógusok Alapszervezete javasolta.

A mai gyermekkönyvekkel, azok illusztrációival ismertette meg Paulovkin Boglárka, tervező grafikus az óvodapedagógusokat.  Kevés szöveg és sok kép típusú könyvek nagyon fontosak a könyvekhez való affinitás korai kialakításában, hiszen óvodás, sőt bölcsődés gyerekeknek szólnak (na meg a kisiskolás is örömmel veszi újra kézbe, amikor megismeri a betűket, és először tud magának egyedül mesét olvasni).

A boldogságórák programot Dobrova Zita mutatta be. A program kiemelt küldetése, hogy a pozitív pszichológia eredményeire építve adjon ötleteket és módszertani segítséget a boldogságra való képesség fejlesztéséhez az óvodások számára.

Pócs Zsuzsanna a dunaszerdahelyi Szivárvány Fejlesztő Központ alapozó terápiával foglalkozó szakembere a mozgás fontosságát hangsúlyozta előadásában. A gyermek idegrendszerének érése mozgásfejlődésétől függ. A kapott ingerek, a különböző mozgáslehetőségek mind-mind fejlesztik az idegrendszert. A gyermek óvodáskorra ér el oda, amikor már valamilyen szinten kifejlődött az egyensúlya, a ritmusa, a rugalmassága, kezd nála kialakulni a keresztezettség, a végtagok elkülönülése. Ebben a korban is olyan játékok hasznosak, amelyek elősegítik, ezeknek az alapvető mozgásoknak a teljes mértékű automatizálódását, mert általuk válik harmonikussá a mozgás egésze. Ezek a képességek később az iskolában is elengedhetetlenek.

Lampl Zsuzsanna, szociológus, a szlovákiai magyarok, identitástudatáról, helyzetéről tartott előadásában rámutatott a magyarok fogyásának okaira, miszerint a fogyásnak négy fő oka van: az ismeretlen nemzetiség, vagyis azok az emberek, akik a népszámlálás során nem tüntettek fel nemzetiséget, a rejtett migráció, ami azt jelenti, hogy nem ismerjük pontosan a külföldön tartózkodó szlovák állampolgárok számát, és azt sem, hogy mennyi közülük a magyar nemzetiségű. A harmadik ok a természetes fogyás, vagyis kevesebb magyar születik, mint amennyi meghal. Egyrészt kevesebb magyar anyának születik gyermeke, vagyis a magyarok termékenysége alacsonyabb, mint a szlovákoké, másrészt nem minden magyar anyának születik magyar gyermeke. Ez pedig már a negyedik okhoz vezet bennünket, ami az asszimiláció, a beolvadás a többségi nemzetbe. A felsorolt okok közül az asszimiláció a legmarkánsabb, vagyis a fogyásunkat leginkább a beolvadásunk magyarázza.

Hangsúlyozta a magyar óvoda-iskolaválasztás fontosságát. Lampl Zsuzsanna szerint a  magyar iskolában lassabban tanul meg a gyerek szlovákul, de a jó magyar iskolában megtanul valami ennél sokkal fontosabbat. Megtanul önmaga lenni. És ezt azért tartom fontosnak, mert az az ember, aki tudja, hogy ő kicsoda, annak valószínűbb, hogy van önbizalma, s ezért később sokkal könnyebben győzi le az akadályokat. Ezt bizonyítja a rengeteg szlovákiai magyar, akik az élet területén úgy tudtak nagy teljesítményeket és sikereket felmutatni, hogy magyar iskolába jártak, és máig magyarnak tartják magukat. Ha gyermekkorban nincsenek biztos fogódzók – és ebbe beletartozik a nemzeti identitás fejlesztése is – , akkor az emberek bizonytalanok, keresnek, és felnőtt korukban próbálják drága kurzusokon megtalálni önmagukat.

Tartalmas két napot töltöttünk együtt Galántán, bízzunk benne, hogy mindenki számára hasznos ismereteket nyújtottak az itt elhangzottak, fáradtan, ugyanakkor feltöltődve térhettünk vissza a mindennapi hétköznapokba, óvodáinkba.

Berky Angelika, az Országos Óvodapedagógiai Társulás elnöke

 

Galéria

Óvodapedagógiai_Konferencia_71
A rendezvény galériája