Meghívó – A reformáció 500 éve – lemezbemutató hangverseny-Pozsony, 2017. november 11.
2017-10-16
Mentálhigiéné szakirányú továbbképzést indít újra Léván a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kara
2017-10-19
Minden elem

Óvodaprogram – szakmai továbbképzések

Felhívás

Magyarország Kormánya a Nemzetpolitikai Államtitkársággal karöltve nagyszabású óvodafejlesztési programot működtet a Kárpát-medencében, segítve ezzel a határon túli magyarság megmaradását. 

Az SZMPSZ az óvodafejlesztési programban a magyar kormány szakmai stratégiai partnereként vesz részt 2016-tól, és elsősorban szakmai továbbképzéseket szervezésében vállal szerepet.

A közeljövőben az SZMPSZ szoros együttműködésben a Comenius Pedagógiai Intézettel és az Óvodapedagógusok Szakmai Társulásával 4 témakörben továbbképzés-sorozatot szervezünk a hazai magyar óvodapedagógusoknak.

Célcsoportként az összes képzés esetén a magyar óvodai csoportban dolgozó hazai óvónőket határoztuk meg.  A bejelentkezők számára a 30 órás tanfolyamok teljesen ingyenesek, minden költséget (szállás, teljes étkezés, útiköltség-térítés) a szervezők vállaltak magukra.

Felhívás

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége, a Comenius Pedagógiai Intézet és az Óvodapedagógusok Szakmai Társulása meghirdeti az

  1. Óvodai projektpedagógia

című továbbképzés, melyre 2017. november 3-5. között kerül sor Rimaszombatban.

A képzésre a magyar óvodai csoportban dolgozó hazai óvónők jelentkezését várjuk, a bejelentkezők számára a 30 órás tanfolyam teljesen ingyenes, minden költséget (szállás, teljes étkezés, útiköltség-térítés) a szervezők vállaltak magukra.

Képzés leírása:

A képzés célja az óvodai nevelésben értelmezett projektpedagógiai szemlélet és módszertan megalapozása. A képzés során szerzett tudás (ismeret és képességek) adaptálhatóságát kívánjuk biztosítani. A képzésben szereplő tartalmak rövid leírása: a magyar óvoda útja a projektszemlélethez (felnőttközpontútól a gyermekközpontúig, a foglalkozástól a tevékenységig); a projekt eredeti definíciós értelmezése és koragyermekkori adaptációja; a pedagógiai projekt klasszifikációja; az óvodai projekt módszer alapelvei; a projekt témák eredete, fajtái; a pedagógiai projekt szakmai adaptációs szintjei; az óvodai projektek folyamata, típusai a bevezetés feltételei.

Jelentkezni kizárólag elektronikusan, az SZMPSZ oldalán (http://szmpsz.sk) megjelentetett online jelentkezési lapon lehet 2017. október 27-ig.

  1. Cselekvő, felfedező tevékenység módszertana az óvodában

Című továbbképzés, melyre 2017. november 4-6. között kerül sor Dunaszerdahelyen.

Képzés leírása:

Továbbképzési programunk általános óvodapedagógiai kérdések közös, több szempontú végiggondolására építkezik, így valamennyi óvodapedagógus számára nyújthat hasznosítható tudást. Komplex módon, az utóbbi évek tudományos eredményeinek alapján értelmezzük újra az óvodapedagógia alapfogalmait, hangsúlyozva a módszertani kultúra szükséges és lehetséges újdonságait.

Mivel fő célunk a módszertani kultúra megújulásának elősegítése, gyakorlatorientált továbbképzésünkön az egyes témák feldolgozása során alkalmazott módszerekkel is mintát kívánunk nyújtani. Kiemelt szerepet szánunk a tematikus csoportos beszélgetésnek, a vitának, a kooperatív tanulási formáknak, továbbá a probléma alapú tanulásnak és a projekt módszernek.

A képzésre a magyar óvodai csoportban dolgozó hazai óvónők jelentkezését várjuk, a bejelentkezők számára a 30 órás tanfolyam teljesen ingyenes, minden költséget (szállás, teljes étkezés, útiköltség-térítés) a szervezők vállaltak magukra.

Jelentkezni kizárólag elektronikusan, az SZMPSZ oldalán (http://szmpsz.sk) megjelentetett online jelentkezési lapon lehet, 2017. október 27-ig lehet.

 

  1. Néptáncmódszertan

című továbbképzést, melyre 2017. november 17-19. között kerül sor Búcson, a Vintorp Karkó panzióban.

A képzésre a magyar óvodai csoportban dolgozó hazai óvónők jelentkezését várjuk, a bejelentkezők számára a 30 órás tanfolyam teljesen ingyenes, minden költséget (szállás, teljes étkezés, útiköltség-térítés) a szervezők vállaltak magukra.

Képzés leírása:

A képzés népi játék, néptánc és néphagyomány témakörben hiánypótló tartalmát tekintve. Olyan elméleti és gyakorlati ismeretek kerülnek átadásra, melyek azonnal használható tudásként jelennek meg. Mindemellett pedig korszerű pedagógiai módszerekkel és eszköztárral kerül átadásra a negyvennégy játék, mondóka, tíz dal, és két dialektusról különböző táncanyagok. A különböző tematikai egységek egymásra épülve jelennek meg a programban. Először megismerkedhetünk a népi játékok és a néptánc definícióival, fogalmi hátterével, készség és képességfejlesztő eszköztárával, és ismeretközvetítő lehetőségével. Ezt követően számos játékon keresztül ismerhetjük meg azokat a formai, tartalmi sajátosságokat, melyek során a játékok átadási módjainak legmegfelelőbb formáit tárjuk fel. Ilyen a korosztályi sajátosság, az egyéni készség és képességszint, valamint ide tartozik a differenciálás, a tantárgyi és intézményi integráció lehetőségeinek feltárása is. A táncos egység során az elsajátított népi játékokkal és különböző mozgásos, táncalapozó feladatokkal szintén előtérbe helyezve a korosztályi sajátosságokat, készségeket és képességeket, olyan mélységben sajátítjuk el a motívumokat és komplett táncokat, melyek lehetőséget adnak az egyén önkifejezésére, improvizatív tudást biztosítva a táncos élmény megjelenítésére. Ezekhez az ismeretanyagokhoz kapcsolódnak a folklór különböző területéről ismeretek. Ezek között szerepel a népi ének, ehhez kapcsolódva a különböző ünnepkörök és azok énekes szokásanyagának átadása, valamint alapfokú ismeretek biztosítása a különböző tájegységekről és azok sajátosságairól.

Jelentkezni kizárólag elektronikusan, az SZMPSZ oldalán (http://szmpsz.sk) megjelentetett online jelentkezési lapon lehet 2017. november 8-ig.

 

  1. A korai intervenció kérdései és néhány területe

 című továbbképzést, melyre 2017. november 24-26. között kerül sor Komáromban,  a Felvidéki Magyar Pedagógusok Házában.

Képzés leírása:

A képzés során a résztvevők megismerik a korai intervenció korszerű szemléleti keretét, elveit, értékeit. Betekintést kapnak a családok erősítésének módszerébe, képessé válnak arra, hogy felismerjék azokat a védőfaktorokat, melyek a fejlődés szempontjából komoly rizikófaktort jelentő hátrányos helyzet és sajátos nevelési igény esetén is kiépíthetők, erősíthetők. Interaktív előadás és gyakorlatok során a képzés áttekinti a társas-, érzelmi kompetencia korai fejlődésben betöltött szerepét és fejlesztésének lehetőségeit óvodai környezetben; a szülők fejlődésről, nevelésről való ismereteinek bővítési lehetőségeit; a támogatásokhoz való hozzáférés segítését és társas kapcsolatok kiépítésének erősítését az óvodapedagógus szemszögéből. Rövid módszertani segédletet kapnak a szülői, valamint gyermeki reziliencia építéséhez, a családközpontú munka erősítéséhez.

A képzésre a magyar óvodai csoportban dolgozó hazai óvónők jelentkezését várjuk, a bejelentkezők számára a 30 órás tanfolyam teljesen ingyenes, minden költséget (szállás, teljes étkezés, útiköltség-térítés) a szervezők vállaltak magukra.

Jelentkezni kizárólag elektronikusan, az SZMPSZ oldalán (http://szmpsz.sk) megjelentetett online jelentkezési lapon lehet  2017. november 15-ig.

Bővebb tájékoztatást Fekete Irén, az SZMPSZ irodavezetője nyújt az érdeklődőknek.

Elérhetőség:

Mobil: + 421 907 111 455

E-mail: irodavezeto@szmpsz.sk


Jelentkezés

ovi_001
Időpont: 2017. november 4-6. Helyszín: Dunaszerdahely Jelentkezési határidő: 2017. október 27.

Cselekvő-felfedező tevékenység szervezésének módszertana az óvodában


ovi_006
A csoport megtelt, a jelentkezést lezártuk.

Néptáncmódszertan