A nemzeti ünnep alkalmából magyar állami kitüntetéseket adtak át Dunaszerdahelyen
2018-03-21
A Simonyi Zsigmond helyesírási verseny országos döntője
2018-03-29
Minden elem

Pedagógusnapi köszöntő

Kedves Pedagógustársak!

Március 28. a pedagógushivatás nemes ünnepe. Johannes Amos Comenius, a nemzetek tanítója születésének évfordulóján (1592. március 28.) a pedagógus áldozatkész munkájára is emlékezünk.
Comenius meggyőződéssel hitte, hogy a társadalom megjobbítható, ha megfelelő erkölcsi elvek mentén nevelik az ifjúságot. Kiemelten fontosnak tartotta, hogy a nevelést hamar el kell kezdeni. Meggyőződéssel vallotta, hogy az embereket a helyes neveléssel jó irányba lehet befolyásolni. Hívő keresztényként a hitbeni, erkölcsi és az értelmi nevelést egyaránt fontosnak tartotta.

Eötvös József író, politikus, gondolkodó, a kiegyezés kultuszminisztere 1868-ban, 150 évvel ezelőtt megalkotott népiskolai törvényével Európában egyedülálló nemzetnemesítő cselekedetet hajtott végre – megelőzve ezzel a nyugati felvilágusult nemzeteket is. Az ő érdeme, hogy kötelezővé tette a 6-12, illetve 15 éves gyermekek pallérozását, a szegény gyermekeket felmentette a tandíj alól, meghatározta a személyiséget fejlesztő tantárgyak rendszerét. A törvény kimondta, „Minden növendék anyanyelvén nyerje az oktatást, amennyiben ez a nyelv a községben divatozó nyelvek egyike.“
Eötvös Józsefnek köszönhetjük tankönyveink születését, amiből a gyermekek ismereteiket gyarapítják, szellemüket csiszolják. Az ő érdeme, hogy lerakta a modern közoktatás alapjait mintául a követőknek.

Eötvös József egyik gondolata legyen mindennapi alkotó-nevelő munkánk iránytűje:
„Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk gyerekeinknek, mint az, ahogy tanítjuk. Amit az iskolában tanultunk, annak legnagyobb részét elfelejtjük, de a hatás, melyet egy jó oktatási rendszer szellemi tehetségeinkre gyakorol, megmarad.

A megkésett márciusi didergő tavasz 28. napján ünnepeljük a legszebb hivatást és azokat, akik ezt naponta, a nemzet napszámosaként elkötelezetten gyakorolják a boldog magyar gyermek érdekében.

Köszöntsük egymást a tavasz első virágaival, hittel, hogy a virág jó magot hoz, a szép a jó, a hasznos kicsírázik tanítványaik lelkében. I

Isten éltesse a felvidéki magyar pedagógusokat!