XXII. Komáromi Pedagógiai Napok
2017-01-31
Az SZMPSZ Rsz RPK tevékenységének tervezete a 2017-es évre
2017-02-20
Minden elem

Sajó Károly Kárpát-medencei Környezetvédelmi Csapatverseny

Sajó Károly Kárpát-medencei Környezetvédelmi Csapatverseny

az alapiskolák 7. – 9.,

illetve a nyolcéves gimnáziumok 2. – 4. évfolyamos tanulói részére

VERSENYKIÍRÁS – 2017

A verseny célja:

A természeti környezetről alkotott ismeretek elmélyítése, az önálló ismeretszerzés készségének fejlesztése, a globális fenntarthatósági problémák, a földi rendszer véges kapacitásainak ismeretében a rendszerszemléletű, komplex ökológiai gondolkodás megalapozása. Hazai és határon átnyúló szakmai együttműködéssel a természettudományos ismeretek gazdagítása, tehetséggondozás.

A verseny ismeretanyaga:

Alapiskolai földrajzi, biológiai tananyag. A TermészetBúvár Magazin: „Világjáró”, Hazai tájakon, „Szomszédolás” rovatban megjelent, a szerkesztőség által megjelölt cikkek. Erdőkre vonatkozó alapismeretek.

A verseny lebonyolításának módja:

A verseny csapatverseny, a csapat három tagból áll – a vegyes korcsoport engedélyezett.

A verseny menetrendje:

1. Iskolai fordulók ideje: 2017. február

Feladatlapot az iskola a nevezés után kapja meg. Iskolánként a legjobb teljesítményt nyújtó csapat meghívást kap a szlovákiai döntőre. (A SZMPSZ fenntartja a jogot, hogy sok csapat jelentkezése esetén regionális fordulókat szervezzen.)

2. Szlovákiai döntő ideje: 2017. április közepe, Gúta

A verseny összetevői:

  • írásbeli teszt: fő témakörök: környezetvédelmi alapfogalmak, folyamatok, összefüggések, nemzeti parkok Magyarországon, Szlovákiában, a Kárpát-medencében, ill. a világban;

  • plakát: A1-es méretben – a feldolgozandó téma tetszőleges technikával. A plakát témája: klímaváltozás – Természetes vizeink védelme (vízgazdálkodás a fenntarthatóság jegyében, fogyasztásmérséklés, szennyvízkezelés, gazdasági ösztönzők alkalmazása stb.). Megjegyzés: Szeptemberben az SZMPSZ versenyekről szóló füzetében tévedésből a tavalyi téma jelent meg.

  • szóbeli kiselőadás: a lakóhelyi, környéki környezetvédelmi problémák feltárása, kutatása, megoldási javaslatokkal, vagy szintén lakóhelyi, környéki természetvédelmi értékek bemutatása; alternatív lehetőség: bármilyen ökológiai, természetvédelmi téma. A kiselőadás,  szemléltetése számítógépes prezentációval történik.

Ajánlott irodalom:

  • A Természetbúvár folyóirat kijelölt cikkei (a nevezett iskoláknak az iskolai fordulók lebonyolítása után juttatjuk el), a cikkekből a tanulók életkorához igazodó, a természetvédelemhez, biológiához, ill. földrajzhoz köthető ismeretek, információk az elsődlegesek.

  • Földművelésügyi Minisztérium: Vadonleső program: www.vadonleso.hu

A verseny szervezője:

Bagita Judit – Gúta

Levélcím: II. Rákóczi Ferenc Alapiskola, ul. Palkovicha 3, 946 03 Kolárovo

Tel.: 0918 752 301 e-mail: bagitajudit@gmail.com

Jelentkezési határidő: 2017. február 26.

A szlovákiai válogató nevezési díja tanulónként 2 €, a helyszínen fizetendő.