Köszönet
2019-04-28
A Kisebbségi Jogvédő Intézet 2019. évi esszépályázata
2019-05-03
Minden elem

Sajtóközlemény az iskolai beiratkozásokról

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének sajtóközleménye az iskolai beiratkozásokról a 2019/2020-as iskolai évre

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (SZMPSZ) fontos feladatának tartja, hogy figyelemmel kísérje a magyar tanítási nyelvű oktatási intézményekbe járó tanulók létszámának alakulását.

Szlovákiában 2019. április 1 – 30. között zajlottak a 2019/2020-as tanévre az alapiskolai beiratkozások. Az SZMPSZ felkérte az intézményvezetőket, tegyék hozzáférhetővé a beiratkozási adatokat az első évfolyamba beíratott tanulók létszáma szerint.

Szövetségünk évek óta rendszeres statisztikai kimutatást készít a szlovákiai magyar iskolákba beíratott tanulókról és a beiratkozásokat követően tájékoztatja a közvéleményt.

A mellékelt táblázatban összehasonlítottuk a beiratkozási adatokat a tavalyi és az előző évi létszámokkal.

Az elmúlt év hasonló időszakában 3 451 gyermeket írattak szüleik magyar oktatási intézménybe, és 2018. szeptemberében 3 626 tanuló kezdte meg tanulmányait a magyar oktatási intézmények 1. évfolyamában.

Jelenlegi összesített adataink szerint 250 magyar alapiskolába 3 499 gyermeket írattak be az első évfolyamba.

(jelenleg Szlovákiában 250 magyar alapiskola működik. Kizárólag magyar alapiskola  223,  magyar alapiskola szlovák osztályokkal 27)

Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy beiratkozás adatai irányadóak, de a szeptemberi tanévkezdésig bizonyos mértékig változnak. Ezt több tényező is okozhatja: egyes tanulók az iskolaérettségi vizsgálatokat követően szakemberek javaslatára halasztást kapnak, és még egy évig óvodában maradnak, illetve a nulladik osztályban kezdik meg tanulmányaikat. Akadnak olyan szülők, törvényes képviselők, akik figyelmen kívül hagyják  a  kötelező beíratás időpontját, és csak később, a tanügyi hatóságok felszólítására tesznek eleget ennek a kötelességüknek. Vannak családok, akik  tartós külföldi tartózkodásuk miatt nem tudtak megjelenni a beíratáson iskolaköteles gyermekükkel, sőt olyanok is, akik egyszerre több iskolába íratták be a gyermeküket. Utóbbiakat a fenntartók, a tanügyi hivatalok figyelmeztetik, hogy meddig kell dönteniük az iskolaválasztásról.

Komárom, 2019. május 3.

Fekete Irén elnök, SZMPSZ