Országos Óvodapedagógiai Konferencia Galánta, 2017. október 26 – 27.
2017-09-26
X. Harmos Károly Országos Képzőművészeti Rajzpályázat – frissítve
2017-09-30
Minden elem

Szlovákiai Magyar Iskolaigazgatók II. Országos Konferenciája – 2017. október 18 -19.

 

Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége

COMENIUS Pedagógiai Intézet

Meghívó

Tavaly ősszel három szakmai szervezet együttműködésében – a hagyományteremtés szándékával – szerveztük meg a szlovákiai magyar iskolavezetők első országos konferenciáját.

Egyrészt a tavalyi konferencia eredményessége, sikere, jó hangulata és a résztvevők pozitív visszajelzései, másrészt a közoktatásunkban felgyülemlő újabb problémák és feladatok sokasága megerősítette bennünk a folytatás, a további szakmai építkezés szükségességét.

Örömmel tájékoztatjuk Önt, hogy a fenti indíttatásoktól ösztönözve és azokból merítve a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége, az Iskolavezetők Országos Társulása és a COMENIUS Pedagógiai Intézet megszervezte és meghirdeti a

Szlovákiai Magyar Iskolaigazgatók II. Országos Konferenciáját.

A konferenciára 2017. október 18-19-én kerül sor a Komáromi járásbeli Búcs községben, a Vintop Karkó panzióban.

A konferencia szervezői ezúton tisztelettel meghívják Önt is a rendezvényre, a magyar alap- és középiskolák szakmai fejlesztéséről szóló közös gondolkodásra és tapasztalatcserére.

Idei konferenciánk középpontjába – kapcsolódva a tavaszi rozsnyói országos pedagógus-találkozó szakmai programjára – az iskolafejlesztés került. A témaválasztás és a konferencia tartalmi felépítése is a szervezők azon meggyőződését tükrözi, hogy nincs értelme várni a koordinált, átgondolt és szakmailag támogatott központi fejlesztésekre, pedagógiai innovációkra, korszerű állami programokra és projektekre – mindezeket immár két évtizede óhajtjuk és várjuk, s alig történik érdemi előrelépés, sőt, inkább az egyhelyben toporgás, illetve a visszalépés, a minőségromlás jeleit tapasztaljuk. Ezért kívánjuk a konferencián bemutatni az iskolafejlesztések jó gyakorlatait, tapasztalatait, olyan innovatív programokat és projekteket, amelyeket néhány vagy több iskola már eredményesen alkalmaz, s amelyekről azt feltételezzük, hogy szélesebb érdeklődésre is számot tarthatnak. Meggyőződésünk, hogy az iskolafejlesztéseknek, a pedagógiai innovációknak a tantestületben meglévő, ill. növelhető szakmai tudásra, tapasztalatra és potenciálra kell épülniük, ehhez tartjuk elengedhetetlennek a tudásmegosztást, az együttműködést, a hálózatosodást és a tanuló szervezetté válást.

A konferencia szervezői néhány – éppen induló, vagy ellenkezőleg, már működő, bevált  – program, projekt, innováció bemutatására előadókat, projektvezetőket kértek fel. Emellett azonban, két blokkban is („Jó gyakorlatok 5 percben tálalva“, „Mi van a kosárban?“) teret, felszólalási, bemutatási lehetőséget kívánunk adni a résztvevőknek, a gyakorló iskola-vezetőknek.

A „Mi van a kosárban?“ c. beszélgetéssel kapcsolatos tudnivalókat a konferencia kezdetén ismertetjük.

A „Jó gyakorlatok 5 percben tálalva“ c. részben konkrét, gyakorlatias, saját tapasztalatokon és élményeken alapuló, működő (jó) gyakorlatok, példák, fejlesztési tapasztalatok, innovációs kezdeményezések rövid, max. 5 perces (szóbeli vagy prezentációs) bemutatására invitáljuk és buzdítjuk Önöket. Nem azt várjuk és kérjük, hogy nagy lélegzetű, átfogó, komplex innovációkat mutassanak be, hanem olyan helyi „kis“ kezdeményezéseket, saját tapasztalatokat, működő gyakorlatokat, amelyeket eredményesen alkalmaznak intézményük pedagógiai, szervezeti vagy humánerőforrás-fejlesztési gyakorlatában, s melyeknek tapasztalatait hajlandók megosztani, átadni az érdeklődőknek. A felszólalást, bemutatást, a jó gyakorlatok közkinccsé tételét vállalók ebbéli szándékukat a jelentkezési lapon kell, hogy megjelöljék. (Tekintettel a rendelkezésre álló időkeretre, max. 13-15 felszólalónak tudunk teret biztosítani, ezért a bejelentkezőket a jelentkezési lapok beérkezése sorrendjében fogjuk regisztrálni.)

A konferenciára 2017. október 10-ig lehet jelentkezni; az elektronikus jelentkezési lapot a www.szmpsz.sk oldalon töltheti ki. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a panzió szállás-kapacitása korlátozott, ezért a jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében kezeljük.

A konferencia részvételi díja 60,00 EUR/fő, az összeg tartalmazza az ellátás (négyszeri étkezés, 1 éjszaka szállás, frissítő) költségeit is. A részvételi díjat ugyancsak 2017. október 10-ig kell átutalni az SZMPSZ bankszámlájára: IBAN SK71 5200 0000 0000 1272 0910 (Variabilný symbol: 2017820, Správa pre prijímateľa: a befizető neve).

A konferencia szakmai programját a jelen meghívóhoz csatolt melléklet tartalmazza.

A személyes találkozás reményében,

Üdvözlettel:

 

Morvay Katalin                                         Jókai Tibor                                       Fodor Attila

az IOT elnöke                                            az SZMPSZ elnöke                           a Comenius PI igazgatója