"A személyre szabott tanulás pedagógiája“

Minden iskola kiváló iskola

- szakmai konferencia -

 Rozsnyó,  2018. április  7-8.

A rozsnyói közoktatási konferenciák az elmúlt  években a hazai oktatás helyzetével foglalkoztak, amolyan problémafeltárás és kiútkeresés zajlott a megújulás szándékával.  2016-ban  valódi kitörési pontokban kellett gondolkodni, mégpedig az alulról induló iskolafejlesztésekben, amelyek a pedagógiai szemléletváltást hordozzák magukban. A gondolkodáshoz segítségként David Hopkins Minden iskola kiváló iskola, az angol oktatási reform lépéseit tartalmazó könyvét használták a konferencia tartalmi fejlesztői.

A változás alapját a gyermekközpontú iskola határozza meg. Amit intézményi szinten meg lehet az iskolafejlesztés terén tenni, ami az angol oktatásügyet forradalmasította és minőségi szintre emelte a következő:

-           Személyre szabott tanulás, minden tanulót el kell juttatni képességei maximumára

-           A tanítás professzionalizálása, a pedagógus módszertani kultúrájának gazdagítása, minden tanuló fejlesztéséhez megtalálni a kulcsot

-           A horizontális tanulás és tapasztalatcsere, a tudás hálózati rendszerének kiépítése, műhelyek és a tanultak alkalmazása

-           Intelligens elszámoltathatóság, vagyis önértékelés, fejlesztő értékelés  az egyéni és intézményi célok tudatában.

Mindezen feladatok elérése csakis olyan intézményvezető irányításával lehet, akik megteremtik az intézmény kultúráját, aminek révén tanuló iskolává válik a közösség. Ezt oly módon szervezik, hogy lehetővé teszik a tanároknak elsajátítani a sikeres tanításhoz szükséges készségeket, kompetenciákat. Az SZMPSZ által szervezett konferenciának ez az üzenete a hazai pedagógusok, magyar iskolák és közösség részére.

A konferencia szervezői ezért olyan előadókat szólítottak meg a feladatra, akik bemutatták a világ országaiban megvalósult sikeres reformokat, akik feltárták a hazai oktatásügy fejlesztésének problémáit és megmutatták a kitörési pontokat, akik gyakorlati, működő példát  hoztak megvalósult magyarországi  fejlesztéseket illetően, majd aki egy víziót mutatott be, aminek beteljesülésében mindannyiunk részvételére szükség van egy szabadabb és nyitottabb,  együttműködésre épülő világban.

2017-ben ez az irányvonal folytatódott, amikor Szlovákiában is elindulni látszott az oktatás reformja. A feladat az volt, hogy gondolkodjuk ezekben a kategóriákban, amikor a minőségi iskola fogalmát boncolgatjuk az előző évi közoktatási konferenciánk folytatásaként. Még mindig nyitott kérdés, a törvényhozás és a szakma közösen képesek-e jól megfogalmazni a reform alapját képező célokat, amelyek mentén összerakhatók a fejlődést és a minőséget garantáló feladatok. A reform feltételezi oktatásba történő komoly anyagi beruházást, támogatást is, de elsődleges eddigi szemléletünk megváltoztatása. Előtérbe kerül a kísérletező ember, aki Németh László szavaival a „gályapadból laboratóriumot csinál”. A nevelők felelőssége soha nem volt mértékben megnövekedett: a jövő olyan lesz, amilyen embereket az iskola nevel.

Nem véletlen, hogy  a társadalmi kihívásoknak való megfelelés kérdésére keressük ma a  válaszokat: hogyan tarthatjuk meg  iskolahálózatunkat,  mit kell tennünk a minőségi munka elérése érdekében, hogyan kell fejleszteni, hogy a szlovákiai magyar iskolákból kikerülő generáció emberségben, munkavégzésben, boldogulásban ne alattvaló, hanem alkotó állampolgár legyen szülőföldjén és a világban.

2018-ban (2018. április 7-8., Rozsnyó) a közoktatási konferencia középpontjában a személyre szabott tanulás pedagógiája állt, aminek 5 kulcselme:

  1. Tanulni a tanulást: segíteni a tanulókat abban, hogy kialakíthassanak egy repertoárt tanulás készségeikből és stratégiáikból, hogy képesek legyenek támogatni saját fejlődésüket egyéni tanulókként,
  2. A tanulás értékelése: sokféle értékelési technika használatával, a hangsúlyt a formatív értékelésre helyezve, mely bevonja a tanulót,
  3. Tanítási és tanulási stratégiák: a stratégiák teljes repertoárját felvonultatva, melynek eredményeképp az oktatók és tanulók megfelelő információra alapozott döntést hozhatnak arról, hogy mikor melyiket alkalmazzák.
  4. Tanterv választás: vezetett lehetőségek biztosítása a tanulók számára, melyek segítik őket abban, hogy individuális tanulási utakat alakíthassanak ki, melyek inkább készségeket fejlesztenek, mintsem tudást.
  5. Mentorálás és támogatás: személyes mentorálás biztosítása minden egyes tanulónak egy felnőttől, valamint meggyőződés a társak támogatásáról

ICT, mint a személyre szabott tanulás támogatója.

A konferencia célja volt, hogy:

  • megerősítse, hogy az iskolafejlesztések fontos, ha nem a legfontosabb célja: minden gyermek egyenlő, mindenkinek joga van a művelődéshez és ehhez különböző utakon jut el. A konstruktív pedagógia elvei szerint mindenki sajátos módon, képességei és adottságai szintjén rakja össze a tudást saját boldogulása érdekében.
  • az iskola alakítsa ki a személyre szabott tanulás feltételeit
  • a pedagógus kompetenciái között szakmája tudása a domináns, de az professzionális szinten
  • a pedagógus professzionizmusa a minden gyermek fejlődését megcélzó tanítási stratégiák változatosságában van
  • a pedagógus mentorálja a tanulót a tanulás során, nyújtson számára olyan, a tanuló személyiségét fejlesztő egyéni tanulási módszereket, stratégiákat, amelyek alkalmazásával a tanítvány sikeres lesz iskola- és állampolgárként is.

A konferencia céljait az öt szakmai műhelyben folyó pedagógiai tevékenység tette teljessé: tanulási környezet kialakítása a személyre szabott tanulás sikere érdekében; óvoda-iskola átmenet a hatékony  egyéni tanulás érdekében; tanítási stratégiák; tanulási stratégiák; pedagóguskompetenciák.

A közoktatási konferencia 250 résztvevője vasárnap délelőtt ízelítőt kapott a szombati szekciók munkájából. Jana Handzelová, a Besztecebányai Állami Tanfelügyelet igazgatónője a személyre szabott tanulás pillanatnyi helyzetéről adott áttekintést.

A pódiumbeszélgetés résztvevői őszintén, felelősségteljesen beszéltek a személyre szabott tanulás megvalósulásának lehetőségéről a mindennapok gyakorlatában. Ollé János élvezetes előadásában felvázolta a XXI. századi iskola ismérveit, a változás és változtatás korparancsára.

Szombat este az SZMPSZ kitüntetettjeit ünnepelték a pedagógustalálkozó résztvevői.

A közoktatási konferencia és a pedagógustalálkozó Czabán Samu szobrának megkoszorúzásával ért véget vasárnap. A szobor előtt az idei Felvidéki Pedagógus-díj kitüntetettje  Fibi Sándor  mondott tartalmas beszédet.

Rozsnyó immár 24 éve ad otthont az országos pedagógustalálkozóknak, közoktatási konferenciáknak. Rozsnyón nyílik lehetőség a szlovákiai magyar közoktatásról való gondolkodásról, a jövő tervezéséről.

Rozsnyó Gömör szíve, lüktetése van, szíves vendéglátó, iskolaváros. A szlovákiai magyar pedagógusok részére ez a hely a tavaszi megújhodás kezdete, amiből egész évben erőt lehet meríteni.

                                                   Ádám Zita alelnök, SZMPSZ

 

 

 

 

 

 

 

 

2024-03-14

Szlovákiai Magyar Pedagógusok XXIX. Országos Találkozója – Rozsnyó, 2024. április 27-28.

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége 2024. április 27 – 28-án (szombat-vasárnap), Rozsnyón „A változások kulcsszereplője: a pedagógus” címmel kétnapos szakmai konferencia keretében rendezi meg a Szlovákiai […]
1. Tanulási környezet kialakítása a személyre szabott tanulás megvalósulása érdekében

Tanulási környezet kialakítása a személyre szabott tanulás megvalósulása érdekében

Henczné Tóth Mária előadása a Szlovákiai Magyar Pedagógusok XXIV. Országos Találkozóján.
Prezentáció
A tanulás forradalma Rozsnyó

A tanulás forradalma

Kovács István Vilmos előadása a Szlovákiai Magyar Pedagógusok XXIV. Országos Találkozóján.
Prezentáció
ANNA01_Kárpát-medencei óvodafejlesztési program_BUCS

A Kárpát-medencei óvodafejlesztési program

Elhangzott a Szlovákiai Magyar Pedagógusok XXIV. Országos Találkozóján.
Prezentáció
MK_A személyre szabott tanulást támogató tanári kompetenciák_Rozsnyó

A személyre szabott tanulást támogató tanári kompetenciák

Dr. Mező Katalin előadása a Szlovákiai Magyar Pedagógusok XXIV. Országos Találkozóján.
Prezentáció
rozsnyo_ea

A személyre szabott tanulást biztosító tanítási stratégiák

Virág Irén előadása a Szlovákiai Magyar Pedagógusok XXIV. Országos Találkozóján.
Prezentáció
SzMPOT_2018_307

Az iskola jövője - a jövő iskolája

Ollé János előadása a Szlovákiai Magyar Pedagógusok XXIV. Országos Találkozóján.
PPP

Vzdelávanie podporujúce osobnostný rozvoj žiaka z pohľadu Štátnej školskej inšpekcie

PaedDr. Jana Handzelová, PhD. előadása a Szlovákiai Magyar Pedagógusok XXIV. Országos Találkozóján.
Prezentáció

Felvidéki Magyar Pedagógus Díj 2018

Sorszám

Díjra javasolt személy

1.

Fibi Sándor

 

nyugdíjas, Dunaszerdahely

Szlovákiai Magyar Pedagógus Díj 2018

A tehetségek felkarolásáért és gondozásáért

Sorszám

Díjra javasolt személy

1.

Fazekas Lídia

igazgató, Erdélyi János Alapiskola, Nagykapos

2.

Csalava Gizella

pedagógus, Kossányi József Alapiskola és Óvoda Szentpéter

 

Pedagógus életpálya díj

Sorszám

Díjra javasolt személy

1.

Holka Gizella

pedagógus, MTNY Alapiskola Naszvad

 

 

Kiváló módszertani, nevelési, szakmai és tudományos eredményekért

 

Sorszám

Díjra javasolt személy

1.

Kiss Gabriella

nevelőnő, Jókai Mór Alapiskola, Komárom

 

2.

Mohňanský Csilla

igazgató, Alapiskola Buzita

3.

Sebők Csilla, Gyurán Ágnes

igazgató, igazgatóhelyettes, Bátkai Alapiskola

 

 

A szlovákiai magyar nyelvű oktatást támogató tevékenységért

Sorszám

Díjra javasolt személy

1.

Dobránszky Zoltán

nyugdíjas, Rozsnyó

2.

Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága

Budapest

  

Óvópedagógusok részére, kiváló módszertani és nevelési eredményekért

 

Sorszám

Díjra javasolt személy

1.

Gánovics Jolán

MTNy Óvoda, Csallóközkürt