Kárpát-medence kincsei vetélkedő – felhívás – 2018. január 22.
2017-11-29
Tudnivalók a Szakma Sztár versennyel kapcsolatosan
2017-12-04
Minden elem

Tompa Mihály emlékkonferencia

Tompa Mihály

tanári emlékkonferencia a költő születésének 200. évfordulója alakalmából

Hanva, Rimaszombat, 2017. november 24-26.

 

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok  Szövetsége 2017. november 24-26-án tartotta tanári emlékkonferenciáját  Tompa Mihály születésének 200. évfordulója tiszteletére. A rendezvény helyszíne Hanva és Rimaszombat, az előadásoknak és a résztvevőknek otthont adó újonnan épült Csillagházban volt.

A konferencia előadói, a közreműködő művészek, diákok és a résztvevők közösen emlékeztek meg Tompa Mihályról. A bicentenáriumi konferencia rendezvénysorozata  méltó tisztelgés a méltatlanul elfeledett, elhallgatott költő személye és életműve előtt.

Hogyan él Tompa Mihály a lelkész költő az emlékezetben? -tette fel a kérdést B.Kovács István gömörológus. Személye elsősorban a gömöriek számára élő hagyomány, pedig Tompa élete ikaroszi élet, remény és buzdítás a nehéz időkben.

Az emlékkonferencia a hanvai református templomban Nt. Nagy Andrea lelkész által  istentisztelettel kezdődött,  ahol a költő 1852-1868 között református lelkészként szolgált. A megnyitó ünnepségen Fekete Irén, az SZMPSZ központi irodájának vezetője köszöntötte a megjelenteket, majd az azt követő  műsorban a Tompa Mihály Vegyeskar szerepelt. A nyitóelőadást Tompa életútjáról Nagy Ákos Róbert esperes  tartotta, az  emlékezet- identitás – hagyomány szellemében. A költő sírjának megkoszorúzása után megtekintettük az emlékszobát, Rimaszombatban is tisztelegtünk Tompa Mihály szobránál, majd Arany és Tompa barátságát bemutató előadóesten vettünk részt.

B. Kovács István gömörológus Tompa Mihály, az ember című tanulmányában a költő sokoldalúságát hangsúlyozta, bemutatva változatos életútját a születéstől a mai emlékezetig. A költő sokoldalúságát  mutatja természetszeretete is. Verseiben gyakran jelenik meg a táj szépsége, a vidék csendje. A szabadságharc utáni fájdalom is benne van a természeti képeiben, ugyanakkor buzdít is  ” A virágmagvak még a síron is kikelnek”. Virágregék című illusztrált versgyűjteménye is egyedi volt a maga korában. A gazdag ismeretanyagot felsorakoztató előadást a Lant és Biblia című breviárium összeállítójától tudós – szellemi élmény volt hallgatni.

Tompa Mihály és Arany János levelezését Szűts Novák Rita az Országos Széchenyi Könyvtár irodalomtörténésze mutatta be ,felsorakoztatva az aktuális kiállítás értékes anyagát is . A két költő levelezésének központi eleme az irodalmi élet. A nagy költői triász  Petőfi – Arany -Tompa levelezése így gazdag irodalomtörténeti forrás , de leveleik által megismerhetjük a költők jellemét, mindennapjaik örömét, fájdalmát, olykor sértődöttségük okát is. Tompa levelezése az önkényuralom éveiben bontakozott ki igazán. Ekkor írta hazafias allegóriáit , melyek kifejezik a nemzet gyászát, de buzdít, bátorít,reményre bíztat.

Egyedi hangvételű.önvizsgálatra is indító előadást hallottunk Pocsainé Eperjes Esztertől, a Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményének igazgatójától. Bemutatta Tompa A lelki béke olajága című könyvét, mely a költő születésének bicentenáriuma alkalmából jelent meg reprint kiadásban. A mű imádságoskönyv, mely képet ad a költő hitéletéről. Tompa kitűnő szónok volt, fontosnak tartotta, hogy prédikációin keresztül  az egyszerű nép is megértse Isten üzenetét. “Az egyszerű nép őre vagyok” hitvallását mindvégig megtartotta, melyhez elválaszthatalanul hozátartozott nyelv-és honszeretete.

Tompát, a szájhagyományokban élő embert, költőt, lelkészt, barátot mutatta be E. Kovács László. Jó hangulatú. érzelemgazdag előadásából megismerhettünk számos anekdotát.

A Tompa – kultusz őrzéséről Ujváry Mária a Tompa Mihály Kulturális Egyesület elnöke tartott előadást.

Az emlékkonferencia szerves része volt a Tompa Mihály nevét viselő iskolák bemutatkozása  Molnár Beáta  igazgatónő és Angyal László pedagógus  előadása, a diákok műsora.

Puskó Enikő beszámolójából kiderült, hogyan is készül a jó projektmunka, milyen fontos tájaikon a gyermekeknek is ez az együttműködő munka. Több iskola diákjai  be is mutatták  Tompa Mihályról készített projektjüket.

A szervezők gondoskodtak az esti színvonalas választékos bemutatókról is  neves művészek fellépésével. Többek között hallhattuk a Tompa Mihály Vegyeskar előadását, a Blaha Lujza Vegyeskar műsorát, a Csillagvirág , Gitáros sokk zenekar produkcióját, Góbis Réka és Gál Laura szavalatát. Részesei voltunk Tóbisz TinellimTamás előadóművész Tompa-estjének.

Vasárnap emléktúrán vettünk részt, követve Tompa életének fontos állomásait, Kelemértő l- Sárospatakig.

A konferencia Ádám Zita,  az SZMPSZ alelnöke zárszavával ért véget,aki hangsúlyozta, hogy olyan nemes szerzőt,mint Tompa Mihály, kihagyni az irodalmi kánonból, megbocsáthatatlan mulasztás . “A költő verseinek csendje többet mond minden szónál, mert a csönd a gondolat születésének helye és ideje. Abban a korban, amikor mindenki hallgatott, ő vigasztalt, biztatott. Tompa Mihály versei, epistolái, gondolatai a 21. század emberének is üzenet : Légy szövétnek”

                                                                                                              Kónya Ilona pedagógus

 

 

A képre kattintva megnyitható a rendezvény galériája