Tanévnyitó ünnepi beszéd: Orosz Ildikó elnök, KMPSZ
2017-09-04
Környezetvédelem az óvodában – szakmai nap
2017-09-05
Minden elem

Tanévnyitó ünnepi beszéd: Jókai Tibor elnök, SZMPSZ

Jókai Tibor - Fotó: Felvidék.ma

A Szlovákiai Magyar Iskolák és a Kárpátaljai Magyar Iskolák

Országos Tanévnyitó Ünnepsége

Nagyszelmenc,  2017. szeptember 2.

Történelmi a pillanat, ami ma bennünket Nagyszelmencre hozott egy új iskolai év kezdetét ünnepelni, aminek az adja meg emelkedett hangulatát, hogy először tesszük ezt közösen felvidéki és kárpátaljai magyarok.

 

Nagy tisztelettel köszöntöm Önöket a felvidéki és a kárpátaljai magyar iskolák közös tanévnyitó ünnepségén a keleti végeken, bízva abban, hogy a közös találkozás új kapcsolatokat épít, új fejlesztő gondolatokkal gazdagít közösséget és egyént egyaránt.

Minden esemény meghatározója a hely és annak szelleme. A hely szellemét az elődök által létrehozott szellemi értékek, épített örökség, a megörökölt gazdag hagyományok teszik élővé, maradandóvá és követésre méltóvá. A hely szellemét a történelem és az azt meghatározó történetek alkotják.

Verecke szent hágóján Árpád serege foglalt hont, Ungvár fejedelemmé emelte Árpádot, aki Munkács várának felépítésével feladatot is szabott a késői hős védőknek. Zrínyi Ilona és a vezérlő fejedelem hazaszeretetének példája nyomán a haza függetlenségére való törekvés életcélként fogalmazódott meg, ahogy korábban a dobóruszkai török verő kapitány is vére árán védte a hazát, később pedig Kossuth Lajosnak is sorsa lett „A haza minden előtt” gondolat tettekbeni megvalósítása.

Személyiségek, akik a történelem térfogatában a 21. század magyarjait erősítik, bátorítják.

„A táj intellektuális élmény, a hegy, folyó tömény gondolatisággal terhes, csak tudni kell megérteni, megfejteni” – szól Balla D. Károly költő. A megfejtés feladata mindenkor kötelező, hogy élhető legyen a jelen, tervezhető a holnap, érték maradjon, amit a közösség értéknek ítél.

Az ikerfalu Szelmenc az a hely, ahol az ember elgondolkodik történelmen és történéseken. Szimbolikus a hely, hiszen ahol pillanatnyilag állunk, közép-európai időt mutat az óra, míg pár lépésre tőlünk, a határ túl oldalán élő magyarok számára már Kijevben szabják az időt.

Az ok történelmi: a valaha szervesen együtt élő faluközösséget a világégést követő határrendezés más-más fejlődési zónába sorolta, a falu közepén végighúzódó határ pedig hosszú évtizedekre kettészakította a települést. A mai napon magyar közösségek egyesülnek, ahogy a két székelykapun lévő versben olvasható: „Mi reményünk megmarad, összeforr, mi szétszakadt.“

Ez az a hely, amelyik otthont ad a közös szellemi haza jövőt és alapot teremtő eseményének. Ez az a pillanat, amely összeforrasztja azt, amit semelyik hatalom soha nem tud szétválasztani, amíg meglesz bennünk az együvé tartozás érzése, az anyanyelv szeretete, közös történelmünk tisztelete.

Közép kelet-Európa magyarságának e szimbolikus helyén a 2017-2018-as tanévet bevezető ünnepség alkalmából tisztelettel köszöntöm a felvidéki magyarság minden tagját, a szülőket, akik bizalommal vannak a magyar iskola, tisztelettel a kultúra, az anyanyelv iránt. Köszöntöm a művelődés mestereit, a nevelés felelősségteljes feladatát ellátó pedagógusokat, azt a magyar nemzeti közösséget, a világ bármely helyén van is felnevelő szülőföldje, akik távlatokban, a jövőnek tanítanak meg gondolkodni, európai emberként és magyarként élni, boldogulni.

Szeretettel üdvözlöm az iskolába lépő kicsi elsősöket és azokat is, akik már megtapasztalták a magyar iskola javait.

Köszöntöm kedves vendégeinket, köszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat közös tanévnyitónkra.

A 2017-2018-as országos tanévnyitó kivételes történelmi pillanat, hogy eggyé váljon az, ami együvé tartozik, amikor Kárpátalja és a Felvidék jövője közös ünnepségen találkozik az együvé tartozás érzésében és élményében.

Az élet a jól megválasztott utakról, a célokról, a nemes feladatokról szól. Jól figyeljünk a szívünkkel, hogy fel tudjuk ismerni az igazi értéket és a jó célokat. Legyen bennünk elszántság a minőségi életre és munkára.

Kedves Barátaim! Tisztelt jelenlévők és rádióhallgatók!

Olyan ez a mai nap, mint amikor a szétosztott, sebzett növény töve újra élni kezd, regenerálódik, kapcsolatokat keres, hogy élőhelyén otthon érezze magát. Olyan ez a mai nap, mint mikor a felfedezés örömét élték át a találkozás alkalmával a rég nem látott családtagok.

Olyan ez a mai nap, amikor gondolatainkban szertefoszlanak a népeket egymástól elzáró határok, amikor az ünnep öröme felülír minden hatalmi önkényt.

Merítsünk erőt belőle, tápláljuk, erősítsük a hitet, mely a reményből valóságot kovácsol, nemes célok érdekében akaratot acéloz, olyan tettekre és alkotásra sarkall, amelyek értékállóak, ércnél maradandóbbnak bizonyulnak

Szívemből kívánom, az új tanév egészét hassa át a mai ünnep bensőséges hangulata, legyen a 2017-18-as iskolai év a saját magunk, nemzeti közösségünk és iskoláink építésének éve.

Ezennel a felvidéki magyar iskolákban a 2017 – 2018-as tanévet megnyitom…