Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr karácsonyi köszöntő levele
2018-12-21
Szakma sztár – felvidéki elődöntők
2019-01-14
Minden elem

Ünnepi rajz- és esszépályázat: Magyar zászló- és címer és „Istennel a hazáért és a szabadságért!” témakörökben

A zászló és a címer a közösség összetartozásának fontos jelképei. Számunkra, magyar emberek számára a nemzeti jelképek különös jelentőséggel bírnak. Ennek legfőbb oka az, hogy bár Magyarország határai nem esnek egybe a magyar nemzet határaival, a nemzet ennek ellenére közös nyelvi, kulturális és történelmi hagyományainál fogva mégis egységes. Nemzeti imádságunk mellett ezért nemzeti összetartozásunk legfontosabb jelképei a magyar zászló és a nemzeti címer. A magyar Országgyűlés – 45/2014. (XII. 17.) számú határozata – a magyar zászló és címer megünneplésének emléknapjául március 16-át jelölte ki.

Az emléknap révén újabb ünnepi alkalommal bővült a nemzetegyesítésnek és az Alaptörvényben rögzített nemzeti felelősségviselésnek a jogi alapokon nyugvó eszköztára. Nemzeti jelképeink e napja újabb kapocs lehet az anyaország és az elszakított magyar nemzetrészek között, amely alkalmat és lehetőséget teremt a magyar zászló és címer nemzeti összetartozást jelképező méltó és közös megünneplésére.

A Nemzetstratégiai Kutatóintézet – amely ethoszából következőleg az emléknaphoz kapcsolódó ünnepségek és események szervezésében kiemelt feladatot vállal – a Kárpát-medencében, illetve a világban szétszórtan élő, valamennyi magát magyarnak valló óvodás, diák és egyetemista számára a Magyar zászló- és címer, illetve – a Rákóczi-emlékévhez kapcsolódóan – „Istennel a hazáért és a szabadságért!” témakörökben rajz- és esszépályázatot hirdet.

Ünnepi rajz- és esszépályázat versenyt a  Nemzetstratégiai Kutatóintézet a magyar zászló és címer emléknapjának megünneplésére kapcsán írta ki.

A pályázat pontos kiírása az alábbi linken érhető el: http://nski.hu/kiiras.html