Nyilas Misi Ösztöndíj Program
2016-09-09
Üzenet – az országos tanévnyitó ünnepség szellemében
2016-09-09
Minden elem

Útravaló üzenet a pályakezdő pedagógusoknak

Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog . Szent-Györgyi Albert

Vajon a mai iskola olymódon tudja-e teljesíteni küldetését, hogy Szent-Györgyi Albert gondolata megvalósulhasson? A diákok számára az iskola az unalom és stresszes félelem, vagy a siker, az öröm, az élménytanulás színhelye? Tudunk-e lépést tartani a technika gyors fejlődésével, mely a kis gyermeket és nagy diákot is mellékvágányra viheti?

Nekünk, a magyar tanítási nyelvű nemzetiségi iskolák pedagógusainak tudatosítani kell, hogy a siker érdekében többet és magasabb szinten kell teljesíteni, hogy a szülők iskoláink iránti bizalma ne inogjon meg, magáénak érezze az adott intézményt, hisz itt formálódik a jövőnk, megmaradásunk reményeinek a hordozója, a feltörekvő magyar nemzedék.

A jó pedagógus teljes odaadással, egyenrangú félként szereti és tiszteli tanítványait. Minden diák lelkéhez próbál hozzáférkőzni, megismeri véleményüket és adott esetben figyelembe is veszi. Szereti választott hivatását, örömmel, lelkesedéssel, elhivatottsággal végzi. A pedagógus küldetést teljesít, hisz a gyermeknek szüksége van nevelésre és oktatásra. A tanítón múlik képes-e megfertőzni diákjait a jóság, bölcsesség, szépség utáni vággyal. Megtanítja-e őket gondolkodni. Ez nem tantárgyfüggő. Megtanítani a gyereket valamire nem egyenlő a tananyag átadásával. Régen az ismeretek forrása a tanár és a tankönyv volt, de ma a fejlett technika versenyez vele. A modern technika jó és hasznos, de az sem árt, ha a tanár és a diák is kezébe vesz egy tankönyvet, segédeszközt, elvégez egy-egy kísérletet. A pedagógia ne a tananyagátadásról szóljon, hanem mélyrehatóbb célokat kövessen. A tanítási órák mindegyikére alaposan fel kell készülni, keresni az újszerű megoldásokat, hogy a pedagógusnak és a tanulónak is sikerélménye legyen. Bátran alkalmazzuk a problémamegoldó oktatást,a projektmódszert, a kooperatív oktatást. Tanítsuk meg a tanulókat tanulni! Ez a sikeres tanulás feltétele. Törekedjünk a minőségi edukációra- nevelésre és oktatásra. A minőség ne külső kényszer eredménye legyen, hanem belülről fakadjon. Legyen ez belső igény, felelősségtudat, tudatos törekvés, a lehető legjobb eredmény elérésére. Legyen ez cél, és ne illúzió.

Keressük és találjuk meg a tehetséges tanulókat! Velük foglalkozni nagy kihívás de öröm is. Készítsük fel őket a tanulmányi versenyekre! A befektetett munka meghozza a gyümölcsét. Persze ne feledkezzük meg a lemaradó tanulókról sem, őket is segíteni kell!

A tanteremben legyen oldott a hangulat ahol a diák nem fél. Sokat kell őket dicsérni, keveset bírálni. Problémáikat megérteni, igazságosságra törekedni, néha elnézni, ha kell humorosnak lenni. A diákok megismeréséhez a szülők és családi körülményeik megismerése is fontos, hogy partnerek legyenek a nevelésben.

Tisztelt pályakezdő pedagógusok! Önök nagyon szép hivatást választottak. Az út amelyen ma elindulnak. Néha göröngyös, nehezebb, de látva a mosolygó gyermekarcokat feledik a nehézségeket. Remélem mindnyájan befogadó, segítő pedagógusközösségbe kerülnek, ahol szívesen egyengetik és segítik munkájukat. Önökön is múlik, hogy ez mennyire sikerül. Próbáljanak beilleszkedni a közösségbe, alkalmazkodni, együtt dolgozni, tanulni az idősebb tapasztaltabb kollégáktól. Legyenek segítőkészek! Ismerjék meg az iskolaépületet, annak könyvtárát, kabinetjeit és vállaljanak feladatokat! Kapcsolódjanak be az iskola életébe, de az iskolán kívüli munkába is: az SZMPSZ, vagy a CSEMADOK tevékenységébe! Vegyenek rész környezetük a falu, város társadalmi, kulturális életében, nemzeti ünnepeink megemlékezésein. Ha ezen tanácsok nagy részét sikerül teljesíteni az első tanév végén elégedetten jelenthetik ki: „ Ez jó mulatság férfi munka volt.“

Biztos vagyok benne, hogy mindig voltak és lesznek olyan pedagógusok, akik naponta és minden áron megharcolják harcukat, hogy elérjék kitűzött céljukat, és azonosulhassanak Szent-Györgyi Albert gondolatával.

Mindehhez kívánok sok sikert, tiszteletet, megbecsülést minden pedagógusnak a szülők, a kollégák, és az iskolavezetés részéről!

Csúsz Ilona nyugalmazott pedagógus, Rimaszombat