Talentum Tehetségpont
2015-03-11
Pro Scholis, Rimaszombat
2015-03-11
Minden elem

Vágsellyei Pázmány Péter Alapiskola és Óvoda mellett működő tehetségpont

Versenyek szervezésével foglalkoznak a kistérség magyar oktatási nyelvű iskolái részére matematikából és fizikából. Nagy hangsúlyt fektetnek az azokra való felkészítésre. Előadásokat, szakmai napokat, módszertani délutánok rendeznek pedagógusoknak, és szakköröket a tanulóknak. Nyaranta exkurziókat, szaktáborok szerveznek a tehetséges tanulóknak.