SZMPSZ Évkönyv 2018
2018-11-19
Felhívás – földrajz szakos pedagógusok
2018-12-02
Minden elem

Vivat Mathias Rex! – Tanári emlékkonferencia Mátyás királlyá választásának 560. évfordulója tiszteletére Párkányban

Képes beszámoló a Vivat Mathias Rex! - Tanári emlékkonferenciáról, amelyet Mátyás királlyá választásának 560. évfordulója tiszteletére rendeztek Párkányban  2018. november 16 -18. közt. A rendezvény visegrádi tanulmányi kirándulással zárult.

Galériánk a képre kattintva érthető el.

Galériánk a képre kattintva érthető el.

Mátyás király emlékezetére

A 2018-as évet a magyar kormány Mátyás király emlékévnek nyilvánította. A
megemlékezés ünnepségei nem csak Magyarországon, de az egész Kárpát-medencében
mintegy szimbolikus dicsőségkoszorút fonnak az erős kézzel és előrelátó, dinasztikus terveket
szövő uralkodó köré. Ha a megemlékezők sorába Európa nyugati része is beállt volna, az a
magyar kultúrpolitika egyedülálló teljesítményét minősítené! Mátyás szellemisége,
humanisztikus gondolkodása, Európa törökkel szembeni stabilitásának ténykedései miatt
kiérdemelte volna az ünnepséget. Mátyás reneszánsz szellemi kisugárzása, karizmája,
jövőbelátó gondolkodása áthatotta a 15. század szellemi, katonapolitikai, gazdasági, pénzügyi
és dinasztikus történéseit. A magyar nép emlékezetében azért is maradt meg az igazságos
uralkodó, mert sorsa példázza az erős akaratból, okos elképzelésekből összeálló
uralkodóeszményt.
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége 2018. november 16-17-18-án Párkányban, a
Thermal Wellness Hotel előadótermében tanári emlékkonferenciával emlékezett meg az
uralkodóról, tisztelgett mintegy 85 tanár Hunyadi Mátyás királlyá választásának 560.
évfordulóját ünnepelve, emlékezve a kiváló európai, távlatokban gondolkodó, az ország javát
szem előtt tartó, a népi folklórban élő igazságos Mátyás király előtt.
A 2003 óta minden ősszel megvalósuló tanári konferenciák jelentősége a magyar tanárok
értékteremtő tudatát van hivatva gazdagítani.
A konferencia céljai többek között: tisztelgés Mátyás király előtt, nemzeti nagyjaink
megbecsülése, a legújabb Mátyás-kutatásokkal való megismerkedés, valamint Mátyás és a
reneszánsz tanítása a szlovákiai magyar iskolákban.
A konferencia szakmai jellegét minősítette a Rubicon történelmi folyóirat védnöksége, a
kiváló előadók, kutatók sora, mint Pálosfalvy Tamás, az MTA BTK Történettudományi
Intézet történésze, Horváth Richárd, az MTA BTK Történettudományi Intézet történésze,
Basics Beatrix, a Szépművészeti Múzeum művészettörténésze, Szende László, a Magyar
Nemzeti Múzeum történésze, Zsupán Edina klasszika filológus, az OSZK Kézirattárának
tudományos munkatársa, Kálnoky-Gyöngyössy Márton régész, egyetemi docens, az ELTE
BTK Történeti Intézetéből, Fedeles Tamás történész, a PTE BTK egyetemi docense, Kas
Géza tanár, Történelemoktatók Szakmai Egyesületét képviselve.
A Vivat Mathias Rex! emlékkonferenciát a párkányi Ady Endre Alapiskola diákjai
köszöntötték, bemutatták a Mátyás-király témanap pedagógiai projekttermékeit.
Fekete Irén, az SZMPSZ elnöke köszöntötte a konferencia vendégeit, előadóit, résztvevőit
kiemelve a konferencia küldetését a pedagógusok, növendékek identitáserősítésében,
hagyománytiszteletében. Követendő példaként Galeott Marzio szavaival idézte meg Mátyás
királyt, hogy „a legmagasztosabb példákat magunkba szíva kövessük az erényt.”