„Aki megért, s megértet, egy népet megéltet” – 25 éves a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség
2016-12-05
25 éves az RMPSZ
2016-12-13
Minden elem

A Ringató a magyar közösségeket összetartja és erősíti

Kodályi elvekről, népszerűségről, a népdal és a közös éneklés erejéről Gróh Ilonával, a Ringató megálmodójával

Szerző: Szalai Erika

Érintgetős, ölelős, szeretgetős játékok. Kipirult arcocskák, kacagás, szórakozás. Közösségi élmény, élő énekszóval, hangszerekkel. Korai zenei nevelés kodályi alapokon, aminek köszönhetően játszva fejlődik a gyermekek zenei képessége (Itt jegyezzük meg felvette a népzene Kodály-módszer szerinti megőrzését az UNESCO szellemi kulturális örökség listájára az ENSZ-szervezet Szellemi Kulturális Örökség Kormányközi Bizottsága Addisz-Abebában folyó tanácskozásán). Mindez mire jó? A zenei képességek fejlődése hat az érzelmi intelligenciára, de még az értelmi képességekre is: az emlékezet, a figyelem, a képzelet, a kreativitás fejlődésére, a beszéd- és a mozgásfejlődésre is – állítják a szakemberek.

A Ringató Baráti Társaság Egyesülete és a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége tegnap továbbképzést tartott a komáromi Felvidéki Magyar Pedagógus Házban. Számos óvodapedagógus, óvodások és anyukák (egy apuka is!) pici gyermekeikkel vettek részt a töretlen népszerűségnek örvendő Ringató foglalkozáson. A bemutató foglalkozásokat maga a Ringató módszer kidolgozója, Gróh Ilona tartotta, akivel alkalmunk volt beszélgetni a Ringatóról, sikerekről, határon túliakról.

Hogyan emlékszik vissza a kezdetekre?

Huszonöt éve kezdtem kisgyermekes családokkal foglalkozni. Akkor még nem Ringató néven, egyszerűen csak leültettem magam köré őket, énekeltünk és játszottunk. Szerettem volna megmutatni nekik azokat az ölbéli játékokat, mondókákat, játékos dalocskákat, amelyeket a pici gyerekeknek már lehet énekelni és el lehet kezdeni a nagyon-nagyon korai zenenevelést. Azt is szerettem volna megmutatni az anyukáknak, bebizonyítani nekik, hogy énekelni jó. Nem kell tőle félni, a saját hangjuktól ne tartsanak és hogy érezzék meg a közösség erejét, az együtténeklés örömét. Hiszen abban egymást is erősítjük, lélekben, éneklésben is és nem utolsósorban saját magunk is erősödünk általa.

Kétszeres Forrai Katalin-díjas. Fontos, hogy elismerjék a munkáját ilyenformán is?

Az első Forrai Katalin-díjat, „a hazait“ még 2007-ben kaptam, annak nem volt olyan nagy médiavisszhangja. Tavaly augusztusban azonban a Nemzetközi Kodály Társaság részesített Nemzetközi Forrai Katalin-díjban a kisgyermekkori zenei nevelés területén végzett munkáért. Óriási dolog számomra, hogy nemzetközi szaktekintélyek döntöttek arról, hogy a kétévenként odaítélt díjat nekem adják. Skóciában vehettem át a díjat, ahol fantasztikus hetet töltöttem, ugyanis szakmai szeminárium is zajlott. Elmondhatatlan érzés, amikor ismert és elismert szakmabeliek engem köszöntöttek! A válasz a kérdésre: igen, számít, ám nagyon fontos, hogy ki adja a díjat.

Nagyon egyszerűnek tűnik a Ringató módszer, olyan ősi, örökölt dolog…

Valóban az, ősi dolog. Ami ebben elismerendő, az a kitartóan végzett nagyon sok munka és az, hogy magasra teszem a lécet. Ha a legkisebb gyerekekkel is foglalkozunk, vagy akár olyan szülőkkel, akik nem zenészek, de odaülnek körém, akkor is magas a mérce. Nem állítok eléjük nehéz feladatokat, azonban értékes dolgokat kapnak. A legjobban próbálom nekik a tudást átadni, kedvet csinálni. Mindenekelőtt az élmény a fontos, hogy élményt kapjanak azok, akiket tanítok. Úgy távozzanak, hogy jó volt és ebből tudjanak adni másoknak is. Persze nagyon fontos a szakmaiság. Miért ezt éneklem, miért így, miért abban a magasságban, miért abban a tempóban, miért ott van a vége és ott miért úgy csinálom – mindennek oka van.

Ringató működik Erdélyben, Felvidéken, Kárpátalján, Vajdaságban, de már Szlovéniában is. Milyen határon túli magyarlakta területekre jönni?

Nagyon jó, mert mindig nagy szeretettel fogadnak minket. A különbséget én nem is érzem. Mondhatni ugyanaz az érzés, ugyanaz a szituáció: a nyelvet ugyanúgy beszéljük, nincs különbség, teljesen olyan, mint odahaza. Csak amikor jobban belegondolok, jövök rá, más egy kicsit a helyzet. Itt azért dolgoznak a magyar óvónők, pedagógusok, hogy a magyar gyerekeket magyar óvodába, iskolába vigyék a szülők. Ez az, ami furcsa nekünk, vagy inkább más. Az, hogy nem magától értetődő, hogy magyar tannyelvű óvodába, iskolába kerül a gyerek, de dolgozni kell érte. Itt olyan dolgokért kell megküzdeni, vagy olyasmire is kell gondolni, ami Magyarországon nem jut eszünkbe. A történelem elbánt velünk.

Akkor a Ringatóról úgyis beszélhetünk, mint nemzetmegtartó erőről…

Amikor a határainkon túl elhangzik egy magyar közösségben egy magyar népdal, annak van még egy fontos szerepe azon kívül, hogy a magyar népdalt éltetjük, őrizzük a hagyományainkat és hogy jó együtt énekelni. Itt, például a Felvidéken még egy olyan erősítése is van a magyar népdalnak, mint a magyar nyelvnek, a magyar szónak is: az identitásunk része és azt a legkisebb gyermekekbe is belecsepegteti, elülteti. Erősíti a nemzethez tartozást és ez nagyon fontos. A Ringató a magyar közösségeket összetartja, összehozza és igaz, máshová tevődik egy picit a hangsúly, mint a határon belül. Formálja a magyar közösséget, erősíti azt a saját hagyományaink által.

A módszer működhet más nyelven is?

Természetesen más nyelvre is át lehet tenni. Éppen azért, mert a kodályi gondolatra épül: roppant világos, nagyon jól követhető elvek mentén. Kodály szerint a legkisebb gyerek először a saját nyelvén megszületett mondókákkal, dajkarímekkel találkozzon, ebből kell kiindulni. Ez áll a legközelebb az adott nép temperamentumához, hiszen a népzene egy nép egész létét, a történelmét, a vallását is viseli. Ezt bármelyik nemzet megteheti. A többi kodályi elv is mind követhető: jól válogatott értékes zenei anyaggal szükséges dolgozni, kerülni kell a bóvlit. Fontos, hogy mindig élőzene kísérje a közös énekléseket. Óriási dolog az élő emberi hang, együtt énekelni és annak az örömét átélni: ezt minden nép meg tudja tenni.

Hogyan lehet jelen lenni ennyi helyen?

A tanítványaimnak köszönhetően, akik mind remek emberek. Nagyon jó velük dolgozni, nélkülük biztosan nem lenne ilyen kiterjedt a program. Itt, a Felvidéken is vannak vagy húszan, de az egész Kárpát-medencében közel száz tanítványom tart foglalkozásokat. Sőt, európai nagyvárosok magyar közösségeiben és még a tengerentúlon, Kaliforniában is működik Ringató, egy kiváló magyar közösségben.

Mit üzen a felvidékieknek?

Legyenek büszkék! Nagyon nagy az érdeklődés a foglalkozások iránt, sokan vannak. Mi is rengeteg segítséget kapunk a felvidékiektől, akiket rendkívüli nyitottság jellemez. Berky Angelika munkájáért külön köszönet, az ő segítőkészsége sokat számít nekünk is és az óvónőknek.

Forrás: www.felvidek.ma