A Búcsi Katona Mihály Alapiskola tehetségpontja
2015-03-11
A Dunaszerdahelyi Kodály Zoltán Alapiskola tehetségpontja
2015-03-11
Minden elem

A Szlovákiai Magyar Protestáns Oktatási és Közművelődési Egyesület által működtetett tehetségpont

Az Egyesület programjában kiemelt helyen szerepel a tehetséggondozás.  A komáromi Jókai Mór Alapiskolában vizuális-és művészeti nevelési műhelyt működtet.

A tehetséggondozó műhelyt olyan pedagógusok vezetik, akik az elmúlt évek alatt szakmai továbbképzéseken vettek részt és elsajátították az élményszerű vizuális nevelés alapelveit, melyet a berettyóújfalui Igazgyöngy Alapítvány szakemberei dolgoztak ki. A további cél a tanulók felkészítése a tanulmányi versenyekre, valamint a tehetséggondozó tanulmányi versenyek és szaktáborok szervezése.

A gyermekközpontú szemlélet a vizuális nevelésben fontossá teszi az érzelmi intelligencia kialakítását és fejlesztését napjaink sivár, fogyasztói szemléletével ellentétben. Előtérbe helyezi az élményközpontú kreatív megnyilvánulást, ami energiákat, alkotási kedvet szabadít fel a gyerekekben.

A szakköri formában megvalósuló tehetséggondozás két korcsoportban: alsó tagozat, felső tagozat folyik. Az alsó tagozatos csoportot 10 a felső tagozatos csoportot 15 tanuló látogatja.