A kreativitás szerepe az értékteremtésben a XXI. században
2016-02-16
Értékformálás a valláson keresztül
2016-02-17
Minden elem

Az iskolaérettség, a sikeres iskolai beválás, a tanulási képességek fejlődésének segítsége. A szellemi tőke értékének növelése

2016. február 17-én a Felvidéki Magyar Pedagógusok Házában került sor a XXI. Komáromi Pedagógiai Napok keretén belül Dr. Schneider Júlia gyermekorvos, a Győri Beszédpercepciós és Differenciáldiagnosztikai Központ munkatársának előadására. Az egész napos előadás témája: Az iskolaérettség, sikeres iskolai beválás, tanulási képességek fejlődésének segítsége és a szellemi tőke értékének növelése volt.

A doktornő évek óta foglalkozik a beszédészlelés, beszédmegértés zavaraival. Többször tartott már előadást Dél-Szlovákiában szülőknek, pedagógusoknak az ilyen problémákkal küszködő gyermekek felismeréséről, fejlesztéséről. Ezen a napon is igyekezett bemutatni az érdeklődő tanítóknak, hogy óvodás korban hogyan lehet felismerni, ha egy gyermekkel probléma van, mégpedig olyan területen, amely összefügg az írás, az olvasás, a számolás későbbi elsajátításával. Beszélt arról, hogy a tanulás normális körülmények között milyen képességekre épül, ezeket hogyan lehet vizsgálni, s a zavarok milyen következményekkel járnak. Az értékes előadást gyakorlati tapasztalatokkal és esetbemutatásokkal tette színesebbé. Az előadáson megjelent 61 pedagógus nagy szeretettel fogadta a gyakorlati tanácsokat, melyeket mindennapi munkájukban hasznosítani tudnak majd.

                                                                                                                            Cséplő Viktória