Kiállításmegnyitó
2016-02-16
Az iskolaérettség, a sikeres iskolai beválás, a tanulási képességek fejlődésének segítsége. A szellemi tőke értékének növelése
2016-02-17
Minden elem

A kreativitás szerepe az értékteremtésben a XXI. században

2016. február 16-án a XXI. KOMÁROMI PEDAGÓGIAI NAPOK „Értékteremtés a XXI. századi nevelésben“ című szakmai rendezvénysorozat alkalmából a Gútai Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola vendége volt Dr. Vass Vilmos, a Budapesti Metropolitán Egyetem és a komáromi Selye János Egyetem docense, aki A kreativitás szerepe az értékteremtésben a XXI. században címmel tartott előadást.

Az előadást Ing. Majer Péter iskolaigazgató és Fekete Irén, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Komáromi Területi Választmányának elnöke  nyitotta meg.

Dr. Vass Vilmos az előadást Csíkszentmihályi Mihály gondolatával indította, aki szerint „Egészen furcsa, hogy az iskolának – még a középiskolának is – milyen csekély hatása volt a kreatív emberek életére” (Csíkszentmihályi). Hogy a mai fiatalok érdeklődése fennmaradjon egy tárgy iránt, élvezniük kell azt, amin dolgoznak. Ehhez kreatív pedagógusokra, kreatív személyiségekre van szükség, akik kreatív képességekkel rendelkeznek. Az egyik legfontosabb képesség a fluencia, azaz a folyékonyság. A kreatív emberek nagyszámú ötletet találnak ki. A másik fontos képesség az originalitás, vagyis az eredetiség. A kreatív gondolkodás fontos sajátossága, hogy új, szokatlan, innovatív ötletek révén eredeti, mások megoldásaitól különböző válaszokat tud adni a problémákra. Fontos a flexibilitás, a rugalmasság, hiszen több nézőpontot, tudástranszfert egyszerre támogat. A kreatív emberek különböző ötleteket tudnak létrehozni.

A kreativitás jelei az ötletek újragondolásában nyilvánulnak meg. A kreatív emberek a szokásos módtól eltérően interpretálják vagy észlelik a tárgyakat, és egészen új célokra használják fel.

A kreatív gondolkodásra nevelés egyik titka a folyamatos tanulás. Tanuláskor új információkat fogadunk be, a kreativitás pedig abban rejlik, hogy az új és a régi információk között milyen új kapcsolatokat fedezünk fel. Fontos a problémamegoldó-képesség, a kritikus gondolkodás és a gyermek belső világának fejlesztése, amelyben fontos szerepet játszik a motiváció és az attitűdök.

A kreativitásnál pont az a lényeg, hogy benne legyünk a folyamatban, és a flow áramlat által átéljük azt teljes lényünkkel és különleges élményt okozzunk magunknak. Fontos a felfedezés élménye, hogy nyitottá váljunk, és merjük átadni magunkat a képzeletünk szárnyalásának.

Nevelésünk során elsődleges szempont, hogy olyan diákokat neveljünk, akik kreatívak, kíváncsiak, találékonyak és nyitottak a világ dolgai iránt. Minden kreatív folyamatban a kérdésfeltevés a legfontosabb kiindulópont.

A diákoknak ingergazdag környezetet kell biztosítani, meg kell őket ismerni, csoportokban kell dolgozni a közös projekteken, összefüggésbe kell hozni a különböző látásmódokat.

                                                                                                                           Szabó Szokol Katica