Ringató módszertani tanfolyam – Komárom, 2018. június 7-8., június 14-16.
2018-04-16
Az iskolavezetés szerepe a tanulási környezet kialakításában
2018-04-17
Minden elem

Az óvoda – iskola átmenet pedagógiai és pszichológiai kérdései az egyéni bánásmód tükrében

Vezetők: Bakonyi Anna címzetes főiskolai docens Budapestről és Markovics Tímea pedagógiai főmunkatárs a Comenius Pedagógiai Intézettől Komáromból

A XXIV. Rozsnyói Pedagógiai Napok 2. szekciójában Dr. Bakonyi Anna címzetes egyetemi docens tartott előadást a „Az óvoda-iskola átmenet pedagógiai és pszichológiai kérdései az egyéni bánásmód tükrében“ címmel.  21 óvodapedagógus, 3 alsó tagozatos tanító és 2 speciális iskolai pedagógus vettek részt a műhelymunkában.

A docens asszony érzékletesen közelítette meg azt a sokszínűséget, amellyel a gyermekek az óvodába érkeznek. Hangsúlyozta, hogy ezért elengedhetetlen az óvodában a gyermek megismerése és a differenciálás. Kitért a tanulás és a játék kérdéseire. Értékes példákkal hozta számunk közelebb a gyermeki tanulás jellemzőit. Kiemelte, hogy a személyre szabott tanulásban nagyon fontos szerep jut a gyermek megismerésének, a nevelői-oktatói munka tervezésének és a szülőkkel való együttműködésnek. A XXI. századi tanulás az együttműködő tanulás.

A szekció résztvevői aktív munkával  járultak hozzá a délután jó hangulatához. A kolléganők nagy szakmai tudással határozták meg az óvoda-iskola átmenet fontos szempontjait, mint a megfelelően fejlett kommunikációs készség, a gyermek érzelmi érettsége, motorikus és kognitív készségei. Közösen megfogalmazták azt is, hogy az átmenet akkor lesz folytonos, ha az iskola bátrabban épít az óvodai alapokra. Jó lenne, ha az alsós pedagógus mintegy „átvenné“ a gyermeket az óvónőktől.

Az intézmények még szorosabb együttműködése, az óvodában megkezdett erkölcsi értékek megerősítése, továbbfejlesztése, az óvodai alapokra való ráépítés is a jó iskola ismérve. Ezen gondolatokkal gazdagodva, a pedagógiai gyakorlatunkban megerősítve, új ötletekkel és jó hangulattal zártuk a délutánt és visszük haza, mintegy lelki táplálékként, az itt elhangzott gondolatokat. Köszönjük szépen!

 

Markovics Tímea munkatárs, Comenius Pedagógiai Intézet

Rozsnyó, 2018. április 8.