SZMPSZ KÖZLEMÉNY
2020-04-21
Kompenzáló mechanizmus
2020-04-27
Minden elem

Beszámoló a Mentor TT tevékenységéről, 2019

A MentorTT az NTP és BGA támogatásoknak köszönhetően 2019-ben is megvalósíthatta a tervezett természettudományi tehetségprogramokat, amelyekbe az egész országból bekapcsolódtak a diákok.

Természettudományi versenyek

A 2018/2019-es tanévben már harmadszor szerveztük meg a Magyar Természettudományi Társulat megbízásából  a Kárpát-medencei Teleki Pál földrajz, Herman Ottó biológia és a Hevesy György kémia versenyek felvidéki fordulóit.

Hevesy György Kárpát-medencei Kémiaverseny

Szervezők: Szarka Katalin, Varga Andrea, Madarász Róbert (Komárom), Czibor Angelika (Hetény)

Felvidéki forduló helyszíne és időpontja: Selye János Egyetem, Tanárképző Kar- Kémia Tanszék, Komárom, 2019. április 16.

Eredmények:

A 7.évfolyam kategóriája:

 1. hely: Abaházi Mátyás (Erdélyi János Alpiskola Nagykapos), felkészítő: Abaházi Csilla
 2. hely: Bondor Gáspár (Vámbéry Ármin Gim. Dunaszerdahely), felkészítő: Karácsony Magdolna
 3. hely: Veres Zoltán Benedek (Czuczor Gergely Alapiskola Érsekújvár), felkészítő : Zelenai Judit
 4. hely: Kiss Zsófia (Vámbéry Ármin MTNYA Dunaszerdahely), felkészítő tanára: Tamási Andrea

 

A 8.évfolyam kategóriája:

 1. hely: Lábodi Philip (Szabó Gyula Alapiskola Dunaszerdahely), felkészítő: Bartal Mónika
 2. hely: Feke Benedek (Gimnázium Királyhelmec), felkészítő: Szabó Mária
 3. hely: Tóbiás Gábor (Gimnázium Királyhelmec), felkészítő: Szabó Mária
 4. hely: Schnirz Victoria (Szabó Gyula Alapiskola Dunaszerdahely), felkészítő: Bartal Mónika

Teleki Pál Kárpát-medencei földrajz-földtan verseny

Szervezők: Bacsó Péter, Pék László

Felvidéki forduló helyszíne és időpontja: Párkányi Ady Endre Alapiskola, 2019. április 5-6.

Eredmények:

7.évfolyam kategóriája:

 1. hely: Molnár Ágnes (Ady Endre Alapiskola, Párkány), felkészítő: Bacsó Péter
  2. hely: Száraz Ágnes (Ady Endre Alapiskola, Párkány), felkészítő: Bacsó Péter
 2. hely: Kerek Lilla Flóra (Borsos Mihály MTNY AI, Nagyfödémes), felkészítő: Vincze Anghely Klaudia
 3. hely: Keve Máté (Czuczor Gergely Alalapsikola, Érsekújvár), felkészítő: Szolár Gehry Mónika

8.évfolyam kategóriája:

 1. hely: Jakubík Gergő (Ady Endre Alapiskola, Párkány), felkészítő: Bacsó Péter
  2.  hely: Sivák Dóra (Márai Sándor MTNY Gimn. és AI, Kassa), felkészítő: Mgr. Lázár Csilla
 2. hely: Szeghy Eszter (Márai Sándor MTNY Gimn. és AI, Kassa), felkészítő: Mgr. Lázár Csilla
 3. hely: Tóth Róbert (Nagyboldogasszony Egyházi AI, Gúta), felkészítő: Kacsinecz Szilvia

Herman Ottó Kárpát-medencei biológiai verseny

Szervező: Csákvári Zotán, Győző Andrea, Búcsi Katona Mihály Alapiskola

Felvidéki forduló helyszíne és időpontja: Búcsi Katona Mihály Alapiskola, 2019. április 17.

Eredmények:

7.évfolyam kategóriája:

 1. hely: Bresztyák Jázmin (Kossányi József Alapiskola és Óvoda, Szentpéter), felkészítő: Mgr. Csalava Gizella

9.évfolyam kategóriája:

 1. hely: Patassy Kitti, (Corvin Mátyás Alapiskola, Alistál), felkészítő: Mgr. Hegyi Andrea

A ketagóriák első helyezettjei meghívást kaptak a Magyrországon megrendezett országos döntőkön és a Kárpát-medencei tehetségtborban is, amely idán nyáron a kárpátaljai Beregszászon volt.

Tehetségfejlesztő műhelyfoglalkozások  az őszi időszakban

Szeptember 14., Galánta – bevezető foglalkozás, a program bemutatása, Jomoli fogalkozások

Szeptember 28., Nagyfödémes – helytörténeti témák feldolgozása, határhasználat – földrajzi, geológiai szempontok a helyi értékek megismerésében

Október 5., Vágsellye – dokumentumok a levéltárban, Urbáriumok, statisztikák, adóösszeírások, helynévtárak, tanácsi jegyzőkönyvek periratok szerepe egy-egy település gazdasági helyzetének és társadalmának megismerésében.

Október 29., Nagymácséd – Matematikai, fizikai foglalkozások, látványos fizikai és kémiai kísérletek, Lénárt István, ELTE tanára bemutatta  a Lénárt-gömböt

November 13–14., Galánta – Kincskeresők konferenciája, a tehetségprogramban részt vevő deáki, vágsellyei, nagyfödémesi és felsőszeli diákok történelmi-néprajzi-művészettörténeti témakörök mellett környezetvédelmi, természetrajzi témájú előadásokat is bemutattak.

A műhelyfoglalkozások szervezői Szanyi Mária és Pék László voltak.

Tanulmányi kirándulások

Október 14.

Galánta – Jókő (Dobrávoda) – Szakolca (Skalica) – Nagyszombat – Galánta tanulmányúton vettek részt a Hidaskürti Alapiskola felső tagozatos diákjai.

A diákokat Pék László ismertette meg Nagyszombat és környékének történelmi múltjával, mely egykoron a magyarországi katolikusság központjának számított, valamint a Nagyszombati Egyetem megalapításával és további sorsával, az első lóvontatású vasút történetével és Kodály Zoltán nagyszombati gimnáziumi éveinek időszakával. Az első megálló Jókő község volt, ahol a diákok a természetjárás során megtekintették a várromot és a település temetőit. Szakolcán, ahol Juhász Gyula tanárként működött,  megtekintették az iskola épületét, ahol egykor tanított, az 1905-ben épített kultúrpalotát, a ferencesek templomát. Az emlékek megtekintése során Fodor Rudolf tanár Juhász Gyula költészetével ismertette meg a diákokat. További megálló Gvadányi József kúriájánál volt, ahol az író, lovasgenerális életének néhány epizódját elevenítettük fel, aki Hadik András oldalán Berlin huszáros elfoglalásában is részt vett, de része volt abban is, hogy a kürtöskalács a Székelyföldről a morva határ kisvárosába is eljusson.  A résztvevők a Szent György-körtemplomtól és a Kálváriadombról látható városképpel búcsúztak a várostól és történelmi, kulturális ismeretekkel és sok élménnyel gazdagodva indultak el hazafelé.

 Október 26.

A zoboraljai tanulmányi kirándulás alkalmával lehetőséget teremteni a tanulók megismerhették a szlovákiai magyarság legelzártabb tájegységeit, amely népi kultúrájában, tárgyaiban, viseletében, szokásaiban a legutóbbi időkig megőrizte hagyományait. Különösen díszes ünnepi viselete maradt meg, amelyet nagyünnepi alkalmakkor még a 20. század 80-as éveiben is viseltek.

A kirándulás alkalmával Jókai Mária tanítónő, Zoboralja népi hagyományainak legjobb ismerője és Szanyi Mária néprajzkutató vezették végig a tanulókat a tájházakon. A kirándulás a gímesi várromhoz vezető túrával ért véget.

 November 9.

Tanulmányi kirándulás Deáki – Tallós – Nagyfödémes útvonalon. Az október 26-ai, zoboralji kirándulás után jó összehasonlítási alap volt bejárni a mátyusföldi útvonalat, a diákok figyelmét felhívni azokra a jelenségekre, amelyek mindennapi környezetükben is észlelhetők, ám nem tűnnek fel nekik. Miután azonban egy-egy földrajzi formációt vagy településképet különlegességként szemléltek a Zoboralján, nagyobb érdeklődéssel és rálátással tudták megfigyelni a saját tájegységüket is. A kirándulás során volt alkalmuk megtekinteni a deáki románkori templomot (itt használták a Pray kódex néven ismert szertartáskönyvet, amelyben első összefüggő nyelvemlékünk, a Halotti beszéd és könyörgés található), útközben megálltak a tallósi Eszerházy kastélynál – ebben rendezte be Mária Terézia a Magyar Királyság első árvaházát. Az úti cél végül a nagyfödémesi tájháznál ért véget, amely igazán jó alapot szolgáltatott a zoboralji és mátyusföldi népi lakáskultúra összehasonlítására.

A tanulmányi kirándulás vezetői Pék László és Szanyi Mária voltak, akik nemcsak kiváló helyismerettel rendelkeztek, de mindketten szerzői a Galánta és környéke c. helytörténeti segédtankönyvnek is.

Ady Endre ösztöndíj

A tehetséges és hátrányos helyzetű tanulók anyagi segítségére alapított ösztöndíj elnyerését pályázat keretében valósítottuk meg az SZMPSZ Központi Irodájával közösen. 2019-ben 50 pályázat érkezett be felhívásunkra, amelyek közül 32 pályázó nyert el 100 000 Ft ösztöndíjat az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett Nemzeti Tehetség Program támogatásával.

Az idei tehetségprogramok során a diákok lehetőséget, a tanárok bátorítást és módszertani segítséget kaptak diákjaik felkészítéséhez az iskolán kívüli kutatásokra.

Mindezek eredményeként a tehetségprogramokban résztvevő tanulók száma egyre több, és tovább biztatunk mindenkit, hogy éljenek a lehetőségekkel és kapcsolódjanak be természettudományi versenyeinkbe és programjainkba.

A beszámolót összeállította: Szanyi Mária és Hanesz Angelika

 1. január