Vivat Mathias Rex! – Tanári emlékkonferencia Mátyás királlyá választásának 560. évfordulója tiszteletére
2018-10-10
A SZLOVÁKIAI MAGYAR PEDAGÓGUSOK SZÖVETSÉGE XIV. ORSZÁGOS KÖZGYŰLÉSE – 2018. október 27. Rimaszombat
2018-10-22
Minden elem

Beszámoló: Szlovákiai Magyar Iskolaigazgatók III. Országos Konferenciája, Nagymegyer, 2018

Az elmúlt két év jó gyakorlatát folytatva, idén is meghirdettük a  Comenius Pedagógiai Intézettel együttműködve a Szlovákiai Magyar Iskolaigazgatók III. Országos Konferenciáját, melyre 2018. október 16-18. között került sor Nagymegyeren.

Újításként háromnapos konferenciát szerveztünk, az előző két évben a résztvevőktől kapott visszajelzések alapján. Konferenciánk programjának tervezési alapját is ezen visszajelzések képezték.  A négy témajavaslat (illetve négy, konferenciává szervezhető témakör):  az önértékelés, a pedagógusok vezetése és fejlesztése, a szervezeti kultúra fejlesztése, valamint a személyre szabott tanulást támogató iskola. A javaslatot 20 iskolavezetővel véleményeztettük, illetve kértük, jelöljék meg fontosságuk és hasznosságuk szerint. A megszólított iskolavezetők területileg (Pozsonytól Királyhelmecig) és iskolatípusok szerint (kis és nagy létszámú AI,G, SZKI) is lefedték a magyar iskolahálózatot. A visszajelzések alapján az első helyre az iskolavezetőnek az emberekkel, pedagógusokkal („humán erőforrással“) kapcsolatos munkája került, ezért az idei konferenciánk A pedagógusok vezetése és fejlesztése címet kapta.  Egyértelműen megmutatkozott, hogy az iskolavezető szerteágazó feladatai (tanügyigazgatási feladatok, pedagógiai vezetés, gazdasági-műszaki feladatok, stb., stb.) között a legnagyobb „kihívás“, a kritikus terület, az emberekkel való munka, ezt boncolgattuk, különböző szempontrendszerek szerint vizsgáltuk. Újdonságként került be a konferencia programjába, hogy a központi témát ne csak előadások révén járjuk körbe (egyirányű kommunikáció), hanem kapjanak széles teret maguk a résztvevők –  az ő gyakorlati tapasztalataik, ötleteik, problémáik. Ezért a konferencia második napjára kiscsoportos, munkáltató, aktivizáló tréningfoglalkozásokat szerveztünk: ezek középpontjába a kommunikáció és konfliktuskezelés, a szervezetfejlesztés és az érzelmi intelligencia szerepe került. A szakmai műhelyfoglalkozások 5 különböző csoportban valósultak meg, és technikailag úgy zajlottak,  hogy az igazgató kollégák 2 műhelymunkában is részt vehessenek (egy délelőtt, egy pedig délután), hiszen a konferencia immár hagyományosnak tekinthető szerepe, küldetése és célja a magyar iskolavezetők közti párbeszéd, tapasztalatcsere és tudásmegosztás segítése, támogatása, gerjesztése.

Konferenciánkat megtisztelte Peter Krajňák, a SZK OM államtitkára és köszöntötte a résztvevőket. Ezután plenáris előadásokra került sor, melyek szervesen kapcsolódtak, ill. felvezették a tréningfoglalkozások lényegét. Dr. Berger Krisztina, Iszák Tibor, Fodor Attila voltak az első délután előadói, majd este egy meglepetés-vendég, Zászlós Gábor tisztelt meg bennünket, akit Lovász Attila faggatott arról, milyen is egy sikeres vezető. A második napon zajlottak a szakmai műhelyfoglalkozások:

  1. A kommunikáció és konfliktuskezelés a vezetői munkában – Végh Orsolya, coach, tréner a MAXMAN Consultans vezetője Pozsonyból
  2. Krízisek és megoldásuk a vezetői munkában – Dr. Molnár Krisztina, tréner Budapestről
  3. Empatikus és érzelmileg intelligens iskolavezető – Dr. Berger Krisztina Németországból
  4. EQ Café – mozgósító erejű új munkaforma – Dr. Kézy Zsuzsa, oktató Budapestről
  5. Az iskolaszervezet fejlesztése, mesterfogások a vezetői munkában – Setényi János, oktatáskutató Budapestről

Valóban színes volt a paletta, igazi nemzetközivé nőtte ki magát konferenciánk, nem csupán az előadók szempontjából, hanem voltak a résztvevők között magyarországi és vajdasági intézményvezetők is. Konferenciánk harmadik napját rendhagyóan kezdtük, szó szerint megmozgattuk a résztvevőket a Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Szakszolgálat gyógypedagógus munkatársai segítségével – Kozma Szabolcs, Fejes Tímea és Kiss-Bognár Klaudia, a tavalyi kedvező fogadtatásra alapozva az idén is helyet kapott a programban a jó gyakorlatok bemutatása és megosztása 5 percben igazgatóink közreműködésével.

Idén is teret adtunk az időszerű oktatáspolitikai újdonságoknak, eseményeknek – Prékop Mária, és természetesen a témával kapcsolatos érdekes előadások hangzottak el kiváló előadóink tolmácsolásában – Setényi János és Fodor Attila –  akik összefoglalták a konferencia tapasztalatait és kiemelték, hogy nagyon fontos a szakmai fejlődés és a tapasztalatcsere, tovább kell menni ezen az úton, folyamatosan kell erősítenünk az iskolavezetők  szakmai képzését, a pozitív tapasztalatok és gyakorlatok bemutatását, a tudásmegosztást, fejlesztést, a haladás lehetőségeit, módjait, hiszen csakis  összefogással tehetünk iskoláink sikerességéért, megmaradásáért.

Morvay Katalin