Himnusz és Szózat szavalóverseny Szabadkán
2019-10-18
TANÁRI EMLÉKKONFERENCIA II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelemmé választásának 315. évfordulója tiszteletére
2019-10-20
Minden elem

Beszámoló: Szlovákiai Magyar Iskolaigazgatók IV. Országos Konferenciája, Nagymegyer, 2019

Az idei konferencia szakmai programjának összeállítása során figyelembe vettük az iskolavezető szerteágazó feladatai közül azokat, amelyek az elmúlt időszakban fontos változások és kihívások elé állították tanintézményeink vezetőit és szervesen építenek az eddigi 3 év konferenciatémáira. Az eredményes iskolavezető, az iskolafejlesztés, tudásmegosztás, a pedagógusok vezetése és fejlesztése után az idei konferencia-témák hangsúlyosan az iskolavezető menedzseri feladataira fókuszáltak – új törvények a közoktatásban, tanügyigazgatási feladatok, pedagógiai vezetés, gazdasági-műszaki feladatok, menedzseri feladatok, az emberekkel való munka, az igazgató személyisége, iskolahálózatunk problémái, a kritikus gondolkodás, a digitális kompetencia témakörei is terítékre kerültek a szakmai programban. Idén tehát több téma került terítékre, hiszen a körülöttünk olyan gyorsan változó világ kihívásaira az iskolának is reagálnia kell, a változás lett az állandó mindennapi életünkben. A kritikus gondolkodás mindig is fontos volt, de ma – amikor minden irányból információkkal, véleményekkel és elméletekkel bombáznak minket, és emiatt nő az összezavarodás és az eltompulás kockázata – még fontosabbá vált. “A digitális forradalomnak óriási előnyei vannak a fiatalok oktatása szempontjából. Ugyanakkor soha nem volt nagyobb szükség arra, hogy meg tudják különböztetni a tényt a véleménytől, az értelmeset az értelmetlentől és az őszinteséget a megtévesztéstől” – figyelmeztet a neves oktatási szakember Ken Robinson, aki szerint ezért a kritikai gondolkodásnak minden iskolai tantárgy középpontjában kellene állnia, egyike azoknak az alapkompetenciáknak, amelyeket az iskolában fejleszteni kellene –  előadóink  ezen témakörökben is próbáltak útmutatást adni. Idén is helyet kaptak a programban a jó gyakorlatok bemutatása és megosztása –  az iskolafejlesztés jól bevált gyakorlatait, hasznos tapasztalatait, továbbá innovatív programokat, projekteket mutattak be olyan gyakorló iskolaigazgatók, akik azokat intézményeikben már több-kevesebb ideje sikeresen alkalmaznak.

A kétnapos szakmai konferenciát Szövetségünk elnöke, Fekete Irén nyitotta meg és hangsúlyozta, hogy a minőségi oktatás alapfeltétele a sikeres iskolavezető, aki ma inkább menedzseri feladatokat lát el, de ugyanakkor irányt kell mutatnia a többi pedagógusnak, és olyan iskolát kell „építenie“, mely reagál a kor kihívásaira. A Szövetség számos szakmai továbbképzéssel, konferenciával, rendezvénnyel kíván segítségére lenni az iskolavezetőknek.

A szakmai előadások előtt Lőrinczi Zoltán államtitkár is köszöntötte a résztvevőket. Arról beszélt, hogy a felnövekvő generáció oktatása kétségtelenül új kihívások elé állítja a pedagógusokat. A régi módszerek már nem hatékonyak, újak kitalálására és alkalmazására van szükség.

A konferencia első előadói, Fodor Attila és Prékop Mária az oktatásügyben érvénybe lépő új törvényi változásokról beszéltek. A CPI igazgatója a 138/2019-es törvény három részére tért ki részletesebben. Ezek a pedagógus jogai és kötelességei, a pedagógus munkatevékenysége, valamint a szakmai fejlődés és továbbképzések szabályozása, de megemlített néhány új szabályozást, melyek a kreditrendszert és a munkahelyi zaklatás kérdéskörét érintették. Prékop Mária, a minisztérium nemzetiségi oktatással foglalkozó főigazgatója beszámolt a magyar oktatási intézmények jelenlegi helyzetéről. A problémák között említette a korai iskola elhagyók egyre növekvő számát, valamint a nulladik osztályok tervezett megszüntetéséről is beszélt. Pozitívumként a külföldi diplomák honosításának új lehetőségeire hívta fel a figyelmet.

Albert Sándor előadásának témája az iskolahálózatok optimalizációja volt. A közoktatási szakember az iskolák megmentésére fókuszált, ennek a lehetőségeit próbálta megvilágosítani. Azzal, hogy az iskolák fenntartása a csökkenő gyereklétszámmal nehézségekbe ütközik, veszélybe került az egyes iskolák megmaradása. Az iskolák megtartásának egyik lehetséges módja a központosítás. Hosszútávon a felvidéki magyar oktatási hálózat gazdaságilag fenntarthatatlan, ezért több oktatási intézmény összevonása jelentheti a megoldást. „Gazdaságosan és hatékonyan működő, jó színvonalú és jó minőségű magyar oktatási hálózatra van szükség“ – mondta Albert Sándor, aki kihangsúlyozta, hogy törvény adta lehetőség van bármilyen oktatási intézményt bármilyen oktatási intézménnyel összevonni és ezáltal nem kell iskolákat bezárni.

A délutáni program sorát Görög Ibolya protokoll szakértő nyitotta meg a hiteles tanító emberről szóló, humorral és számos jó tanáccsal fűszerezett előadásával, majd a kritikus gondolkodás fontosságáról, az álhírportálok és a szélsőséges eszmék veszélyeiről szóló előadások következtek.

Tóth Tibor, a Synergic PT elnöke, valamint Farkas Zsolt esperesplébános előadása után a résztvevők vitafórumon beszélték meg az elhangzottakat.

A második nap Laboda Róbert rendhagyó Nap-kelte tornájával kezdődött. Majd magyarországi pályázati lehetőségekről kaptak naprakész információkat a résztvevők. Ezt követték a jó gyakorlatok 5 percben, melyben az intézményvezetők mutatták be egymásnak az iskolájukban eddig már bevált, jól alkalmazott, innovatív módszereket. A digitális kor kihívásairól és a digitális kompetenciákról Bajzáth Angéla, a budapesti Digitális Pedagógiai Módszertani Központ munkatársa és Földes Petra mentálhigiénés szakemberek adtak elő.

A konferencia szakmai összefoglalására Setényi János oktatáskutatót és Fodor Attila, a CPI igazgatóját kértük fel, akik a az eddigi konferenciák tükrében pozitívan értékelték a szakmai és tartalmi fejlődést. Hangsúlyozták, hogy a felvidéki oktatási rendszer fejlesztésének kulcskérdései – a magyarság és a minőség, a különböző típusú oktatási intézmények összekapcsolása, az iskolák fejlesztése az adott régió igényei szerint, a digitális fejlődés az oktatásban – mind jelen voltak az igazgatók által bemutatott „jó példákban, gyakorlatokban“.

Örvendetes, hogy az idei szakmai találkozó közel 120 résztvevővel zajlott, számos új igazgató és helyettes érkezett, persze sok volt az ismerős arc, akik kezdetektől visszajárnak, hiszen a konferencia immár hagyományosnak tekinthető szerepe, küldetése és célja a magyar iskolavezetők közti párbeszéd, tapasztalatcsere és tudásmegosztás segítése, támogatása.

Morvay Katalin, IOT