A felvidéki pedagógusok érdeklődésére is számít a XX. Szabadkai Nyári Akadémia
2016-06-08
IV. Gömöri versmondó tábor
2016-06-08
Minden elem

Diákolimpia 2016

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége, a Mentor Tehetségsegítő Tanács, a Pázmány Péter Alapítvány, a Vámbéry Ármin Alapiskola és a Dunaszerdahelyi Sportgimnázium a szlovákiai magyar alapiskolák felső tagozatos, valamint a nyolcosztályos gimnáziumok megfelelő korosztályú diákjai számára meghirdetik a Diákolimpia 2016 versenyét, mely a 2012-es és a 2014-es versenyekhez hasonlóan az ókori görög olimpiák mintájára a sport és a művészetek terén valósul meg.

A verseny célja, hogy odairányítsuk a figyelmet a szlovákiai magyar alapiskolákra, mozgásba hozzuk mindazokat az egyéni ambíciókra és a közösségi cselekvésre épülő erőforrásokat, melyek a diákság eredményes fejlődését és sikeres jövőjét szolgálják. A művészeti alkotómunka és a nemes sportvetélkedések öröméből származó egészséges életszemlélet, a tehetségek teljesítményeinek bemutatása önbizalmat ad, s egyben megerősítheti felvidéki magyar közösségünk hitét a megmaradásban és a boldogulásban.

A Diákolimpia művészeti részét képzőművészeti alkotások seregszemléje alkotja. A művészeti versenybe bekapcsolódó tanulók az alábbi három témában küldhetnek, legfeljebb két pályamunkát tetszőleges technikával A3-as vagy A4-es méretben.

Témák:
1. Sport a mindennapjainkban
2. A mozgás öröme
3. Híres olimpikonjaink-sportolóink (portré)

Az alkotásokat szakmai zsűri értékeli.
A pályamunkák leadási (beküldési) határideje: 2016. június 30.

A művészeti seregszemle szervezője:

Kodály Zoltán Alapiskola Tehetségpont
Fodor Mária
fmarika@szm.sk, tel:0907166973

A legjobb pályamunkák Dunaszerdahelyen, a Diákolimpia 2016 országos döntőjén kerülnek bemutatásra, illetve megtekinthetők lesznek az interneten. A Diákolimpia keretében a verseny szervezői esszépályázatot is meghirdetnek, melynek témája a szlovákiai magyar sport érdekében tevékenykedő sikeres személyek (a régióhoz kötődő testnevelő tanárok, edzők, sportolók) életpályájának bemutatása. Az esszék terjedelme: 2-3 gépelt oldal, valamint 2- 3 fotoillusztráció, kordokumentumok. Az esszéket elektronikus formában kérjük beküldeni a jmkmeszaros@gmail.com címre június 15-ig!

A Diákolimpia sportversenyei a következő sportágakban valósulnak meg:

Labdajátékok: fiúk – kispályás labdarúgás, lányok – kézilabda.

Az országos döntő küzdelmeiben a regionális versenyeken első helyezett iskolacsapat, illetve a régió válogatottja vesz részt korosztályi megkülönböztetés nélkül.

Atlétika:
Az atlétikai versenyek a fiúk és a lányok esetében is négytusa formájában valósulnak meg a felső tagozatos diákok számára korosztályi megkülönböztetés nélkül. A négytusát a következő versenyszámok alkotják: 60 m-es és 300 m-es síkfutás, távolugrás és krikettlabda-dobás. Atlétikában a döntőben a régiókat, a fiúk és lányok esetében 2-2 diák képviseli (régiónként összesen 4 diák).

Asztalitenisz és sakk:
Mindkét sportágban a fiúk és a lányok korosztályi megkülönböztetés nélkül versenyeznek (régiónként 1 fiú és 1 leány kerül be az országos döntőbe).

A Diákolimpia sportversenyei a regionális fordulókkal kezdődnek az ország tíz pontján.

A sportversenyek regionális fordulóira a nevezési határidő: 2016. június 15.
A nevezéseket a sportversenyek főszervezőjéhez Lépes Györgyhöz kell e-mailes formában eljuttatni.

A regionális versenyek körzeteit a jelzett városok és környékük alkotják:

1. Galánta, Vágsellye
2. Komárom
3. Komárom, Érsekújvár, Párkány
4. Léva, Zselíz, Ipolyság, Nagykürtös
5. Losonc, Fülek
6. Rimaszombat
7. Rozsnyó, Kassa, Szepsi
8. Bodrogköz – Királyhelmec, Nagykapos
9. Dunaszerdahely, Somorja, Pozsony, Szenc
10. Dunaszerdahely, Nagymegyer

A regionális versenyek szervezését a verseny szervezői által felkért pedagógusok látják el. A Diákolimpia sportversenyeinek rendezője a Vámbéry Ármin Alapiskola és a Dunaszerdahelyi Sportgimnázium.

A sportversenyek főszervezője:

Lépes György
e-mail: lepescvc@gmail.com,
Tel: 0905 270 171

A Diákolimpia 2016 országos döntőjére Dunaszerdahelyen kerül sor 2016. október 7-8-án. A versenyen nevezési díj nincs. Az iskolák diákjai és csapatai tanári kísérettel vesznek részt a versenyen. A regionális fordulókon a diákok utaztatását, a frissítőket és a propagációt az iskolák, a szülők, a szülői szövetségek, a helyi támogatók, illetve az iskolákat fenntartó önkormányzatok vállalják fel. A regionális fordulók győztesei a Diákolimpia országos döntőjén vesznek részt. A dunaszerdahelyi döntővel kapcsolatos költségeket a verseny meghirdetői pályázati és támogatói forrásokból biztosítják.

A Diákolimpia médiapartnere: a www.szlomasport.sk honlap, ahol Diákolimpia szervezésével kapcsolatos tájékoztatás elérhető az érdeklődők számára.

A szervezők nevében:

Pék László, Masszi János és Szabó László

A pályázati kiírás itt érhető el: Diakolimpia_2016_kiiras