Felhívás: II. Rákóczi Ferenc, az államférfi – kétfordulós történelmi vetélkedő
2019-04-11
„Interaktív mesemondás” – mese- és mozgásműhely pedagógusoknak
2019-04-15
Minden elem

DIFER (Diagnosztikus Fejlődésvizsgáló Rendszer) és szakmai műhely, gyakorlati műhelyjellegű foglalkozások

A képzésben résztvevők megismerkednek a 7 alapkészségekkel, a mérés eszközrendszerévek és a fejlesztés módszereivel.

A képzés célja és tartalma:

A kompetenciaalapú kritériumorientált pedagógia meghatározó szerepet játszik a 21. századi hazai pedagógiai gondolkodásban. A Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Tanszékének kutatói Dr. Nagy József professzor vezetésével a hetvenes évektől foglalkoznak a kompetencia területek vizsgálatával. A kutatások eredményei rávilágítottak arra, hogy az egyes kompetenciaterületek (kognitív, személyes és szociális) és az egyes kompetencia összetevők (motívumok, ismeretek, képességek) egymással szoros összefüggésben fejlődnek. Az egyes kompetenciaterületek fejlődésének kitüntetett időszaka a 4-8 éves kor, lényegében az óvoda-iskola átmenet időszaka. Ez ráirányítja a figyelmet a fejlesztés lehetőségeire és szükségességére.

Célcsoport: óvodapedagógusok, tanítók, nevelőnők

A képzés megvalósulása:

a) A szakmai műhelyben történő fejlődés és fejlesztés folytatása – DIFER- mérés és –fejlesztés, gyakorlati képzés

Foglalkozásvezetők – bemutató foglalkozás és megbeszélés:  Hajnovič Gabriella, Várgedei Óvoda

Helyszín:  Várgede, Óvoda

Időpont: 2019. április 26., 9.00 – 15.00

Jelentkezési határidő: 2019. április 15.

Telefonszáma:  0907 051188 (Ádám Zita)

e-mail: rpk.rsz@szmpsz.sk

 

b) DIFER-műhely: mérés és fejlesztés a gyakorlatban, jó tapasztalatok átadása

Helyszín: Szombathy Viktor Alapiskola, Feled

Időpont: 2019. május 22., 13.30 – 16.00

Jelentkezési határidő: 2019. május 10.

A szervezésért felelős: Ádám Zita, Hajnovič Gabriella,  Ziman Ágota

Telefonszáma:  0907 051188 (Ádám Zita)

e-mail: zs.szombathyho@stonline.sk / rpk.rsz@szmpsz.sk