Boldogságóra képzés Galántán
2019-04-15
Felhívás – V. Felvidéki Tehetségnap, Komárom, 2019. május 25.
2019-04-15
Minden elem

Felhívás: EMMI-díjra

Tisztelt Igazgató Asszony! Igazgató Úr!

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége az Emberi Erőforrások Minisztériumának kezdeményezésére 2019-ben első ízben ajánlja fel a lehetőséget, hogy iskoláink pályázzanak az emberi erőforrások minisztere által adományozandó köznevelési díjra az oktatási ágazatban.

A miniszter által adományozandó köznevelési díj: Pedagógus Szolgálati Emlékérem (emlékérem, oklevél) azoknak a nyugállományba vonuló óvodai, általános iskolai, szakiskolai, középiskolai pedagógusoknak adományozható, akik legalább 25 éven keresztül a gyermekek oktatása-nevelése érdekében tevékenykedtek, és kiemelkedő munkát végeztek.

A kitüntetésre valamennyi, a fenti feltételeknek megfelelő pedagógust fel lehet terjeszteni. A felterjesztéshez a kitüntetésre javasolt személyek dossziéját kell hiánytalanul elkészíteni, melynek szükséges okiratai:

  1. Kezdeményezés (formanyomtatvány letölthető a felhívás alatt), melyet a felterjesztő, jelen esetben az intézmény igazgatója ír alá és bélyegez le,
  2. Rövid életrajz, melyből a pedagógusi pálya, a 25 év szolgálat tűnik ki ,
  3. Nyilatkozat (formanyomtatvány letölthető a felhívás alatt), melyet a kitüntetésre javasolt személy tölt ki, ír alá (elfogadva az előterjesztést, kitüntetést).

A kitüntetésre javasolt személyek iratcsomóinak szkennelt változatát az elnok.szmpsz@gmail.com elektronikus levélcímre, az eredeti példányokat postai úton az SZMPSZ Központi Irodájába (SZMPSZ -ZMPS 945 01 Komárno, Elektrárenská 2) szíveskedjenek elküldeni 2019. május 31-ig.

A borítékra kérjük ráírni: Pedagógus Szolgálati Emlékérem.

Üdvözlettel: Fekete Irén elnök, SZMPSZ

 

A kitöltendő formanyomtatványok letöltése itt:

Formanyomtatvány 2019 KEZDEMÉNYEZÉS

Formanyomtatvány 2019 NYILATKOZAT