Együtt szaval a nemzet!
2017-01-18
Esterházy János és kora – műveltségi vetélkedő
2017-01-28
Minden elem

Iskolai felmérés a zenei nevelésről és a működő kórusokról

Tisztelt Igazgatónő, tisztelt Igazgató Úr!

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége és a Szlovákiai Magyar Zenebarátok Társasága – a tisztánlátás céljával – határozott úgy, hogy felméri a zenére és zenével nevelés leghatékonyabb formájának – az iskolai kóruséneklés állapotát iskoláinkban.
Hadd idézzük Kodály Zoltán néhány üzenetét: „Mit kellene tenni? Az iskolában úgy tanítani az éneket és zenét, hogy ne gyötrelem, hanem gyönyörűség legyen a tanulónak … Nem algebrai jelek rendszerét, titkosírását egy, a gyermekre közömbös nyelvnek kell benne láttatni. A közvetlen megérzése útját kell egyengetni. Leghálásabb tárgy a karének, mert legjobban fizet a ráfordított fáradságért. A tudományos tárgyak iskolai eredménye nem igen mérhető komoly tudományos mértékkel. Arra érettebb kor, hosszabb foglalkozás kell. Ellenben bármely iskola énekkara elérheti azt a színvonalat, amelyen alkalmassá válik az iskolán belüli nevelő szerepre. Egy lépéssel tovább: már a nyilvános zeneéletben is számottevő értéket jelenthet.” Más: „Hogy a magyar nem szeret egyesülni: oly végzetes nemzeti hiba, aminek a javítására minden eszközt meg kellene ragadni.”
Kérjük tisztelettel mind az iskolavezetést, mind a témában érintett pedagógusokat, hogy 2017. február 28-ig töltsék ki a mellékelt linkre kattintva az elektronikus kérdőívünket, mert ezzel nagymértékben segítik munkánkat. Az elektronikus kérdőív megtalálható alább a www.szmpsz.sk honlapon is.

Ráadásnak még egy kodályi üzenet: „… ami a legértékesebb: azt nem lehet pénzen venni. Nem az erszény, a lélek üressége a nagyobb baj. S ebből nekünk túlontúl kijutott.”

Tisztelettel:
Fekete Irén
irodavezető, SZMPSZ

Szalay Szilvia
a Szlovákiai Magyar Zenebarátok Társasága elnöke

Komárom, 2017. január 26.