Versenyfelhívás – Szent László Tanulmányi- és Rajzverseny
2017-05-02
III. Felvidéki Tehetségnap
2017-05-06
Minden elem

Iskolai beiratkozások – sajtóközlemény

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (SZMPSZ) fontos feladatának tartja, hogy figyelemmel kísérje a magyar tanítási nyelvű oktatási intézményekbe járó tanulók létszámának alakulását.

Szlovákiában 2017. április 1 – 30. között zajlottak a 2017/2018-as tanévre az alapiskolai beiratkozások. Az SZMPSZ felkérte az intézményvezetőket, tegyék hozzáférhetővé a beiratkozási adatokat alábbiak szerint:

  • a nulladik évfolyamba beíratott tanulók létszáma,
  • az első évfolyamba beíratott tanulók létszáma,

Szövetségünk évek óta rendszeres statisztikai kimutatást készít a szlovákiai magyar iskolákba beíratott tanulókról és a beiratkozásokat követően tájékoztatja a közvéleményt.

A mellékelt táblázatban összehasonlítottuk a beiratkozási adatokat a tavalyi és az előző évi létszámokkal.

Az elmúlt év hasonló időszakában 3 402 gyermeket írattak szüleik magyar oktatási intézménybe, és 2017. szeptemberében 3 822 tanuló kezdte meg tanulmányait a magyar oktatási intézmények 1. évfolyamában.

Jelenlegi összesített adataink szerint 254 magyar alapiskolába 3 505 gyermeket írattak be az első évfolyamba és 33 gyermeket az alapiskolák nulladik évfolyamába. (jelenleg Szlovákiában 256 magyar alapiskola működik. A 2017/2018-as tanévtől megszűnik a barti és a pozbai alapiskola)

Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy beiratkozás adatai irányadóak, de a szeptemberi tanévkezdésig bizonyos mértékig változnak. Ezt több tényező is okozhatja: egyes tanulók az iskolaérettségi vizsgálatokat követően szakemberek javaslatára halasztást kapnak, és még egy évig óvodában maradnak, illetve a nulladik osztályban kezdik meg tanulmányaikat. Akadnak olyan szülők, törvényes képviselők, akik figyelmen kívül hagyják  a  kötelező beíratás időpontját, és csak később, a tanügyi hatóságok felszólítására tesznek eleget ennek a kötelességüknek. Vannak családok, akik  tartós külföldi tartózkodásuk miatt nem tudtak megjelenni a beíratáson iskolaköteles gyermekükkel, sőt olyanok is, akik egyszerre több iskolába íratták be a gyermeküket. Utóbbiakat a fenntartók, a tanügyi hivatalok figyelmeztetik, hogy meddig kell dönteniük az iskolaválasztásról.

Komárom, 2017. május 2.

Jókai Tibor s.k.

 elnök, SZMPSZ