ÖSSZETARTOZÁSUNK TÜZE – Csatlakozzon Ön is!
2020-05-29
A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA 2020
2020-06-04
Minden elem

Gyakorlófüzetem – az alapiskolák alsó tagozatos roma nemzetiségű tanulói számára

Az első segédanyag, ami a magyar iskolákat látogató roma nemzetiségű gyermekek számára készült. Multikulturális, mivel a füzetben magyar-szlovák-roma nyelven egyaránt dolgozhatnak.

A 2019/2020-as tanévben elrendelt rendkívüli tanítási szünet idején a tanintézmények távoktatásra váltották fel a tantermi oktatást. Minden iskola megpróbálta lehetőségeit a saját feltételeihez igazítani. Az online tanulás a tanulók egy részére rugalmasan be lett biztosítva, azonban több mint harmincezer szociálisan hátrányos helyzetben elő gyermek, a kommunikációs technikát szolgáló eszközök hiányában, nem tudott ehhez a kezdeményezéshez csatlakozni. Ők lettek az ún. offline tanulók. Minden pedagógus azon fáradozott, hogyan lehetne számukra is megoldani a távoktatás valamilyen formáját.

A televíziós oktatóműsorok tervezésekor merült fel először az ötlet a munkáltatófüzetek készítésével kapcsolatban. Mirka Langerová próbafüzete pozitív visszajelzésként szolgált, ezért Janette Motlová (a VÚDPaP igazgatónője) segítségének köszönhetően Miroslava Hapalovától (ŠPÚ igazgatónője) támogatást kapott csapatunk a munkához.

Óriási örömmel fogadtam a lehetőséget, hogy a magyar tannyelvű iskolák tanulói felé is nyitottak. Miroslava Langerová, Juliana Perečinská, Zuzana Révészová és jómagam már a távoktatás kezdetén nekifogtunk a feladatok készítéséhez.

Az Állami Pedagógiai Intézet korrektúrái után, ha késéssel is, de végre megjelentek a füzetek első példányai. A bennük található feladatok összhangban vannak az állami oktatási programmal, és kötődnek a szlovák televízió kettes csatornáján a roma nemzetiségű gyermekek számára sugárzott tanműsorhoz. A 10 adáshoz 5 gyakorlófüzet készült, melyek nyomtatási költségeit az oktatásügyi minisztérium támogatja. A segédanyagok felhasználhatók a rendhagyó időszak befejeztével is.

A füzetenként egyes műveltségi területet magába foglaló feladatok kitűnő időtöltést biztosítanak a nyári iskolák, szabadidős és iskolán kívüli tevékenységek idejére is. Reméljük, a jövőben már csak ilyen vagy az ehhez hasonló helyzetben nyúlunk hozzájuk.

A FÜZET LETÖLTHETŐ INNEN:

 

 

 

A füzetek letölthetők az Állami Pedagógiai Intézet és az oktatásügyi minisztérium – Učíme sa na diaľku weblapjairól is.

Szerző: Papp Andrea