XXVII. Jókai Mór Nyári Egyetem
2018-05-21
Hagyományőrző nap a dereski óvodában
2018-05-31
Minden elem

II. Rákóczi Ferenc Nyári Egyetem

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége

II. Rákóczi Ferenc Nyári Egyeteme

Rimaszombat, 2018. július 9 - 13.

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége 2018. július 9 – 13. között szervezi meg a II. Rákóczi Ferenc Nyári Egyetemét Rimaszombatban.

A meghirdetett szakcsoportok száma 3 és programjuk 30 óra. Az idén csak egy akkreditált továbbképzés lesz, ezt az SZMPSZ a Comenius Pedagógiai Intézettel együtt biztosítja. A többi felkínált továbbképzés nem akkreditált. A tartalmi felépítés nem teszi lehetővé az átjárást, ezért csak egy továbbképzésre lehet jelentkezni. A szakcsoportok minimálisan 15 bejelentkezett hallgatóval indíthatóak, a maximális létszámot az egyes csoportoknál feltüntettük. Az iskolákban, óvodákban, oktatási intézményekben dolgozók mellett valamennyi programra jelentkezhetnek a pedagógiai pályára készülő egyetemi hallgatók is.

Az SZMPSZ II. Rákóczi Ferenc Nyári Egyeteme 2018. július 9-én, hétfőn 12,30 órakor kezdődik és pénteken 18,00 órakor fejeződik be.  

 Jelentkezni, regisztrálni kizárólag elektronikus formában lehet az SZMPSZ honlapján (www.szmpsz.sk) és facebook oldalán 2018. június 15-én éjfélig.

Felhívjuk az érdeklődők figyelmét, hogy amennyiben a szakcsoportok mellett feltüntetett létszám betelik, az elektronikus rendszer már nem fogadja el a jelentkezést. Ilyen esetben más, még szabad helyekkel rendelkező szakcsoportot választhatnak az jelentkezők.

Az akkreditált képzésre jelentkező hallgatóknak a képzés 60 órás, (a kontaktórák száma 52 óra – ebből 30 óra a rimaszombati nyári egyetem keretében, 22 óra augusztus végén és szeptemberben) Számukra is kötelező a bejelentkezés az SZMPSZ honlapján keresztül.

A regisztráció során megrendelt ellátást (szállást és étkezést), kiegészítő programokat is magába foglaló részvételi díj :

az akkreditált képzés esetén:

  • az SZMPSZ tagok számára 60,00 EUR,
  • nem SZMPSZ tagok számára 80,00 EUR

a nem akkreditált képzés esetén:

  • az SZMPSZ tagok és az egyetemi hallgatók számára 25,00 EUR,
  •  nem SZMPSZ tagoknak 50,00 EUR

A részvételi díjat a jelentkezés elfogadása után kell pénzesutalványon befizetni. Erről az SZMPSZ Komáromi Központi Irodája írásban értesíti a jelentkezőket, és küldi az utalványt is.

SZMPSZ Országos Elnökség

Képzések


RSZ – 1 – Évszakok – Rajzoktatás az élményszerű vizuális nevelés eszközeivel


Célcsoport:óvodapedagógusok, nevelők, alapiskolai pedagógusok, művészeti alapiskolák pedagógusai, egyetemi hallgatók, érdeklődő pedagógusok


Előadók: Jókainé Kiss Éva művésztanár, pedagógus, Jókai Mór Alapiskola, Komárom

Tóth Andrea pedagógus, Jókai Mór Alapiskola, Komárom

Nem akkreditált képzés

Időtartam: 30 óra

Jelentkezők száma max. 25 főRSZ – 2 – Mit, miért és hogyan? - A különböző szövegtípusok megértésének tanítása aktív, interaktív és reflektív tanulási technikákkal


Célcsoport: tanítók, tanárok, fejlesztő pedagógusok

A tréning vezetői: Bartha Jánosné – gyakorlóiskolai vezetőpedagógus, mesterpedagógus, minősítési és tanfelügyeleti szakértő, a Református Pedagógiai Intézet tanulási trénere, tehetségfejlesztő szakértő, RWCT nemzetközi tréner
Bartha Jánosné – gyakorlóiskolai vezetőpedagógus, mesterpedagógus, minősítési és tanfelügyeleti szakértő, a Református Pedagógiai Intézet tanulási trénere, tehetségfejlesztő szakértő, RWCT nemzetközi tréner
Szalay Mária – gyakorlóiskolai vezetőpedagógus, mesterpedagógus, minősítési és tanfelügyeleti szakértő, a Református Pedagógiai Intézet tanulási trénere, drámapedagógus, mentálhigiéné és egészségfejlesztő, RWCT tréner
Munkahely: Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola, Debrecen
Munkahely: Debreceni Református Hittudományi Egyetem Felnőttképzési Központ
Nem akkreditált képzés

Időtartam: 30 óra

Jelentkezők száma max. 25 főRSZ– 3 – A néphagyomány beépítése az óvodai és iskolai nevelő-oktató munkába

Célcsoport: óvodapedagógus, alsó tagozatos tanítók, művészeti alapiskolák pedagógusai, nevelők, kontinuális képzés tanítója, pedagógiai asszisztens
Akkreditált képzés - 15 kreditpont
Előadók:
Ádám Csilla, Benko Pál, Benko Tünde, Dóczé Mónika, Dobi Pál, Konkoly Annamária, Sándor Ildikó, Szerényi Andrea, Tálas Ágnes, Varga Lia

15 kreditpont


Résztvevők száma: max. 20 fő