Meghívó – III. FELVIDÉKI TEHETSÉGNAP
2017-05-21
KM – 2 – Karvezetés kurzus kezdőknek és haladóknak
2017-05-22
Minden elem

KM – 1 – Vizuális nevelés: tantárgyközi integráció a művészeti nevelés eszközeivel

Igazgyöngy AMI – Tantárgyközi integráció a művészeti nevelés eszközeivel

Célcsoport:

Alap- és középiskolai pedagógusok, nevelők,  óvónők, művészeti alapiskolák pedagógusai.

Az alkotó folyamat élményének biztosítása a kreatív képzőművészeti technikák segítségével.

Azok számára ajánljuk a képzést, akiknek nem a tananyag, hanem a gyermek a fontos a tantás-tanulás folyamatában. Az, hogy jól érezze magát a  gyerek az iskolában, a tanulási folyamat alatt  és hosszú távú ismereteket, képességeket szerezzen.

Alapelvek:

-Az alkotás érzelmi többlete hihetetlen támogatás a tanulásban.

-A művészeti nevelés, mint komplex személyiségfejlesztést kell, hogy megjelenjen.

-Ha hallom-elfelejte, ha látom megjegyzem, ha megcsinálom-megértem.

-Csak azt tudom ábrázolni, amiről ismereteim vannak.

-A vizuális megjelenítés segíti az értelmezést és a bevésést.

-A bal agyféltekés tevékenységet segíti a jobb agyféltekés alkotás.

-A munkában az ismeretanyag mellett egyenrangú feladat a szociális kompetenciák fejlesztése is.

A sikeres alkotás a gyerekben hihetetlen motivációt alakít ki. Az alkotás adta sikerélmény érzelmi többletet ad, ami elősegíti, hogy az ábrázolt dolog, ismeret, kép maximálisan bevésődjön. Az alkotási folyamatban a rész-egész viszonylata, a logikai kapcsolatok, működéseket is megérinti. Az ismeretek összegyűjtése, majd új struktúrába történő felhasználása megtörténhet rajzi feladatok formájában is. Legkönnyebben alkalmazható az irodalomban, a természetismerethez kötődő tananyagokban (biológia, földrajz, környezetismeret), a történelemben, az ének-zenében, az életvitelhez, osztályfőnöki órákhoz kapcsolódó feladatoknál és a nyelvoktatásban.

A vizuális neveléssel minden kompetenciaterület fejleszthető.

Önismerettel összefüggő kompetenciák: érzelmek tudatossága,  önállóság, autonómia, identitás, hitelesség.

Önszabályozás: érzelmek kezelése: sikerkezelés, kudarctűrés, kitartás.  Felelősségvállalás, törődés, tekintet másokra, tolerancia, nyitottság, véleményformálás, bizalom.

Énhatékonyság érzés: pozitív önértékelés, konstruktív self-érzések.

Szociális kompetenciákhoz szükséges kognitív készségek: információkezelés, információ feldolgozás,  problémakezelés,  problémaazonosítás, reális célkitűzés, problémamegoldás, kritikai gondolkodás, szabályalkotás, szabálykövetés, kreativitás, nyitottság, rugalmasság.

Társas kompetenciák: empátia, kommunikációs készségek, véleményalkotás, vitakészség, együttműködés, konfliktuskezelés, visszautalás, társadalmi részvétel.  Az alkotási élmények transzfer hatása a tanulási folyamatokra.

A képzésen gyakorlati feladatmegoldásba ültetett ismeretátadás történik, ahol a pedagógusok saját élményű tanulással tehetik magukévá a tartalmakat.

Török Zita, Igazgyöngy AMI Berettyóújfalu- igazgatóhelyettes

Karácsony Krisztína Igazgyöngy AMI Berettyóújfalu- művésztanár

 

VIZSGA

A képzés sikeres befejezésének feltételei:

  1. beadandó:Animációs program-tervezet készítése a tanulók részére egy konkrét képzőművészeti alkotáshoz. Word A4, 1-2 normaoldal.
  2. beadandó:A virtuális galéria és a googleartproject.com használata egy konkrét tanítási órán. Az óra módszertani felépítésének kidolgozása. Word A4, 1-2 normaoldal.

A program befejezése: a lektor és a program résztvevői előtt.

 Zárómunka: Egy képzőművészeti projekt-tervezet kidolgozása a galériapedagógia elemeinek felhasználásával, 10 diás PowerPoint. 

 

A Komáromi Módszertani Pedagógiai Központ által akkreditált továbbképzésekre a jelentkezési lap a következő linken érhető el 2017. június 12-20. között

 

Módszertani Központ – jelentkezés