KM – 3 – „Mit, miért és hogyan?” a különböző szövegtípusok megértésének tanítása aktív, interaktív és reflektív tanulási technikákkal
2017-05-22
KM – 5 – Stressz-és kiégés
2017-05-22
Minden elem

KM – 4 – „Hatékony iskolát mindenkinek” inkluzív nevelés a gyakorlatban

Hatékony iskolát mindenkinek-inkluzív nevelés a gyakorlatban

 Egyre nagyobb a társadalmi igény a minden tanuló számára hatékony, eredményes együttnevelést megvalósító iskolákra. A Gyermekek Háza kiemelt figyelmet fordít a befogadó (inkluzív) iskolai környezet kialakítására, működtetésre. Az iskola valamennyi tanulója számára biztosítja az egyéni bánásmódot, a sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatását valósítja meg, és nagy hangsúlyt fektet a tehetséggondozásra is. Kidolgoztuk azt a differenciáló tanulásszervezési módot, mely a fentiek hatékony megvalósítását teszi lehetővé.
A továbbképzés célja

A Gyermekek Háza inkluzív nevelési, oktatási gyakorlatára épülő képzés célja, hogy a pedagógusokat megismertesse a befogadó iskolai környezet kialakításának elméletével és gyakorlati megvalósításával, módszereivel.

A hangsúlyosan gyakorlatorientált képzés során a pedagógusok ismerhessék meg  az egyéni sajátosságok tanórai kezelésének lehetőségeit, pedagógiai módszereit,  alkalmazzák az adaptív, tanulói aktivitásra és együttműködésére építő tanulásszervezési módokat, az egyéni fejlesztést biztosító, differenciáló szervezeti kereteket, tanulásirányítási eljárásokat.

 

A képzés rövid tartalma

 • Szemléletformálás, problémafeltárás
 • Az inkluzív iskola jellemzői
 • Adaptív tanulási környezet
 • Hatékony tanuló-megismerés
 • Egyéni sajátosságokhoz igazodó tanulásszervezési módok (differenciált rétegmunka, kooperatív taulás, projekt)
 • A tananyag differenciálása
 • Tanulási stílusok, többszintű intelligencia
 • Pedagógusszerep
 • Kapcsolatok az iskolában
 • Személyre szabott értékelés

A továbbképzést saját élményű, együttműködő tanulás jellemzi. A Gyermekek Háza gyakorlatának megismerését tematikus órarészletek bemutatása, elemzése biztosítja.

Időtartam: 30 óra

Célcsoport: tanítók, tanárok, fejlesztő pedagógusok

A tréning vezetői:

Montay Beáta – a Gyermekek Háza mesterpedagógusa, gyógypedagógus, tanító, közoktatási szakértő, gyakorlatvezető

Szabó Éva – a Gyermekek Háza mesterpedagógusa, tanító, közoktatási szakértő, gyakorlatvezető

 

VIZSGA:

A képzés sikeres befejezésének feltételei:

 

 1. beadandó: Drámaterápiai stratégiák összegzése egy választott szakirodalom alapján. Word A4, 4-4 normaoldal.
 2. beadandó: Sajátos nevelési igényű tanuló fejlesztési terve a drámapedagógiai eszközeinek felhasználásával. Word A4, 2-3 normaoldal.
 3. beadandó: Drámapedagógiai módszerek a gyakorlatban – saját program bemutatása. Word A4, 2-3 normaoldal vagy 8-10 diás PowerPoint.

A program befejezése: háromtagú vizsgabizottság előtt.

Zárómunka: Komplex drámapedagógiai program bemutatása, amely tartalmazza a sajátos nevelési igényű tanuló diagnosztikáját, az oktatási-fejlesztési tervet, valamit az elért eredmények értékelését. Word A4, 3-4 normaoldal vagy 10-12 diás PowerPoint. 

 

A Komáromi Módszertani Pedagógiai Központ által akkreditált továbbképzésekre a jelentkezési lap a következő linken érhető el 2017. június 12-20. között

 

Módszertani Központ – jelentkezés