KM – 8 – A Prezi mint hatékony módszertani forma az oktatásban
2017-05-22
KM – 10 – Szót értünk…, Szó-beszéd…
2017-05-22
Minden elem

KM – 9 – Bevezetés a konduktív pedagógiába

Mozgássérült gyermekek és felnőttek komplex fejlesztése Pető András alapelvei nyomán

A képzés célja:

A képzésben résztvevők betekintést nyerhetnek a Pető András által kidolgozott konduktív pedagógia, a világhírű Pető módszer alapjaiba. A képzés célja, hogy a többségi pedagógusok megismerkedjenek a mozgásfogyatékkal élők speciális tünteivel és szükségleteivel, illetve rálátást kaphassanak arra, mi történik neveltjükkel, tanulóikkal, amikor konduktív fejlesztésen vesznek részt akár Szlovákiában, akár Magyarországon.

Olyan átfogó, praktikus, könnyen felhasználható ismeretek nyújtása, amely a mozgásszervi problémával és részképesség zavarokkal küzdő sajátos nevelésű igényű gyermekek, tanulók – legyenek bármely életkorban és bármely intézménytípusban – beilleszkedését segíti a többségi intézményekbe, illetve a velük foglalkozó pedagógusok munkáját megkönnyítheti.

 

A képzés tartalma:

A képzés által bővül a pedagógusok ismerete az idegrendszer károsodása következtében létrejött mozgásproblémákról, kórképekről, a vezető- és társtünetekről. Betekintést ad a konduktív pedagógia történetébe – 1945-től napjainkig -,  ismerteti a konduktív pedagógia alapelveit, melyek nem csak a mozgásfejlesztést tűzik ki célul, hanem az egész személyiség komplex fejlesztését. A hallgató megismerkedik a konduktív pedagógia alapvető fejlesztési formáival, a konduktív nevelés speciális és mindenki által ismert eszközeivel.

A módszertan ismertetése kiterjed minden életkorra: a mozgássérüléssel élő gyermekek korai fejlesztésére, óvodai, iskolai nevelésére és oktatására, röviden érinti a mozgásfogyatékkal élő felnőttek fejlesztési lehetőségeit is. A hallgatók megismerkednek a csoportos és egyéni fejlesztés különbségével, intervallum és utazó konduktori ellátás jellemzőivel.  Tapasztalatokat szerezhetnek úgynevezett érzékenyítés által a fogyatékosság megéléséről, mely által a pedagógusok befogadó szemlélete erősödik, és amelyet saját pedagógiai gyakorlatukba beépíthetnek.

A pedagógusokat képessé teszi a különféle tanulási nehézségek, részképesség zavarok megkülönböztetésére.  A konduktív pedagógia módszertanából részletesen megismerik a differenciálás jelentőségét.

A pedagógusok betekintést nyernek a konduktív fejlesztés által használt mérési eszközök rendszerébe, egy-egy mérősor kipróbálásán keresztül gyakorlati ismereteik is bővülnek.

A képzés a sajátos nevelési igényű gyermeke, tanulók egyéni fejlesztési tervének készítéséről is nyújt ismeretet a pedagógusnak. Saját élményen keresztül szerez tapasztalatokat a különféle pedagógusszerepekről, melyeket a fejlesztő és inkluzív nevelésben betölthet.

 

A bevezetés a konduktív pedagógiába tréning tevékenységekre lebontott tartalmi elemei:

 • A konduktív pedagógia története
 • A fogyatékosság osztályozása, típusai
 • Mozgássérülést okozó kórképek vezető és társtünetei (tanulási képességek zavarai, érzékelési, észlelési zavarok) gyermek és felnőttkorban
 • Érzékenyítés
 • A konduktív pedagógia alapelvei
 • Komplex konduktív fejlesztés: hely és helyzetváltoztatás fekvő, ülő álló helyzetben, manipuláció fejlesztés, érzékelés-észlelés fejlesztése, kognitív fejlesztés, részképesség fejlesztés (dislexia, dysgraphia megelőzése, korrekciója, figyelmi problémák korrekciója stb.) önellátási teendők tanulása,
 • Konduktív fejlesztés eszközei
 • Fejlesztési formák: (korai fejlesztés, konduktív óvoda, konduktív iskola, felnőttek fejlesztése, intervallum nevelés, szűrés, egyéni és csoport foglalkoztatás, mamás csoport, utazó konduktori hálózat, szakszolgálati fejlesztő tevékenység)
 • Mérés, megfigyelés
 • Integráció vagy inkluzíó? Az együttnevelés kérdései
 • Egyéni fejlesztési terv készítése; egyéni szükségleteknek megfelelő differenciálás csoportos tevékenység során

Alkalmazott módszerek:

előadás, film, tréning, gyakorlatorientált csoportmunka, esetmegbeszélés 

Időtartam: 30 óra (15 blokkban)

Célcsoport (a csoport létszáma maximum 15-20 fő) :

Óvónők, tanítók, tanárok, fejlesztő pedagógusok, pszichológusok, Nevelési Tanácsadókban dolgozó szakemberek, főiskolai, egyetemi oktatók

A tréning vezetője:

A Pető András Főiskola Pedagógia Intézetének pedagógiai szakértő munkatársa

Kapcsolattartó:

Mátyásiné Kiss Ágnes (+36 1 224-1571; +36 70 198-8537)

Pető András Főiskola Pedagógiai Intézetének igazgatója

1125 Budapest, Kútvölgyi út 6.

pedagogiai.intezet@peto.hu