KM – 7 – Mesepedagógia alapjai – népmesekincstár
2017-05-22
KM – 9 – Bevezetés a konduktív pedagógiába
2017-05-22
Minden elem

KM – 8 – A Prezi mint hatékony módszertani forma az oktatásban

A Prezi mint hatékony módszertani forma az oktatásban

A képzés célja

A Prezi az utóbbi évek egyik legnagyobb magyar sikertörténete. Nemcsak egy olyan szerkesztőprogram, amely alapvetően változtatta meg a prezentációról alkotott képünket, hanem az egész világot behálózó közösség. Egy eszköz, amely az emberi gondolatok és történetek bonyolultságának megragadására törekszik.

A képzés során az érdeklődőket a teljesen kezdő státuszból juttatjuk el arra a szintre, amikor a Prezi eszköztárának 90%-át magabiztosan használni tudják. Ez nem jelenti azt, hogy egy hét alatt mindenki profi prezentálóvá válik, sokkal inkább azt, hogy a hét végére minden résztvevőnek meglesz minden tudása ahhoz, hogy önállóan kísérletezzen és alkosson a programmal. Az igazi kaland a nyári egyetem után kezdődik!

A képzés tartalma

A Prezi bemutatása

A Prezi fiók kezelése (regisztráció, navigáció, menühasználat, prezi létrehozása)

Prezik szerkesztése (szövegek szerkesztése, fájlok importálása, rajzolás, keretek, “útvonal” beállítása)

Grafikák importálása

Kommunikáció a tér segítségével

Témák, sablonok módosítása

Prezik publikálása (letöltés, nyomtatás, web-oldalba ágyazás, megosztás, küldés stb.)

Segédprogramok használata (pl. Ingyenes vektorgrafika szerkesztő, ingyenes LaTeX egyenletszerkesztő – a csoport igényeihez alkalmazkodva)

Csoportos prezikészítés

Időtartam: 30 óra

Célcsoportok: tanítók, tanárok, nevelők, intézményvezetők

A tréning vezetői: Tóth Gábor, a Marianum Egyházi Gimnázium tanára

Bóna Tamás, Kováts József Alapiskola, Bátorkeszi

VIZSGA

Az akkreditált tanfolyam teljes időtartama 60 óra, melynek megoszlása: 36óra tantermi képzés és 24 óra önművelés. A képzés sikeres befejezésének feltételei:

 

  1. beadandó: A prezentáció témájának meghatározása, céljának megfogalmazása és a prezentáció struktúrájának kidolgozása. Word A4, 2normaoldal vagy 8diás PowerPoint. 
  2. beadandó: Prezentáció készítése a választott témára a prezentációkészítő szoftver funkcióinak felhasználásával. A konkrét oktatási módszer és az időintervallum meghatározása egy tanítási órán belül. 15 diás PowerPoint.
  3. beadandó: A sikeres prezentáció 10 alapszabályának definiálása.A tanulókkal való kommunikációs terv kidolgozása és a prezentáció lehetséges buktatóinak meghatározása. Word A4, 1-2 normaoldal vagy 3-4 diás PowerPoint.

A program befejezése: a lektor és a program résztvevői előtt.

 

Zárómunka: Egy konkrét tantárgyi témakör feldolgozása és prezentálása a prezentációkészítés elemeinek felhasználásával. 18-20 diás PowerPoint. 

 

A Komáromi Módszertani Pedagógiai Központ által akkreditált továbbképzésekre a jelentkezési lap a következő linken érhető el 2017. június 12-20. között

 

Módszertani Központ – jelentkezés