Élményekkel és alkotói tapasztalattal gazdagodva tértek haza a táborlakók (GALÉRIA)
2016-07-08
Találkozás a Vasárnap c. hetilap szerkesztőivel (GALÉRIA)
2016-07-12
Minden elem

Megnyitották az SZMPSZ XXV. Nyári Egyetemét (GALÉRIA)

A jubileumi, XXV. Jókai Mór Nyári Egyetem megnyitóján, Komáromban mondott beszédet Potápi Árpád János. A nemzetpolitikáért felelős államtitkár azt hangsúlyozta: a pedagógus stratégiai hivatást lát el, mely a közösség szempontjából kulcsfontosságú: „Itt, a XXV. Jókai Mór Nyári Egyetemen nemcsak a felvidéki magyar pedagógusokat köszönthetjük. Köszönöm az SZMPSZ-nek, hogy a nagy múltú nyári egyetem híre már régen bejárta a Kárpát-medence minden szegletét, s most is vannak itt pedagógusok az Anyaországból, Erdélyből, Vajdaságból és Muravidékről is. Nemcsak a Felvidéken, hanem minden utódállamban stratégiai jelentőségű a pedagógus hivatása, hiszen a jó oktató nemcsak tanít, hanem nevel is: hivatástudatra, magyarságra. A magyar közösség szervezése elképzelhetetlen lenne a kiválóan képzett pedagógusaink nélkül.”

Jókai Tibor, az SZMPSZ elnöke elmondta: 25 évvel ezelőtt, a kezdetekkor, úttörő szerepet töltött be a rendezvény, hiszen ez volt az első olyan szakmai fórum a Kárpát-medencében, mely a magyarajkú, kisebbségi létben hivatást teljesítő pedagógusok szakmai fejlődését szolgálta, valamint a szaktudományok legújabb eredményeivel és módszertani újdonságaival ismertette meg a pedagógus-társadalmat.

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöksége a emlékplakettekkel és oklevelekkel jutalmazta azokat a kulcsfontosságú szerepet betöltött tanáregyéniségeket és szervezőket, akik a rendezvény elmúlt 25 évét gazdagabbá, minőségibbé tették. Kiemelték a meghatározó szerepet betöltő Pukkai Lászlót, a nyári egyetem ötletgazdáját, Ádám Zitát, Pék Lászlót, Fodor Attilát és Király Annamáriát. Oklevéllel illették az ünnepségen Bukovszky Jánost, Varga Ferencet és Suba Annát. Az egykoron Nagymegyeren szervezett nyári egyetemek kitüntetett szervezője Raffai Mária, Varga Frigyes, Nagy Ernő, Domonkos Judit és Varga Éva. A dunaszerdahelyi szervezők közül Csölle Terézia, Gúgh Béla, Szetyinszky Veronika, Homoly Éva, Nagy Árpád és Kiss Anasztázia vehetett át érdemlapot. A rimaszombati vezéregyéniségek közül Csúsz Lászlót és Csúsz Ilonát, a kassai szervezők közül Kožár Júliát, Diószeghy Árpádot, Válent Katalint és Hanesz Angelikát ítélték eredményesnek. Az elmúlt 25 év komáromi szervezői, akik szintén virágcsokorral, oklevéllel és elismerő szavakkal gyarapodtak: Varga Lajos, Pálinkás Zsuzsa, Andruskó Imre, Csintalan Zsuzsa és Fekete Irén.

Az illusztris vendégek sorát bővítette a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Nyári Egyetemén Böjte Csaba ferences szerzetes is, aki a nyitóelőadást tartotta „A világ csak akkor lesz jobb, ha mi magunk is jobbak leszünk” címmel: „A nagy Isten, mielőtt egyetlen prédikációt is mondott volna, vagy csodát tett volna, mert gyermeknek lenni. Azt gondolom, hogy fontos az, hogy mi, pedagógusok merjünk gyerekek lenni, jókedvűek lenni! Merjük egymást megkacagtatni, hiszen a mi Urunk, Jézus Krisztus is azt mondja: szeretné, hogy az ő öröme a mi örömünk legyen, s így az örömünk teljes legyen.” A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége 25. Nyári Egyeteme az egész Kárpát-medencéből csaknem 400 résztvevőt vonzott a két képzési helyszínre, Révkomáromba és Rimaszombatba – a Kárpát-medence minden szegletéből.

A rimaszombati Tompa Mihály Református Gimnázium dísztermében nyitották meg a Jókai Mór Nyári Egyetem testvér rendezvényét: a II. Rákóczi Ferenc Nyári Egyetemet. Rimaszombatban Ádám Zita alelnök mondott köszöntőt, a nyitó előadást pedig Gyarmathy Éva szakpszichológus, az MTA tudományos főmunkatársa tartotta „A kis kiborgok és a kritikai gondolkodás” címmel.