Külhoni tartalommal bővült az Okos Doboz digitális oktatási portál
2021-11-18
Fáy Digitális Oktatási Program külhoni magyar nyelvű iskoláknak
2021-11-26
Minden elem

Schiller Pál emlékére

Azt hiszem, varázsló volt  közöttünk, aki most a Teremtőt szórakoztatja kémia kötéseivel, grafikonjaival, kísérleteivel,  talán új vegyületeket kotyvaszt az égi lombikokban, amit lepermetezve  a Földre  jobb lesz tőle az ember, olyan szelíd, kedves, intelligens,  széles látókörű, amilyen Schiller Pál volt földi életében.  Mert Pali ismeri ennek a csomagnak a kémiai összetételét.

A halk szavú, hallatlanul sokrétű adottságokkal megáldott ember, Schiller Pál tanár úr, kedves kolléga,  a sajógömöri alapiskola egykori tanítója, igazgatója 2021. november 19-én kopogtatott az Úr felhőkbe burkolt mennyei ajtaján, égi munkára jelentkezett, mert  ideje letelt, befejezte földi pályafutását. Hiszem, az online égi világban az Úr maga mellé emeli, hogy segítsen neki azoknak a labdacsoknak az összegyúrásában, amiben elegendő arányban   van a jóság, az emberbaráti szeretet, a megértés, a segítőkészség, a humor, a csipetnyi építő kritika, az igazságérzet, a mások megbecsülése, az odafigyelés, a másokhoz hajolás, a tisztelet, a hűság, a kitartás, a szeretet, az intelligencia.

Schiller Pál Losoncon született értelmiségi szülők egyetlen gyermekeként, a füleki  magyar gimnáziumban érettségizett, majd a nyitrai tanárképző főiskolán szerzett matematika-kémia szakon tanári képesítést.

Élete első állomása az ajnácskői alapiskola volt, ahol tudását bűvészmutatványai segítségével vitte közelebb tanítványaihoz. A következő állomás, ami a nyugdíjaztatásig tartott, a sajógömöri alapiskola volt, ahol az igazgatói posztot is betöltötte.

Schiller Pál nem egyszerű tanárember volt, hanem reneszánsz érdeklődésű pedagógusként ismertük őt. Minden, ami nemes az életben, ő ahhoz természetesen vonzódott példát mutatva tanítványainak.

Aktív és elkötelezett tagja volt a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének, a kilencvenes évek második felében a rimaszombati területi választmányának elnöki tisztét is betöltötte.

Tanári konferenciák, pedagógus-továbbképzések  állandó résztvevőjeként ismertük. Életében elkötelezettje volt a szakmai fejlődésnek.  Nyugdíjas éveiben is a kémia tanítása  módszertani fortélyainak  közreadásával kísérletezett, hogyan tehetné élvezetesebbé  a tantárgyat a  tanulók számára. Élete végéig alkotó ember volt. Még megérhette, hogy élete utolsó szakaszában  írt kémia tankönyv és munkafüzet a tanulók, a pedagógusok kezébe kerülhetett. Köszönjük, Pali, köszönik a tanulók, tanítványok, hálás kollégák a szellemi útmutatást.  Kedves Pali,  hiányzol nekünk, evilági sártaposóknak!  Néha, ha  felnézünk a csillagokra, várjuk, üzenj  nekünk  fényjelekkel, hogy az égi hazában is otthonra találtál. Üzenj, hogy az emberi lelket nemesítő  labdacsok úton vannak a Föld nevezetű bolygó felé.

Kedves Pali! Legyen  az égi haza elviselhető számodra a találkozásig. Mert találkozunk.

Hálatelt szívvel emlékezünk Rád. Legyen neked könnyű a föld, amely befogad. Emléked szívünkben él tovább.