A helyi és regionális értékek, illetve a természettudomány – foglalkozássorozat
2017-07-25
Országos Tanévnyitó Ünnepség Nagyszelmencen
2017-08-10
Minden elem

Tompa Mihály, a velünk élő költő

Tompa Mihály, a velünk élő költő

Rimaszombat, 2017. június 9.

 

Iskola A projekt megnevezése Tartalom a tan. /koord. száma
1.

Rozsnyói Református Egyházközség Alapiskolája

Életpercek Kisebb jelenetekben jelenítjük meg Tompa Mihály életének főbb szakaszait, állomásait, gazdagítva képekkel, énekkel, versekkel. A háttérben megjelennek azok a helyek, melyeket mi is Tompa nyomán bejártunk, meglátogattunk. A felkészülés során nemcsak az életével, de verseivel is megismerkedtünk, ízelítőt kaptunk a levelezéseiből, bebarangoltuk az általa is csodált és leírt természeti kincseket. A projektnaplónkat most nem saját szemszögünkből írtuk, hanem mintha Tompa feljegyzései lennének. Fényképalbumunk készült, a képeket szintén régi stílusban fekete-fehéren helyeztük el.

A projekttel több osztály bevonásával foglalkoztunk, főleg a nagyobbakat, a nyolcadikosokat és a kilencedikeseket szólította meg a téma. Ők lesznek azok, akik a produktumot bemutatják majd.

 

15 + Uličný Ibolya

Segítők: Kovács Attila, Tóth Sándor

 

Segédeszköz:  vetítésre alkalmas háttér, laptop

 

Idő: 15 perc

2.

Sajógömöri MTNY Alapiskola

Tompa Mihály nyomában Bejétől Kelemérig Miután megismerkedtünk a költő életútjával, leginkább a Bejében eltöltött éveire voltunk kíváncsiak. Utánajártunk, hol találhatunk adatokat ezekről az évekről. A kutatómunka továbbkalauzolt minket Kelemérre és Gőmörszőlősre. Az egynapos kirándulás alkalmával rengeteg új ismerettel gazdagodtunk. Megtudtuk, hogy a vidék milyen értékes természeti adottsággal rendelkezik, ami igencsak felkeltette érdeklődésünket. Meglátogattuk a 93 éves E.Kovács Laci bácsit, aki a Tompa Emlékbizottság egyik alapítója, és lenyűgözött élményszerű rögtönzött előadásával. Ámulattal csodáltuk festményeit, melyek a mondák felé is elterelték a figyelmünket.

A produktumban szerettük volna a sok-sok  érdekes ismeretet megmutatni, ezért alkottunk meg egy olyan társasjátékot, melybe a számunkra legérdekesebbeket bele tudtuk sűríteni.

10 + Pusko Enikő

 

Segítő: Hacsi Gabriella

 

Eszközök: 2 pad, 6 szék,

 

Idő: 20 perc

3.

Tompa Mihály MTNY Alapiskola, Rimaszombat

Tompa, az  ember Tompa Mihály református lelkész, a 19. század, a magyar irodalom egyik legkiemelkedőbb költője. De milyen ember volt Tompa? Milyen jellemmel rendelkezett? Hogyan élte hétköznapjait? Hogyan értette meg magát Hanván az emberekkel? Projektünkben annak jártunk utána, hogy hogyan állta meg a helyét nemcsak lelkészként, hanem emberként, hanvai lakosként. 15 tanuló + Mács Gyöngyi, Bohus Mixtaj Judit, Orosz Judit

 

Segédeszközök: 2 db asztal, 8 db szék, kivetítő. A projektünk: 20 perc.

 

4.

Mocsáry Lajos MTNY Alapiskola, Fülek

A basa kútja Emberi tulajdonság, hogy szeretjük az érdekes emberekről szóló érdekes történeteket. Számunkra ilyen személyiség volt Tompa Mihály is, akiről sok érdekes anekdota maradt fenn Gömörben. Ezek egyike a Basa kútja – című: Egyszer régen az egri basa ittartózkodása idején rátalált a hűs vizű, kristálytiszta hanvai forrásra, melyet  akkor még hatalmas topolyafák szegélyeztek. A fákat azóta kivágták és mára már csak néhány fűzfa maradt a helyén meg a kis patak, melyet azóta is a Basa kútjának forrásvize táplál. Azt, hogy hogyan történt amikor a basa leghűségesebb embereit küldte leányt rabolni a kúthoz, Hanván így őrizte meg az emlékezet. 10 tanuló + Fukács Csilla

Segítők: Mihály Valéria, Kotlár Ildikó

 

Idő:  10 perc

 

Eszközök: 0

5.

Szombathy Viktor MTNY Alapiskola, Feled

A triász A projekt teljes mértékben a diákok érdeklődési körének megfelelő témára épül.

A tanulók kiválasztottak egy – egy bő témát, melyeket fokozatosan szűkítettünk. Végül a választás a triumvirátusra esett. A három költő (Tompa, Petőfi, Arany) kapcsolata, illetve a viharos barátságuk felkeltette a diákok figyelmét. Ezt követően a szakirodalmakat kutattuk, illetve a verses köteteket lapoztuk fel.

A triumvirátus témakörére a gyermekek szemein keresztül, szubjektív megélésükből indultunk ki. A jelenet is e három költő köré csoportosul, bemutatva barátságukat verseiken keresztül. Ám a középpontban a nagy költő Tompa Mihály áll, bemutatva szülőhelyét is.

13 + Kovács Mária, Imrecze Zoltán

 

Idő: 15 perc

 

Eszköz:  kerek asztal, székek

6.

Cakói MTNY Alapiskola

Költői verseny – Erdei lak 1845 tavaszán Petőfi Sándor felvidéki körútra indult, hogy fáradalmait kipihenje. Ezen a körúton huzamosabb ideig Eperjesen tartózkodott, ahol Kerényi Frigyesnek vendége volt, kinek házában sűrűn találkoztak Tompa Mihállyal, aki viszont mint a Péchy fiúk  nevelője lakott Eperjesen. Ekkor merült fel a három költő-barát közt a terv, hogy közösen megénekelnek valamit. Egy alkalommal közösen kirándultak az Eperjes mellett fekvő Villec-hegyre, melynek oldalában egy csőszkunyhó van; ezt énekelték az Erdei lak című költeményekben, amely mindhárom költő költeményei közt megtalálható. A Cakói Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola tanulói a fenn említett költői versennyel foglalkoztak tanulmányozva e három jeles költőnk életútját, műveit. A produktum bemutatja a három verset és a tanulók azok alapján készített képzőművészeti alkotásait. 6 tanuló + Győry Magdolna

Segítők: Szabó Éva, Furman Péter, Bari Károly, Bán Erzsébet

 

Idő: 15-20

 

Eszközök: 3 db. állvány, projektor,  laptop

7.

Kazinczy Ferenc MTNY Alapiskola, Tornalja

Két csillag  gyúlt … 8.            A projektben Tompa Mihály és Arany János kapcsolata van kiemelve. A címet egy vers ihlette. A projekt mottója Tompa Mihály Tornácomon című versének részlete.

A munkában hetedikes és nyolcadikos tanulók vesznek részt.

Tompa rövid életútja mellett elhangzanak róla szóló versek, általa írt versek megzenésített változatban, melyet iskolánk nyolcadikos tanulói adnak elő, valamint néhány adoma is dramatizálásra kerül.

13 tanuló + Ligárt Nikolett, Kovács Beáta

 

Segítők: Kovács Andrea, Kosztúr Ágnes

 

Idő: 15-20 perc

 

Eszközök: projektor, székek, asztalok

8.

Óvoda, Fábry Zoltán Alapiskola és Szakközépiskola, Rozsnyó

Tompa és a forradalom Egy film segítségével mutatjuk be a fiatalkori Tompát. A film Rimaszombatban játszódik, s ennek a főszereplője az egyik diákunk. A fiatalkori Tompáról is szó esik, majd kitekintést nyerünk a papi pályájára is. Ezután egy beszélgetés lesz biológus, irodalmár és forradalmár szemszögéből. A gólyához című vers kerül a középpontba, majd Tompa forradalmi szerepe kerül előtérbe. 6 tanuló + Tamás Ákos

 

Segítők: Tóth Lucia, Gyuricza Szitai Xénia, Gál Nikola, Boczko Szilvia

 

Idő: 10 perc

Segédeszköz: számítógép, projektor, vetítő vászon, asztal, szék

9.

Hanvai MTNY Alapiskola

Tompa, a hanvai pap   Projektünk Tompa Hanvához kötődő kapcsolatát dolgozza fel, valamint azt, hogy Tompa hogyan került Hanvára papnak. Bemutatja Darvas Pál és Tompa baráti kapcsolatát, majd barátságuk végét. Kiragadtunk egy humoros történetet “Ferenc Dani bibliája”, ami rámutat, hogy Tompa kemény természete ellenére nem vetette meg a humort sem. Produktumunk záróelem- ként A madár fiaihoz című dalt adjuk elő Farkas Csaba gitár kíséretével. 11 tanuló + Galko Andrea

Segítők: Hegedűs Jolán,

Dávid Krisztína,

Nagy Andrea,

Váradi Andrea

 

Idő: 15-20 perc

Eszközök: : Projektor, laptop, lóca

10.

Rimaszécsi Speciális MTNY Alapiskola

Tompa virágai Tompa Mihályt sokan úgy emlegetik, mint a virágok szerelmesét. Virágversei a  természet iránti szeretetéből születtek. Ezek a szép versek a Rimaszécsi Speciális Alapiskola tanulóinak és pedagógusainak is elnyerte tetszését. Számukra egyértelművé vált, hogy a feldolgozásra kerülő témát Tompa virágokhoz írt verseiből merítik. Előadásukban hallhatunk szép virágverseket, megismerhetjük a kis pitypang történetét, miközben a színpadon megelevenednek a mesében elhangzó virágok. A tanulók e projekten keresztül mutatjuk be Tompa virágköltészetét. Hallgassák őket szeretettel. 9 tanuló + Bettes Eszter

Segítők: Dulay Olívia, Hegedűs Gábor, Mihály Csilla, Orbán Gyöngyi, Bodon Sándor

 

Idő: 20 perc

 

Eszközök:  asztal

11.

Bátkai Alapiskola

Mit láthatott Tompa Mihály a hanvai templomdombról? A Bátkai Alapiskola tanulói azon gondolkodtak el, mit láthatott Tompa Mihály a hanvai templomdombról. A látvány megjelenítésére egy újszerű eszközt, a virtuális valóság, azaz a VR felvételt használták. A tavasz folyamán a felvétel egyes elemeihez keresték Tompa verseiben a kapcsolódási pontokat. Aki keres, talál. Találtak. Most azt mutatják be nekünk, milyen volt a bemutatóra való felkészülésük FőPRÓBÁja. 8 tanuló + Ondrejcsák Csilla

Segítők: Valacsay Henrietta, Gyurán Ágnes

Idő: 15 pec

Eszközök: vetítő, vászon, WIFI elérhetőség, mikrofonok,

12.

Dernői MTNY Alapiskola

A virágok tánca Projektünk témája a költő regélő kedvéről szól. Előadjuk miként teremtette meg a Virágregéket, szólunk a virág- és természetszeretetéről, képzelete gazdagságáról, mely hol egyszerűbb, hol gazdagabb. A virágok gondolkodni, érezni képes lényekként jelennek meg, legtöbbjüknek jelképes értelmük van. Aztán kinyílik “Az erdei lak” és virágaink megszólalnak majd táncba vegyülnek. Virágaink (a lányok) éreznek, szeretik egymást, örülnek, de sokszor szomorúságba hullanak. Elénk tárul egy gyengéd, árva élet, maga a költő világa. A lányok kiválasztották a számukra legkedvesebb virágot és magukra öltötték. Végül a költő fohászával zárulnak. 12 tanuló + Cseh Noémi

 

Segítők: Johmann Szabocs

 

Idő: 20 perc

 

Eszközök: CD lejátszó, projektor, vetítő

13.

Rimaszécsi Alapiskola

Tompa pohara Iskolánk ebben az évben Tompa körüli adomákat fogja feldolgozni. Tompáról ismert, hogy jó adomázó tehetsége volt, és szerette a baráti összejöveteleket. A projekt kerettörténete a Miskolcon összegyűlő baráti társaság vacsoraasztala, ahol borozgatás közben gyakran szórakoztatták egymást vidám történetekkel, anekdotákkal. A társaság ezekből az anekdotákból szemezgetett. Projektünk a kevésbé ismert anekdotákat mutatja be Tompáról. 15 tanuló + Peťko Lívia

Segítők: Ligárt Erzsébet, Németh Aladár,Madarász Zsuzsanna és Sósik Erika

Idő: 20 perc

 

Eszközök:  asztal, 12 szék, vetítő, mikrofon

14.

Tompa Mihály Református Gimnázium, Rimaszombat

Tompa és a hanvai gyülekezet – Tompa mint lelkész A IV. osztályban megvitatásra került Tompa Mihálya, melynek eredménye egy ötletbörze volt. Az itt született ötleteket felírtuk, majd két további beszélgetés alkalmával leszűkítettük – így született meg a cím. Ezzel behatárólódott az a szűk időszak (1855-1860), amellyel mélyebben foglalkoztunk négy csoportban: történelmi háttér, öltökdödési szokások, étkezési szokások, ételek és a református gyülekezet mindennapjai. A megszerzett ismereteket, információk megosztása után, igyekeztünk azokat egy egységes képpé összeállítani, már abban is gondolkodva, mit és hogyan tudnánk bemutatni. Ezek után született meg a forgatókönyv. Projektünk fő része a hanvai gyülekezet egy presbiteri gyűlését mutatja be, amelyen rendhagyó módon helyet kap a történelmi háttér bemutatása is a gyülekezet aktuális problémáinak taglalása mellett. Produktumunkat színesíti a kor öltözködésének divatlapban történő bemutatása, amelyekből a színpadon is megjelenik pár darab. Mivel a gyülekezet életéhez szorosan hozzátartozik az istentisztelet, ezért egy hanvai anekdotával zárjuk produktumunkat (Tompa megfeddi feleségét a gyülekezet előtt, mivel késik az istentiszteletről), ezzel téve oldottabbá a komoly történelmi-társadalmi mondanivalót. 17 tanuló + Ádám Lilla, Molnár Beáta

 

Idő:  15 perc

 

Segítők:

 

Eszközök: 0

15.

Dénes György MTNY Alapiskola, Pelsőc

A halász és az aranyhal Tompa Mihály A halász meg az aranyhal c. népregéjét dramatikusan dolgoztuk fel. A produkciót fakanálból készült bábokkal adjuk elő. A projekttel 2016 októberében kezdtünk foglalkozni az irodalmi szakkörön. A tanulók a pedagógusokkal kutatták Tompa életét, írásait, a kort, amelyben élt. A hónapokon át tartó kutatás és projekttevékenység produktuma lett az említett néprege dramatikus feldolgozása. 14 + Szcsuka Edit, Király Katalin

 

Segítők: Farkas Anna, Varga Éva, Kulik Szilvia

 

Idő:  15 perc

 

Eszközök: CD lejátszó, mikrofon

16.

Óvoda és Alapiskola, Szádalmás

Galamboskő Tompa Mihály 200 egy multidiszciplináris, hosszútávú, iskolai projekt. Fő célunk Tompa Mihály életének, munkásságának, műveinek élményszerű-cselekvő megismerése volt. A TM 200-at egy helyi téma köré főztük össze. Azt lehet mondani, hogy a Galamboskő lett a projektünk vezérmotívuma.

A projekten belül több heterogén csoport alakult ki, melyek különféle területeket dolgoztak fel, mint például Virágregék elemzése, anekdoták dramatizálása, matematikai szöveges feladatok összeállítása, Virágregék ihlette florisztikai alkotások, templomban való közös éneklés, véleménykutatás Tompáról a falukban, túra a Galamboskőre, mely helyeken élt/járt TM – térképen való kijelölése. A csoportok munkájáról egy csapat folyamatosan riportokat (hang és képanyagot) készítettek.

A csoportok (résztémák) termékeiből (kép/hangfelvételek, fényképek, rajzok, térkép, gondolattérképek, feladatlapok, eredménylisták) a kilencedikes tanulók csoportja készít műsort. A műsor dramaturgiája egy talk showhoz hasonlít. A műsorvezető beszélgetőpartnere Tompa Mihály, aki születésének 200. évfordulóját ünnepli. A beszélgetés során kitérnek Tompa életének egyes eseményeire, melyeket vetítésekkel/bejátszásokkal (résztémák produktumai) rövid humoros jelenetekkel tarkítanak.

Külön érdekessége a projektünknek, hogy egy Tompa Mihály emlékfüzettel (TM projekt portfóliója) is készülünk.

15 tanuló + Badin Ivett

 

Segítők:  Pogány Tünde,  Takáč Veronika,

Zsigrai Anett

 

Idő: 20 perc

 

Eszközök:  kettő vezetékes mikrofon,

dataprojektor,

notebook és

kettő fotel,

hangosítás

 

17.

Óvoda és Alapiskola, Almágy

Indulj el egy úton Életútjának legfontosabb állomásait végigjárva bemutatjuk a helyszíneket, illetve az emlékét őrző szobrokat.

Tompa Mihály dicsőségét, nagyságát úgy Magyarországon, mint a Felvidéken számos szobor, emléktábla, emlékszoba őrzi. Ezek nyomába eredtek az Almágyi Alapiskola és Óvoda tanulói. Életútjának legfontosabb állomásait végigjárva bemutatják a helyszíneket, illetve az emlékét őrző szobrokat.

„Indulj el egy úton…” – felcsendül a gitár, megszólal a citera és kezdődik az utazás.

Tartsunk  hát mi is velük, Gömör domboldalairól indulva Sárospatakon és Budapesten keresztül Igricit és Kelemért érintve vissza Gömörbe.

Legyünk részesei mi is ennek az irodalmi időutazásnak!

12 tanuló + Agócs Andrea, Agócs Ildikó

 

Segítők: Pelle Katalin, Tóth Tünde, Balázs Henrietta, Agócs Péter, Agócs Eszter, Kovács Árpád, Tóth József, Agócs Éva

 

Idő: 20 perc

 

Eszközök: vetítéshez alkalmas technikai eszközök, 4 asztal citerához, mikrofon

 

Összesen:  201 tanuló, 25 koordinátor/tútor, 45 segítő, 295 perc (7 óra)