Találkozás Csaba testvérrel
2016-02-18
ÉRTÉKes csapat vagyunk!
2016-02-18
Minden elem

Történelmi tudás kézzel foghatóvá tétele

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége immár XXI. alkalommal szervezte meg a Komáromi Pedagógiai Napok szakmai rendezvénysorozatát. Csütörtökön, február 18-án az Eötvös Utcai Alapiskolában szépszámú érdeklődő gyűlt össze, hogy részese legyen Németh Csaba, a budapesti Hadtörténeti Múzeum múzeumpedagógusa, a zuglói alapiskola tanára interaktív foglalkozásának.

A szervezők számára külön öröm volt az a tény, hogy a helyi Selye János Egyetem történelem szakos hallgatói is eljöttek, érdeklődtek és aktívan bekapcsolódtak a tevékenységbe.

Az interaktív foglalkozás 3 órát vett igénybe, de elmondhatom, hogy a sok érdekesség kapcsán észre sem vettük az idő gyors múlását.

A gondosan felépített előadás a történelmi tények vizsgálatától kezdve lépcsőzetesen jutott el a történelmi tudás kézzel foghatóvá tételéhez. Németh Csaba a foglalkozás folyamán többször is kiemelte, hogy a történelemtanításnak gondolkodtatnia és szemléltetnie kell. Minél gazdagabb és szakmailag rendszerezett a demonstrációt szolgáló anyag, annál érthetőbbé, befogadhatóbbá válnak a régmúlt eseményei.

„Szórakozva tanulni – tanulva szórakoztatni” mottó jegyében a résztvevő pedagógusok megtapasztalhatták, hogy az igényes történelemtanítás a szemléltetés, az események, a történelmi hagyatékok bekapcsolása útján mennyire szórakoztatóvá, emlékezetessé válik.

A tárgyak mesélnek, csak szóra kell őket bírni – vallja Németh Csaba – elmondják, hogy honnan hová jut az adott kor történelme, benne az ember történetével.  A jelenlévők nagyra értékelték a történelem órán segédeszközként használható, az előadó saját készítésű polyfon fegyvereit, amelyeket e „ártalmatlan” formájukban mindannyian kézbevettek és kipróbálhattak. A fegyvertörténeti ismeretek bővítését, gyors megjegyezhetőségét szolgálta a szablya és a kard közti különbség felismerése, de hasznos ismereteket nyújtott a XIX. századi kovás puska vagy a lőporos, az elöl tölthető fegyverek töltényeinek kézben tartása. A pontos célzás bemutatására minden résztvevő egy „huzagolt, /huzagolás – a lövedék forgó mozgása/ fülű” papír nyuszit vihetett el. Németh Csabától azt is megtudtuk, hogy mi köze van a háborúnak és a paprikás krumplinak egymáshoz. Nagyon egyszerű a válasz, mai szóhasználattal a logisztika, azaz mindennek egyszerre egy helyen kell lennie.

Az előadásból az is kiderült, hogy Jókai Mór, a nagy mesemondó, hogyan csempészte bele híres regényébe a szabadságharc nagy csatáit.  A regényben lévő isaszegi csata Tápióbicskénél valóban megtörtént, de az események nem akkor, nem ott és nem úgy történtek, ahogyan ő azt leírta a Kőszívű ember fiai című regényében.

Befejezésül elmondható, hogy a résztvevő pedagógusok ízelítőt, ötleteket kaptak ahhoz, hogy milyen módszerek segítségével szerettethetjük meg és fogadtathatjuk el a történészek által kutatott és feltárt tényeket, eseményeket. Mik azok a „trükkök,” amelyek kézzel foghatóvá teszik a régmúltat.

Németh Csaba jól felkészült, történelmet kutató szakember, aki magyarázataival, azok szemléltetésével ember közelbe hozta az eseményeket, bebizonyította, hogy a tárgyakon keresztül szó szerint „kézzel foghatóvá” válik a történelem.

Bartanusz Attila, Kovács Tünde