XXII. KPN – Tanulási zavarok pedagógiai és lélektani összefüggése, Sajátos nevelési igény gyakorlati megközelítése
2017-02-26
XXII. KPN – „Tanítható-e a tanulás?”
2017-02-28
Minden elem

XXII. KPN – A professzionális óvodapedagógus, A zenei kreativitásfejlesztésről az óvodában, Fenntarthatóságra nevelés az óvodában

XXII. KOMÁROMI PEDAGÓGIAI NAPOK

Komárom, 2017. február 14.

Előadás, gyakorlati  foglalkozás óvónőknek

„Fenntarthatóság – a környezeti és zenei nevelés pedagógiai kérdései“

 

Időpont : 2017. február 14.

Helyszín: Felvidéki Magyar Pedagógusok Háza,Komárom

Csoportvezető: Markovics Tímea Comenius PI, Komárom

Előadók: Varga László dékán, egyetemi docens, Révész József gordonkaművész, Molnár Katalin egyetemi docens, intézetigazgató, Benedek Elek Pedagógiai Kar, Sopron

 

Varga László dékán úr előadása Varga László, egyetemi docens, a soproni Benedek  Elek Egyetem Pedagógiai Kar dékánja „A professzionális óvodapedagógus“ című előadásában kiemelte, hogy a magyar óvoda az oktatási intézmények legjobbika, mert nem csak oktat, hanem nevel is, célirányosan fejleszti a gyermek  társas kapcsolatait.  Ezért hivatás is, nem csak mesterség, tudomány és művészet egyaránt, és születni kell rá. A résztvevők megismerkedtek a neuropedagógia fogalmával. A dékán úr nagy figyelmet szentelt a személyiségközpontú pedagógiának, amely szerint a neveléshez vezető út a megismerés, megértés és elfogadás. Betekintést nyújtott a reflektív pedagógia alapjainak értelmezésébe is. Hangsúlyozta továbbá a motiváció és a gyermekben való hit pedagógiában betöltött szerepét.  Mindezt Goethe csodálatos idézetével fejezte ki: „A gyereknek két dolgot kell adni, gyökeret és szárnyakat.”

Révész József, gordonkaművész

A szünet után Révész József gordonkaművész, a soproni Benedek Elek Egyetem Pedagógiai Karának tanársegédje tartott gyakorlati foglalkozást „A zenei kreativitásfejlesztésről az óvodában“.   A művész úr vezetésével a következő kérdéseket jártuk körül: Mi a zene? Milyen a jó zene? Mire való a zene? Mi az a Mozart-effektus? A bemutatott tanulmányok eredményeiből kiderült, hogy a zenei intelligencia nagyon fontos, mert a zene teljes egészében fejleszti az agyat.

A résztvevők nagy örömmel próbálták ki a kánonéneklést és a ritmuskíséretet, valamint megpróbálták vizuális módon kifejezni a zene által kiváltott érzelmeiket, amelyből szívet gyönyörködtető munkák  születtek.

 

Molnár Katalin docens asszony

Ebéd után került sor a „Fenntarthatóságra nevelés az óvodában“ című gyakorlati foglalkozásra, amelyet Molnár Katalin egyetemi docens, intézetigazgató tartott. A résztvevők áttekintést kaptak a fenntartható fejlődéspedagógiai kérdéseiről és a világ problémáiról a jelenben. A docens asszony kiemelte, hogy a fenntarthatóság pedagógiája az élmény megélésén, a tapasztalatok felhasználásán és a felfedezés során megélt érzelmeken alapul. Színhelyei a családés a helyi közösségek. Céljai pedig az értékrend kialakítása, a kritikai gondolkodás fejlesztése, a kiegyensúlyozott életmódra való nevelés.

A gyakorlati kurzus ötlettárában számtalan környezettudatossági és újrahasznosítási ötlettel ismerkedhettek meg a résztvevők, amelyekből örömmel szemezgettek, majd maguk is kipróbálták néhány egyszerűen megvalósítható ötlet elkészítését.

Az előadás és gyakorlatok során elhangzott értékes gondolatokért a résztvevők nagy tapssal fejezték ki köszönetüket.

 

Markovics Tímea, pedagógiai munkatárs – COMENIUS PI